Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

BACK

курс №223

Анемія і хвороба нирок у дітей

Conducts: Кафедра нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, Донецький національний медичний університет
Recommended by specialties: Family medicine/Therapy, Nephrology, Therapy


the date of the symposium: с 01.01.2020 по 31.12.2020

to questions

Національний інформаційний центр клінічних настанов 

Резюме рекомендацій NGC: 2016

Гематологічні настанови 

Модуль 6. Неонатологія та педіатрія

 

Основні рекомендації

Хвороби нирок (ЕСА (еритропоетин–стимулюючі агенти) із залізом та без нього)
У пацієнтів дитячого віку із хронічною хворобою нирок з метою досягнення низького чи помірного цільового значення гемоглобіну після оцінки ризиків та переваг для кожного пацієнта може бути використана терапія ЕСА для уникнення переливання еритроцитарної масиа–с.
У дорослих пацієнтів із хронічною хворобою нирок терапія ЕСА для досягнення цільового рівня гемоглобіну > 130 г/л не рекомендується через підвищення захворюваності; тому доцільно використовувати цей рівень також і для педіатричних пацієнтіва (практичний момент).
Використання ЕСА менш ефективне в пацієнтів із хронічною хворобою нирок, які мають абсолютний чи функціональний дефіцит залізаа (практичний момент).
Там, де ЕСА показані для лікування чи профілактики анемії в новонароджених і дітей, вони повинні поєднуватись із терапією залізома (практичний момент)

аДивись резюме NGC з рекомендацій NBA «Гематологічна настанова» (Модуль 3. Медичний).
bКерівництво KDIGO рекомендує цільовий рівень гемоглобіну 110–120 г/л для пацієнтів дитячого віку і відзначає доцільність індивідуалізації терапії ЕСА, оскільки в деяких пацієнтів може бути покращення якості життя при вищій концентрації гемоглобіну (див. резюме клінічних рекомендацій KDIGO з управління анемією при хронічній хворобі нирок від NGC).
cКерівництво Національного інституту охорони й соціального захисту (NICE) рекомендує цільовий рівень гемоглобіну 100–120 г/л для дітей віком 2 роки і старше, а також 95–115 г/л — для дітей віком до 2 років (що відображає більш низький нормальний діапазон у цій віковій групі) (див. резюме клінічних рекомендацій NICE з управління анемією при хронічній хворобі нирок від NGC).
 
 

Переклад:  Іванова  М.Д,  к.м.н.;  

редакція: Пиріг Л.А., проф., акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України

наверх

test course

Для успешного прохождения теста вам необходимо ответить верно на не менее, чем 75% вопросов.
1 Задача 1
У дітей із анемією і хронічною хворобою нирок може бути використана терапія:

 • А. Еритропоетинстимулюючим агентом.
 • Б. Гемотрансфузією.
 • В. Фізіологічним розчином.
 • Г. Залізом у поєднанні з еритроцитарною масою.
 • Д. Усі відповіді правильні.
2 Задача 2
Цільовий рівень гемоглобіну в дітей, як правило, не повинен перевищувати:

 • А. 110 г/л.
 • Б. 120 г/л.
 • В. 130 г/л.
 • Г. 140 г/л.
 • Д. Усі відповіді правильні залежно від клінічної ситуації.
3 Задача 3
Використання еритропоетинстимулюючого агента при анемії в дітей із хронічною хворобою нирок:

 • А. Менш ефективне в тих, хто має абсолютний або функціональний дефіцит заліза.
 • Б. Менш ефективне в тих, хто має лише абсолютний дефіцит.
 • В. Менш ефективне в тих, хто має функціональний дефіцит.
 • Г. Не залежить від дефіциту заліза.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
4 Задача 4
У терапії анемії в дітей із хронічною хворобою нирок:

 • А. Можна використовувати лише еритропоетинстимулюючий агент.
 • Б. Завжди можна використовувати лише за­лізо.
 • В. Повинні поєднуватись еритропоетинстимулюючий агент і залізо.
 • Г. Можна використовувати залізо у високих дозах як монотерапію.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
5 Задача 5
Цільовий рівень гемоглобіну для дітей з анемією при хронічній хворобі нирок становить:

 • А. 90–110 г/л.
 • Б. 100–110 г/л.
 • В. 110–120 г/л.
 • Г. Понад 140 г/л.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
6 Задача 6
Цільовий рівень гемоглобіну в дітей з анемією при хронічній хворобі нирок може бути індивідуалізований у таких межах:

 • А. Не повинен бути індивідуалізований за межі 110–120 г/л.
 • Б. 120–130 г/л.
 • В. 130–140 г/л.
 • Г. Будь-які значення.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
7 Задача 7
У дітей віком до 2 років з анемією при хронічній хворобі нирок цільовий рівень гемоглобіну становить:

 • А. 80–90 г/л.
 • Б. 90–100 г/л.
 • В. 95–115 г/л.
 • Г. 120–130 г/л.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
8 Задача 8
Для оцінки дефіциту заліза використовують показники:

 • А. Феритину, сатурації трансферину.
 • Б. Заліза крові.
 • В. Залізозв’язувальної властивості крові.
 • Г. Лише феритину.
 • Д. Лише трансферину.
9 Задача 9
Для корекції дефіциту заліза в дітей використовують:

 • А. Лише внутрішньовенні препарати.
 • Б. Лише пероральні препарати.
 • В. Внутрішньовенні й пероральні препарати заліза залежно від рівня гемоглобіну.
 • Г. Сульфур.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
10 Задача 10
При анемії в дітей із хронічною хворобою нирок рівень гемоглобіну контролюється:

 • А. Залежно від рівня гемоглобіну.
 • Б. Щомісяця.
 • В. Щотижня.
 • Г. Кожні 10 діб.
 • Д. Усі відповіді неправильні.