Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики», 28-29 листопада 2019, Київ, Госпітальна, 18

Українська військово-медична академія
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
Громадська організація «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів»

Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Кафедра інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ»
Видавничий дім «Заславський»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики»

Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 18, актова зала клубу ГВКМЦ «ГВКГ».

У програмі конференції плануються такі науково-практичні напрямки роботи:

 • вірусні та бактеріальні інфекції;
 • гострі хронічні та вірусні гепатити;
 • інфекційні захворювання шлунково-кишкового тракту;
 • геморагічні лихоманки;
 • протозойні інфекції, гельмінтози;
 • рідкісні та нові інфекції;
 • інфекційні захворювання у мандрівників;
 • атиповий перебіг;
 • особливо небезпечні інфекції;
 • синдроми та симптоми інфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря;
 • антибактеріальні, противірусні препарати;
 • імунопрофілактичні засоби;
 • профілактичні засоби, дезінфекційна та стерилізаційна апаратура;
 • діагностичне обладнання, діагностикуми;
 • внутрішньолікарняні інфекції;
 • організація надання медичної допомоги інфекційним хворим у мирний та воєнний час;
 • інфекційні захворювання у військовослужбовців.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Для участі в роботі конференції з доповіддю необхідно до 10 жовтня 2019 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається).

Планується видання тез та матеріалів стендових доповідей.

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

-      тези мають відповідати тематиці конференції та базуватися на власних матеріалах;
-      до опублікування приймаються наукові праці, що не друкувалися раніше;
-      обсяг тез та стендових доповідей: до 3 сторінок машинопису, текст друкується на аркуші паперу розміром А4 (210 × 297 мм), поля: зліва — 3 см, справа — 1 см, зверху і знизу — по 2,5 см; формат друку: Word 2003, шрифт Times New Roman, кегль (розмір шрифта) — 14, інтервал — 1,5, без ручних переносів.

Оформлення тез та стендових доповідей здійснюється в такому порядку:

 • назва публікації (великими літерами, жирним шрифтом);
 • прізвище автора(-ів) та ініціали;
 • назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна.

Зразок:

ПРОТИВІРУСНА ТЕРАПІЯ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ МІКСТ-ГЕПАТИТІВ П.Т. Глушко, О.В. Семенов
Національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Текст тез повинен включати:

 • актуальність;
 • мету дослідження;
 • матеріали та методи дослідження;
 • результати дослідження та їх обговорення;
 • висновки.

Усі абревіатури у тексті статті повинні мати розшифрування.

Додати супровідний лист установи з рекомендацією до друку і підписом керівника. Під текстом тез обов’язковими є підписи всіх авторів. Роботи, подані для участі у конференції, не повинні бути опублікованими раніше або поданими для публікації в інші видання.

Роботи, що не відповідають вимогам або не подані у встановлений термін, не розглядаються.

Тези, заявку на доповідь та копію квитанції про сплату публікації тез просимо надіслати до 1 жовтня 2019 року на адресу:

v.tryhleb@gmail.com

pavel89karpinskiy@gmail.com

Оплата за один зразок тез та стендових доповідей — 150 грн. При збільшенні кількості сторінок — по 50 грн за сторінку. Збірник матеріалів буде видано частково за рахунок спонсорських надходжень.

Автори несуть повну відповідальність за достовірність наведеної інформації!
Прохання до доповідачів не включати рекламну інформацію щодо препаратів фірм, які не зареєстровані як спонсори конференції.
Щиро дякуємо за розуміння!

З повагою, оргкомітет


Адреса оргкомітету:

Україна, 01113, Київ, вул. Госпітальна, 18
Клініка інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України

Контакти

З науково-організаційних питань: професор кафедри Української військово-медичної академії, д.м.н. Трихліб Володимир Іванович
Е-mail: v.tryhleb@gmail.com
Тел. (067) 500-42-76

Організатор: Карпінський Павло Сергійович
Е-mail: pavel89karpinskiy@gmail.com
Тел. (098) 210-91-02

УВАГА! Новий рахунок!

Назва банку: АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна
МФО 320984
Отримувач: Міжнародний благодійний фонд «Видавництво «Сфера»
Код отримувача: 21656443
Рахунок отримувача: 26003210225335
Безповоротна благодійна фінансова допомога для виконання статутних завдань від___________________(ПІБ)

Витрати на проїзд та проживання здійснюються за кошти учасників.


Заява

на участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Актуальні інфекційні захворювання.
Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики»
28–29 листопада 2019 року

 

Прізвище ________________________________________

Ім’я _____________________________________________

По батькові ______________________________________

Науковий ступінь, учене звання _____________________

Місце роботи (навчання) ___________________________

________________________________________________

Посада _________________________________________

Планую виступити з усною доповіддю:

________________________________________________________________________
(Назва доповіді) 

Планую виступити зі стендовою доповіддю:

________________________________________________________________________
(Назва доповіді) 

Координати для зв’язку:

Мобільний телефон _________________________________

Е-mail ____________________________________________

Відомості про сплату оргвнеску: ______________________

Повідомлення учасника: _____________________________

Необхідні технічні засоби: мультимедійний проектор, стенди, комп'ютер (потрібне підкреслити).Similar articles