Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

BACK

symposium №164

Дисліпідемія при ХХН

Conducts: Донецкий национальный медицинский университет
Recommended by specialties: Family medicine/Therapy, Cardiology, Nephrology


the date of the symposium: с 01.01.2020 по 31.12.2020

to questions

Клінічна практична настанова KDIGO
із ведення дисліпідемії при ХХН
(резюме рекомендацій)

Kidney International Suppl. — November 2013. — Vol. 3, issue 3. http://www.kidney-international.org

KDIGO Board Members

Garabed Eknoyan, MD

Norbert Lameire, MD, PhD

Founding KDIGO Co-Chairs

Kai-Uwe Eckardt, MD

Immediate Past Co-Chair

Bertram L. Kasiske, MD

KDIGO Co-Chair

David C. Wheeler, MD, FRCP

KDIGO Co-Chair

Omar I. Abboud, MD, FRCP

Sharon Adler, MD, FASN

Rajiv Agarwal, MD

Sharon P. Andreoli, MD

Gavin J. Becker, MD, FRACP

Fred Brown, MBA, FACHE

Daniel C. Cattran, MD, FRCPC

Allan J. Collins, MD, FACP

Rosanna Coppo, MD

Josef Coresh, MD, PhD

Ricardo Correa-Rotter, MD

Adrian Covic, MD, PhD

Jonathan C. Craig, MBChB, MM (Clin. Epi.), DCH, FRACP, PhD

Angel L.M. de Francisco, MD

Paul E. de Jong, MD, PhD

Ana Figueiredo, RN, MSc, PhD

Mohammed Benghanem Gharbi, MD

Gordon Guyatt, MD, MSc, BSc, FRCPC

David Harris, MD

Lai Seong Hooi, MD

Enyu Imai, MD, PhD

Lesley A. Inker, MD, MS, FRCP

Michel Jadoul, MD

Simon Jenkins, MBE, FRCGP

Suhnggwon Kim, MD, PhD

Martin K. Kuhlmann, MD

Nathan W. Levin, MD, FACP

Philip K.-T. Li, MD, FRCP, FACP

Zhi-Hong Liu, MD

Pablo Massari, MD

Peter A. McCullough, MD, MPH, FACC, FACP

Rafique Moosa, MD

Miguel C. Riella, MD

Adibul Hasan Rizvi, MBBS, FRCP

Bernardo Rodriquez-Iturbe, MD

Robert Schrier, MD

Justin Silver, MD, PhD

Marcello Tonelli, MD, SM, FRCPC

Yusuke Tsukamoto, MD

Theodor Vogels, MSW

Angela Yee-Moon Wang, MD, PhD, FRCP

Christoph Wanner, MD

Elena Zakharova, MD, PhD

NKF-KDIGO Guideline Development Staff

Kerry Willis, PhD, Senior Vice-President for Scientific Activities

Michael Cheung, MA, Guideline Development Director

Sean Slifer, BA, Guideline Development Manager

Глава 1. Оцінка стану ліпідів у дорослих із ХХН

1.1. У дорослих з уперше виявленою ХХН (у тому числі в тих, які лікувалися хронічним діалізом або з трансплантованою ниркою) ми рекомендуємо оцінку ліпідного профілю (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди) (1C).

1.2. У дорослих із ХХН (у тому числі в тих, які лікувалися хронічним діалізом або з трансплантованою ниркою), подальше вимірювання рівнів ліпідів не обов’язкове для більшості пацієнтів (не оцінюється).

Глава 2. Фармакологічне лікування для зниження рівня холестерину в дорослих

2.1.1. У дорослих віком ≥ 50 років із рШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2, які не лікувалися хронічним діалізом або не отримали нирковий трансплантат (ШКФ категорії G3a-G5), ми рекомендуємо лікування статином або комбінацією статин/езетиміб (1A).

2.1.2. У дорослих віком ≥ 50 років із ХХН і рШКФ < 60 мл/хв/1,73м2 (ШКФ категорій G1-G2) ми рекомендуємо лікування статином (1B).

2.2. У дорослих віком 18–49 років із ХХН, які не отримували хронічного діалізу або трансплантацію нирки, ми пропонуємо лікування статином в осіб з однією або декількома з таких ознак (2а):

— відома ішемічна хвороба (інфаркт міокарда або коронарна реваскуляризація);

— цукровий діабет;

— перенесений ішемічний інсульт;

— очікувана 10-річна імовірність коронарної смерті або несмертельного інфаркту міокарда > 10 %.

2.3.1. У дорослих із діаліз-залежною ХХН ми пропонуємо починати терапію статином або комбінацією статин/езетиміб (2А).

