Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

BACK

symposium №219

Інгібітори SGLT-2 (натрій-залежного ко-транспортеру глюкози 2) у лікуванні цукрового діабету 2-го типу й діабетичної нефропатії

Conducts: кафедра нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, Донецький національний медичний університет
Recommended by specialties: Family medicine/Therapy, Nephrology, Endocrinology, Therapy


the date of the symposium: с 01.01.2020 по 31.12.2020

to questions
Національний інститут охорони здоров’я та догляду (NICE)
14 червня 2016 – політика зовнішнього веб-сайта канагліфлозину (Інвокана, Інвокамет) і дапагліфлозину (Фарксіга, Ксігдуо XR): Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) посилює існуюче попередження про ризик гострого пошкодження нирок при лікуванні діабету 2-го типу препаратами канагліфлозин (Інвокана, Інвокамет) і дапагліфлозин (Фарксіга, Ксігдуо XR). Ґрунтуючись на останніх даних, вони переглянули необхідність попередження на етикетках препаратів про гостре пошкодження нирок і додали рекомендації щодо мінімізації цього ризику.
 

Основні рекомендації

Канагліфлозин, дапагліфлозин і емпагліфлозин як монотерапія рекомендовані як опції вибору для лікування діабету 2-го типу в дорослих, яким протипоказаний метформін або які його не переносять, і коли дієта та фізичні вправи поодинці не забезпечують адекватного глікемічного контролю, тільки якщо:
А) в іншому випадку буде призначено інгібітор дипептидилпептидази-4 (ДПП-4) та
В) сульфонілсечовина або піоглітазон не підходять. Дорослі, лікування яких канагліфлозином, дапагліфлозином або емпагліфлозином як монотерапія не було рекомендоване керівництвом Національного інституту охорони здоров’я та догляду (NICE), але було розпочате в рамках Національної служби охорони здоров’я (NHS), перш ніж це керівництво було опубліковано, повинні мати змогу продовжувати лікування, поки вони та їх лікуючий лікар від NHS не вважатимуть за доцільне його припинити.
наверх

Symposium Test

Для успешного прохождения теста вам необходимо ответить верно на не менее, чем 75% вопросов.
1 Задача 1
Які групи гіпоглікемічних препаратів використовують при діабетичній хворобі нирок?

 • А. Сульфонілсечовини.
 • Б. Тіазолідиндіони.
 • В. Інгібітори дипептидилпептидази-4.
 • Г. Інгібітори SGLT-2.
 • Д. Глітазони.
 • Е. Інсулін.
 • Є. Інкретини.
 • Ж. Усі перераховані.
2 Задача 2
Які препарати можна використовувати при ХХН 5-го ступеня на тлі діабетичної нефропатії?

 • А. Інсулін.
 • Б. Піоглітазон
 • В. Гліквідон.
 • Г. Лінагліптин.
 • Д. Усі перераховані.
3 Задача 3
3. Які препарати належать до інгібіторів ­SGLT-2 (натрій-залежного ко-транспортеру глюкози 2)?

 • А. Канагліфлозин.
 • Б. Дапагліфлозин.
 • В. Емпаглфілозин.
 • Г. Усі перераховані.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
4 Задача 4
Середня доза дапагліфлозину на добу:

 • А. 1 мг.
 • Б. 5 мг.
 • В. 10 мг.
 • Г. 20 мг.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
5 Задача 5
Пацієнтам з тяжким порушенням функції печінки дапагліфлозин рекомендується в початковій дозі:

 • А. 1 мг.
 • Б. 5 мг.
 • В. 10 мг.
 • Г. 20 мг.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
6 Задача 6
Дапагліфлозин не рекомендується для застосування пацієнтам з порушеннями ниркової функції при розрахованій швидкості клубочкової фільтрації:

 • А. < 30 мл/хв/1,73 м2.
 • Б. < 45 мл/хв/1,73 м2.
 • В. < 60 мл/хв/1,73 м2.
 • Г. < 90 мл/хв/1,73 м2.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
7 Задача 7
Рекомендована доза дапагліфлозину становить 10 мг один раз на добу:

 • А. Для монотерапії та додаткової комбінованої терапії в поєднанні з іншими цукрознижувальними лікарськими засобами, включаючи інсулін.
 • Б. Для комбінованої в поєднанні з іншими цукрознижувальними лікарськими засобами, за винятком інсуліну.
 • В. Лише для монотерапії.
 • Г. Лише для комбінованої терапії.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
8 Задача 8
Існує попередження про ризик гострого пошкодження нирок при лікуванні діабету 2-го типу такими препаратами:

 • А. Лише канагліфлозин.
 • Б. Лише дапагліфлозин.
 • В. Канагліфлозин і дапагліфлозин.
 • Г. Лише емпагліфлозин.
 • Д. Усі перераховані.
 • Е. Усі відповіді неправильні.
9 Задача 9
Канагліфлозин, дапагліфлозин і емпагліфлозин як монотерапія рекомендовані як опції вибору для лікування діабету 2-го типу в дорослих:

 • А. Яким протипоказаний метформін або які його не переносять і коли дієта та фізичні вправи поодинці не забезпечують адекватного глікемічного контролю.
 • Б. Коли неефективний інсулін.
 • В. Завжди.
 • Г. Усі відповіді правильні.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
10 Задача 10
Дорослі, лікування яких канагліфлозином, дапагліфлозином або емпагліфлозином як монотерапія було розпочато до отримання даних про можливий розвиток гострого ушкодження нирок:

 • А. Можуть продовжувати лікування цим препаратом.
 • Б. Повинні негайно відмінити цей препарат.
 • В. Повинні додати до лікування інсулін.
 • Г. Повинні додати до лікування метформін.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
11 Задача 11
Якщо пацієнт має непереносимість препарату сульфонілсечовини, йому може бути призначений як монотерапія:

 • А. Піоглітазон.
 • Б. Інгібітор дипептидилпептидази-4.
 • В. Інгібітор SGLT-2.
 • Г. Усі перераховані.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
12 Задача 12
Канагліфлозин, дапагліфлозин і емпагліфлозин знижують глікований гемоглобін:

 • А. На 0,3 %.
 • Б. 0,6–0,9 %.
 • В. 1,2 %.
 • Г. 4 %.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
13 Задача 13
Коригування дози інгібітору SGLT-2 у зв’язку з віком пацієнта:

 • А. Потрібне після 45 років.
 • Б. Потрібне після 65 років.
 • В. Потрібне після 80 років.
 • Г. Не потрібне.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
14 Задача 14
Застосування інгібітору SGLT-2:

 • А. Може збільшити діуретичний ефект тіазидних і петльових діуретиків, а також може збільшити ризик розвитку дегідратації та артеріальної гіпотензії.
 • Б. Не збільшує діуретичний ефект тіазидних і петльових діуретиків.
 • В. Не може призвести до зниження артеріального тиску.
 • Г. Може призвести до гіперглікемії.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
15 Задача 15
Метаболізм дапагліфлозину відбувається:

 • А. В основному шляхом кон’югації з глюкуронідом, опосередкованої УДФ-глюкуронілтранс­феразою 1А9 (UGT1A9).
 • Б. В основному СYP 450.
 • В. Шляхом кон’югації з глюкуронідом та СYP 450.
 • Г. Усі відповіді правильні.
 • Д. Усі відповіді неправильні.