Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 Журнал «Здоровье ребенка» Том 12, №4, 2017

Біохімічні маркери функціональних порушень печінки хворих на системний червоний вовчакБіохімічні маркери функціональних порушень печінки хворих на системний червоний вовчак
Авторы: Богмат Л.Ф., Шевченко Н.С., Бессонова І.М., Ніконова В.В., Ахназарянц Е.Л.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Молекулярно-генетична концепція формування психотипів особистості в дітей при ожирінні, асоційованому з лактозною інтолерантністю
Авторы: Абатуров О.Є., Нікуліна А.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Досвід застосування левоцетиризину в терапії алергічного риніту в дітей
Авторы: Леженко Г.О., Пашкова О.Є.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Прогнозування ризику розвитку хронічного бронхіту у підлітків-курців
Авторы: Ільченко С.І., Фіалковська А.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Стан місцевого захисту та особливості мікробної колонізації слизових оболонок верхніх дихальних шляхів у дітей із бактеріальними ускладненнями ГРВІ
Авторы: Больбот Ю.К.(1), Карпенко А.В.(1), Шварацька О.В.(1), Братусь О.В.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — Лікувально-діагностичний центр медичної академії, м. Дніпро, Україна

Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Місце ендогенних антимікробних пептидів в патогенетичних механізмах розвитку пневмонії, викликаної Streptococcus pneumoniae, у дітей раннього віку
Авторы: Леженко Г.О., Пашкова О.Є., Крайня Г.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Клинические исследования
Маркеры нейрогенного воспаления у детей с синдромом вертебробазилярной артериальной системы и рекуррентными бронхитами
Авторы: Овчаренко Л.С., Слуцкая Т.В.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Причини сухого кашлю в дітей та підходи до терапії
Авторы: Марушко Ю.В., Московенко О.Д.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Сучасні підходи до лікування інфекції сечових шляхів у дітей з урахуванням утворення бактеріальних біоплівок
Авторы: Добрик О.О.(1), Секунда М.О.(2), Деркач І.М.(2), Горгота О.М.(2), Халанія Р.Є.(2), Добрик Д.С.(1)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Львівська міська дитяча клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний 2. Антибактериальная терапия госпитальных пневмоний
Авторы: Абатуров А.Е.(1), Крючко Т.А.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава, Украина

Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Атопічний марш у педіатрії: генотип-асоційовані механізми Частина 1. Генотип-асоційовані механізми хвороб атопічного маршу в дітей
Авторы: Дитятковський В.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Дата: 2017.08.01
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Системный вариант ювенильного идиопатического (ревматоидного) артрита у детей и подростков: новое в лечении (обзор литературы и собственные наблюдения)
Авторы: Богмат Л.Ф.(1, 2), Шевченко Н.С.(1, 2)
(1) — ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков, Украина
(2) — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

Дата: 2017.08.03
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Вплив гіперплазії аденоїдів та аденотомії на імунітет і стан здоров’я дітей
Авторы: Овчаренко Л.С., Ткаченко В.Ю., Вертегел А.О., Андрієнко Т.Г., Самохін І.В., Кряжев О.В., Шелудько Д.М.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Дата: 2017.08.03
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
О роли уреамикоплазменного инфицирования в развитии бронхолегочной дисплазии у детей раннего возраста
Авторы: Ильченко С.И.(1), Фиалковская А.А.(1), Иванусь С.Г.(2)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — КУ «Детская городская клиническая больница № 2», г. Днепр, Украина

Дата: 2017.08.03
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Роль нефропатий генетического генеза в формировании хронической почечной недостаточности у детей (клиническое наблюдение ребенка с акроренальным синдромом)
Авторы: Гончарь М.А.(1), Сенаторова А.С.(1), Муратов Г.Р.(1, 2), Омельченко Е.В.(1), Галдина И.М.(1, 2), Пушкарь Е.М.(2), Яблонская Н.Н.(2), Колибаева Т.Ф.(2), Хомовская А.А.(1)
1Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
2КУЗ «Областная детская клиническая больница», г. Харьков, Украина

Дата: 2017.08.03
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Роль механизмов антиоксидантной системы в развитии заболеваний органов дыхания
Авторы: Абатуров А.Е.(1), Волосовец А.П.(2), Борисова Т.П.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Дата: 2017.08.03
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста
Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 3)
Авторы: Абатуров А.Е., Никулина А.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Дата: 2017.08.03
Рубрики: Педиатрия/Неонатология
Разделы: Справочник специалиста