2.3.2. Пацієнтам, які вже отримують статини або комбінацію статин/езетиміб на час початку діалізу, ми пропонуємо продовжувати приймати ці препарати, як і раніше (2C).

2.4. У дорослих реципієнтів ниркового трансплантата ми пропонуємо лікування статином (2В).

Глава 3. Оцінка ліпідного статусу в дітей із ХХН

3.1. У дітей із вперше встановленою ХХН (у тому числі лікованих хронічним діалізом або трансплантацією нирки) ми рекомендуємо оцінку ліпідного профілю (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди) (1C).

3.2. У дітей із ХНН (у тому числі в пацієнтів, які отримували хронічний діаліз або трансплантацію нирки) ми пропонуємо щорічне вимірювання рівнів ліпідів натще (не оцінено).

Глава 4. Фармакологічне лікування для зниження рівня холестерину в дітей

4.1. У дітей віком до 18 років із ХХН (у тому числі в пацієнтів, лікованих хронічним діалізом або трансплантацією нирки) ми пропонуємо не починати лікування статинами або комбінацією статин/езетиміб (2C).

Глава 5. Тригліцеридзнижуюче лікування в дорослих

5.1. У дорослих із ХХН (у тому числі в пацієнтів, які отримували хронічний діаліз або трансплантацію нирки) і гіпертригліцеридемією ми пропонуємо застосовувати терапевтичні зміни способу життя (2D).

Глава 6. Тригліцеридзнижуюче лікування в дітей

6.1. У дітей із ХХН (у тому числі в пацієнтів, які отримували хронічний діаліз або трансплантацію нирки) і гіпертригліцеридемією ми пропонуємо застосовувати терапевтичні зміни способу життя (2D).

Переклад підготовлено групою авторів у складі:
акад. НАМН України проф. Пиріг Л.А., проф. Іванов Д.Д., ас. Іванова М.Д.

Цитування перекладу:
Клінічна практична настанова KDIGO (2013) із ведення дисліпідемії при ХХН (резюме рекомендацій)
Почки. — 2014. — № 1 (7). — С.

наверх

Symposium Test

Для успешного прохождения теста вам необходимо ответить верно на не менее, чем 75% вопросов.
1 Задача 1
У дорослих з уперше виявленою ХХН (у тому числі тих, які лікувались хронічним діалізом або з трансплантованою ниркою):

 • Рекомендується оцінка ліпідного профілю (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди).
 • Не рекомендується оцінка ліпідного профілю (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди).
 • Рекомендується оцінка ліпідного профілю за загальним холестерином.
 • Рекомендується оцінка ліпідного профілю за вмістом тригліцеридів.
 • Рекомендується оцінка ліпідного профілю за ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцеридами.
2 Задача 2
У дорослих із ХХН (у тому числі тих, які лікувались хронічним діалізом або з трансплантованою ниркою) після одноразової оцінки ліпідного профілю подальше вимірювання рівнів ліпідів:

 • Не обов’язкове для більшості пацієнтів.
 • Обов’язкове для більшості пацієнтів.
 • Обов’язкове для більшості пацієнтів щорічно.
 • Обов’язкове для більшості пацієнтів щоквартально.
 • Обов’язкове для більшості пацієнтів щомі­сячно.
3 Задача 3
У дорослих віком ≥ 50 років із рШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2, які не лікувались хронічним діалізом або не отримали нирковий трансплантант (ШКФ категорії G3a-G5):

 • Рекомендується лікування виключно комбінацією статину/езетимібу.
 • Не рекомендується лікування статином або комбінацією статину/езетимібу.
 • Рекомендується лікування виключно статином.
 • Рекомендується лікування статином або комбінацією статину/езетимібу.
 • Рекомендується лікування фенофібратом.
4 Задача 4
У дорослих віком ≥ 50 років із ХХН і рШКФ < 60 мл/хв/1,73м2 (ШКФ категорії G1-G2):

 • Рекомендується лікування фенофібратом.
 • Не рекомендується лікування статином або комбінацією статину/езетимібу.
 • Рекомендується лікування статином.
 • Рекомендується лікування виключно статином.
 • Рекомендується лікування виключно комбінацією статину/езетимібу.
5 Задача 5
Серед дорослих віком 18–49 років із ХХН, які не отримували хронічного діалізу або трансплантацію нирки, пропонується лікування статином у пацієнтів:

