Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

BACK

symposium №233

Ведення пацієнтів похилого віку з хронічною хворобою нирок стадії 3б або вище

Conducts: кафедра нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, Донецький національний медичний університет.
Recommended by specialties: Family medicine/Therapy, Nephrology


the date of the symposium: с 01.01.2020 по 31.12.2020

to questions

Основні рекомендації

Рівень доказовості рекомендацій (A–D) та їх наслідків у практиці (1, 2) зазначено в кінці розділу «Основні рекомендації».
 
 
Додаток з Національного центру обміну інформацією: The European Renal Best Practice (ERBP) (Найкраща європейська ниркова практика) також надає додаткові поради для клінічної практики. Ці поради не оцінюються, спираються на одне або кілька тверджень і призначені тільки для полегшення практичної реалізації.

Загальний підхід до пацієнтів літнього віку з хронічною хворобою нирок (ХХН) пізньої стадії (розрахункова швидкість клубочкової фільтрації [рШКФ] < 45 мл/хв/1,73 м2)

Питання 1. Який параметр слід використовувати в літніх пацієнтів (а) для оцінки функції нирок і (б) з метою встановлення дози?
Група розробки керівництв (GDG) рекомендує краще використовувати оцінювальні рівняння, що корегують відмінності в генерації креатиніну, ніж прості визначення креатиніну сироватки для оцінки функції нирок у літніх пацієнтів (1А).
GDG наголошує, що немає достатніх доказів на користь надання переваги тому чи іншому рівнянню для оцінки, оскільки всі вони мають однакове відтворення, за винятком помилок у пацієнтів літнього віку з різною будовою тіла (1B).
GDG рекомендує формальне визначення функції нирок, якщо потрібна більш точна оцінка рШКФ (1В). GDG пропонує визначення креатинін-цистеїну за формулою Chronic Kidney Disease Epidemio–logy Collaboration як прийнятної альтернативи (2C).
GDG рекомендує брати до уваги функції нирок при призначенні препаратів, активні форми або метаболіти яких фільтруються нирками (1А).
GDG пропонує регулярне вимірювання сироваткової концентрації для препаратів із вузьким токсичним/терапевтичним діапазоном, що може надавати корисну інформацію. Відмінності у зв’язуванні білка щодо уремії можуть вимагати використання різних цільових рівнів загальної концентрації препарату (2C).
Питання 2. Що є найбільш надійною моделлю прогнозування прогресії ХНН у літніх пацієнтів із пізніми стадіями ХНН (ШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2)?
GDG рекомендує: рівняння ризику розвитку ниркової недостатності (Kidney Failure Risk Equation — KFRE) із чотирма змінними має високу значимість у пацієнтів літнього віку з пізніми стадіями ХХН і рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2 (1B).
Питання 3. Що є найбільш надійною моделлю прогнозування смертності в літніх або ослаблених пацієнтів із пізніми стадіями ХНН (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2)?
GDG пропонує використовувати шкалу Bansal для передбачення індивідуального 5-річного ризику смерті до термінальної ХХН у неослаблених пацієнтів літнього віку з ХХН 3–5-ї стадії (2В).
GDG пропонує використовувати шкалу з оцінкою ослабленості, як зазначено в питанні 4а, у пацієнтів із низьким ризиком за шкалою Bansal (2В).
GDG пропонує використовувати шкалу Інформаційної мережі ниркової епідеміології (Renal Epidemiology and Information Network — REIN) для прогнозування ризику смертності в пацієнтів літнього віку з ХХН 5-ї стадії (2В).
Питання 4a. Що є найкращим альтернативним способом оцінки зниження функціонального стану в ослаблених та/або літніх пацієнтів з пізніми стадіями ХХН?
GDG рекомендує простий розрахунок на регулярній основі для оцінки функціонального стану в пацієнтів літнього віку зі стадією ХХН 3б–5д з метою виявлення тих, хто виграє від більш глибокої геріатричної оцінки й реабілітації (1С).
GDG рекомендує прості методи оцінки, включаючи самостійне звітування та функціональні проби (сісти-встати, швидкість ходи або 6-хвилинна ходьба), що має достатню порівняльну та дискримінаційну здатність для виявлення пацієнтів зі зниженим функціональним станом (1C).
Питання 4б. Чи існують ефективні заходи для підвищення функціонального стану в літніх пацієнтів з нирковою недостатністю (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2 або на діалізі)?
GDG рекомендує фізичні вправи, що позитивно впливають на функціональний стан пацієнтів літнього віку з ХХН стадії 3б або вище (1С).
GDG передбачає, щоб виконання фізичних вправ було запропоновано в структурованому та індивідуальному порядку з метою уникнення небажаних ефектів (2С).
Питання 5a. Що є найкращою альтернативою для оцінки нутритивного стану пацієнтів похилого віку з пізньою ХХН 3б або вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) або тих, хто на діалізі?
GDG рекомендує суб'єктивну глобальну оцінку (subjective global assessment — SGA) які золотий стандарт для оцінки стану харчування в пацієнтів похилого віку з ХХН стадії 3б або вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) (1С).
GDG передбачає, що в літніх пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі (ГД), для оцінки статусу живлення може бути використана шкала, що враховує рівень сироваткового альбуміну, індекс маси тіла (ІМТ), креатинін сироватки/площі поверхні тіла (BSA) і нормалізований білковий еквівалент виведення азоту [nPNA] (2D).
Питання 5b. Які заходи є ефективними в покращанні стану живлення в ослаблених пацієнтів/пацієнтів похилого віку з пізньою ХНН (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) або тих, хто на діалізі?
GDG передбачає випробування структурованої дієтичної консультативної допомоги та підтримки з метою поліпшення стану живлення (2C).
Питання 6. Яка користь діалізу в ослаблених пацієнтів і пацієнтів літнього віку?
GDG рекомендує використовувати перевірені тести, як пояснено в питаннях 2 та 3, для прогнозу ймовірних результатів і допомоги у вирішенні питання про доцільність обговорення варіантів для нирково-замісної терапії (НЗТ) (див. рис. 2 в оригінальному керівництві).
GDG рекомендує варіант консервативного лікування (КЛ) до обговорення в ході загального процесу прийняття рішення з приводу різних підходів до управління термінальною ХХН (1D).
GDG рекомендує шкалу Інформаційної мережі ниркової епідеміології (Renal Epidemiology and Information Network — REIN) для стратифікації ризику смертності пацієнтів, які мають намір розпочати НЗТ (1С).
 