 • З 1 або декількома з ознак: відома ішемічна хв.(ІМ або коронарна реваскуляризація), ЦД, перенесений ішем.інсульт, очікувана 10-річна ймовірність коронарної смерті або несмертельного ІМ >10%.
 • З 1 з таких ознак: відома ішемічна хв. (ІМ або коронарна реваскуляризація), ЦД, перенесений ішемічний інсульт, очікувана 10-річна ймовірність коронарної смерті або несмертельного ІМ > 10%.
 • З декількома з ознак: відома ішемічна хв. (ІМ або коронарна реваскуляризація), ЦД, перенесений ішемічний інсульт, очікувана 10-річна ймовірність коронарної смерті або несмертельного ІМ > 10 %.
 • З очікуваною 10-річною ймовірністю коронарної смерті або несмертельного інфаркту міокарда > 50 %.
 • З очікуваною 50-річною ймовірністю коронарної смерті або несмертельного інфаркту міокарда > 50 %.
6 Задача 6
У дорослих із діаліз-залежною ХХН:

 • Пропонується не починати терапію статином або комбінацією статину/езетимібу.
 • Пропонується починати терапію статином.
 • Пропонується починати терапію комбінацією статину/езетимібу.
 • Пропонується починати терапію фенофібратом.
 • Пропонується починати терапію статином або комбінацією статину/езетимібу.
7 Задача 7
У пацієнтів, які вже отримують статини або комбінацію статину/езетимібу на час початку діалізу:

 • Пропонується продовжувати приймати ці препарати, як і раніше.
 • Пропонується не продовжувати приймати ці препарати.
 • Пропонується продовжувати приймати лише статин.
 • Пропонується продовжувати приймати лише комбінацію статину/езетимібу.
 • Пропонується продовжувати приймати фенофібрат.
8 Задача 8
У дорослих реципієнтів ниркового трансплантата пропонується лікування:

 • Комбінацією статину/езетимібу.
 • Статином.
 • Езетимібом.
 • Фенофібратом.
 • Будь-яким із зазначених препаратів.
9 Задача 9
У дітей із уперше встановленою ХХН (у тому числі лікованих хронічним діалізом або трансплантацією нирки):

 • Рекомендується оцінка ліпідного профілю (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди).
 • Не рекомендується оцінка ліпідного профілю (загальний холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди).
 • Рекомендується оцінка лише загального холестерину.
 • Рекомендується оцінка лише тригліцеридів.
 • Рекомендується оцінка лише ЛПНЩ і ЛПВЩ.
10 Задача 10
У дітей із ХХН (у тому числі пацієнтів, які отримували хронічний діаліз або трансплантацію нирки) пропонується:

 • Щорічне вимірювання рівнів ліпідів.
 • Щоквартальне вимірювання рівнів ліпідів натще.
 • Щомісячне вимірювання рівнів ліпідів натще.
 • Щорічне вимірювання рівнів ліпідів натще.
 • Не проводити вимірювання рівнів ліпідів.
11 Задача 11
У дітей віком до 18 років із ХХН (у тому числі пацієнтів, лікованих хронічним діалізом або транс­плантацією нирки) пропонується:

 • Починати лікування статинами або комбінацією статину/езетимібу.
 • Починати лікування статинами.
 • Не починати лікування статинами або комбінацією статин/езетиміб.
 • Починати лікування комбінацією статину/езетимібу.
 • Починати лікування фенофібратом.
12 Задача 12
У дорослих із ХХН (у тому числі пацієнтів, які отримували хронічний діаліз або трансплантацію нирки) і гіпертригліцеридемією пропонуємо:

 • Застосовувати терапевтичні зміни способу життя.
 • Не застосовувати терапевтичні зміни способу життя.
 • Застосовувати терапевтичні зміни способу життя 3 доби на тиждень.
 • Застосовувати терапевтичні зміни способу життя лише за умови непрацездатності.
 • Застосовувати терапевтичні зміни способу життя лише до трансплантації нирки.
13 Задача 13
У дітей із ХХН (у тому числі пацієнтів, які отримували хронічний діаліз або трансплантацію нирки) і гіпертригліцеридемією пропонується:

 • Не застосовувати терапевтичні зміни способу життя.
 • Застосовувати терапевтичні зміни способу життя 3 доби на тиждень.
 • Застосовувати терапевтичні зміни способу життя.
 • Застосовувати терапевтичні зміни способу життя лише за умов непрацездатності.
 • Застосовувати терапевтичні зміни способу життя лише до трансплантації нирки.
14 Задача 14
Для забезпечення лікування дисліпідемій при ХХН у дорослих пацієнтів використовують:

 • Статин або комбінацію статину/езетимібу.
 • Лише статин.
 • Лише комбінацію статину/езетимібу.
 • Лише фенофібрат.
 • Будь-який із перелічених препаратів.
15 Задача 15
Для забезпечення лікування дисліпідемій при ХХН у дітей використовують:

 • Лише фенофібрат.
 • Статин або комбінацію статину/езетимібу.
 • Лише статин.
 • Лише комбінацію статину/езетимібу.
 • Жодний із перелічених препаратів.