 
Переклад: к.м.н. М.Д. Іванова, проф. Д.Д. Іванов.
Редакційна правка: акад. НАМН України, член-кор. НАН України проф. Л.А. Пиріг.
наверх

Symposium Test

Для успешного прохождения теста вам необходимо ответить верно на не менее, чем 75% вопросов.
1 Задача 1
При 3б стадії ХХН:

 • А. рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2.
 • Б. рШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2.
 • В. рШКФ < 30 мл/хв/1,73 м2.
 • Г. рШКФ < 90 мл/хв/1,73 м2.
 • Д. рШКФ < 15 мл/хв/1,73 м2.
2 Задача 2
Який параметр слід використовувати в літніх пацієнтів для оцінки функції нирок?

 • А. Креатинін сироватки крові.
 • Б. Креатинін сироватки крові разом із сечовиною.
 • В. Реносцинтиграфію.
 • Г. Оцінювальні рівняння рШКФ.
 • Д. Будь-який метод із вищеназваних.
3 Задача 3
Якому рівнянню слід віддавати перевагу при визначенні рШКФ?

 • А. EPI.
 • Б. MDRD.
 • В. Кокрофта — Гаулта.
 • Г. Будь-яке може бути використане.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
4 Задача 4
Одним із найкращих методів визначення рШКФ є рівняння:

 • А. Креатинін-цистеїну від Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (EPI).
 • Б. MDRD.
 • В. Клініки Майо.
 • Г. Кокрофта — Гаулта.
 • Д. Реберга — Тареєва.
5 Задача 5
Який параметр слід використовувати в літніх пацієнтів з метою встановлення дози препаратів, що призначаються?

 • А. Слід брати до уваги функції нирок при призначенні препаратів, активні форми або метаболіти яких виділяються печінкою.
 • Б. Слід брати до уваги функції нирок при призначенні препаратів, активні форми або метаболіти яких фільтруються нирками.
 • В. Слід брати до уваги функції нирок при призначенні препаратів, активні форми або метаболіти яких фільтруються нирками й виділяються печінкою одночасно.
 • Г. Усі відповіді неправильні.
 • Д. Усі відповіді правильні.
6 Задача 6
Регулярне вимірювання сироваткової концентрації для препаратів із вузьким токсичним/терапевтичним діапазоном показане:

 • А. Тільки пацієнтам із термінальною ХНН.
 • Б. Тільки дітям із ХХН.
 • В. Літнім пацієнтам.
 • Г. Усім пацієнтам.
 • Д. Усі відповіді правильні.
7 Задача 7
Різний ступінь зв’язування молекули медичного препарату із білками крові потребує:

 • А. Урахування цільової дози медикаменту.
 • Б. Корекції альбумінемії.
 • В. Корекції глобулінів крові.
 • Г. Призначення водного навантаження.
 • Д. Усі відповіді правильні.
8 Задача 8
Що є найбільш надійною моделлю прогнозування прогресування ХНН у літніх пацієнтів зі рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2?

 • А. MDRD.
 • Б. EPI.
 • В. Рівняння клініки Майо.
 • Г. Рівняння ризику розвитку ниркової недостатності (Kidney Failure Risk Equation — KFRE).
 • Д. Реносцинтиграфія.
9 Задача 9
Що є найбільш надійною моделлю прогнозування смертності в літніх або ослаблених пацієнтів із рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2?

 • А. Шкала Bansal для передбачення індивідуального 5-річного ризику смерті до термінальної ХХН у не­ослаблених пацієнтів літнього віку з ХХН 3–5-ї стадії.
 • Б. Шкала Soprey для передбачення індивідуального 5-річного ризику смерті до термінальної ХХН у неослаблених пацієнтів літнього віку з ХХН 3–5-ї стадії.
 • В. Шкала Advance для передбачення індивідуального 5-річного ризику смерті до термінальної ХХН у неослаблених пацієнтів літнього віку з ХХН 3–5-ї стадії.
 • Г. Шкала Consol для передбачення індивідуального 5-річного ризику смерті до термінальної ХХН у неослаблених пацієнтів літнього віку з ХХН 3–5-ї стадії.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
10 Задача 10
Для прогнозування ризику смертності в пацієнтів літнього віку з ХХН 5-ї стадії пропонується використовувати шкалу:

 • А. Mustang.
 • Б. Popel.
 • В. Fordo.
 • Г. Renor.
 • Д. Renal Epidemiology and Information Network (REIN).
11 Задача 11
Що є найкращим альтернативним способом для оцінки зниження функціонального стану в ослаблених та/або пацієнтів літнього віку з пізніми стадіями ХХН?

 • А. Прості методи оцінки, включаючи самостійне звітування та функціональні проби (сісти-встати, швидкість ходи або 6-хвилинна ходьба).
 • Б. Холтерівське моніторування.
 • В. Тредміл-тест.
 • Г. 30-хвилинна ходьба.
 • Д. Підняття 4 кг на висоту голови.
12 Задача 12
Чи існують ефективні заходи для підвищення функціонального стану в літніх пацієнтів з нирковою недостатністю (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2 або на діалізі)?

 • А. Фізичні вправи, що позитивно впливають на функціональний стан пацієнтів літнього віку з ХХН стадії 3b або вище.
 • Б. Велотренажер.
 • В. Гра на духових інструментах.
 • Г. Гра в шахи.
 • Д. Розв’язування кросвордів.
 • Е. Складання пазлів.
13 Задача 13
Що є найкращою альтернативою для оцінки нутритивного стану пацієнтів похилого віку з пізньою ХХН 3б або вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) або тих, хто на діалізі?

 • А. Звітування за меню.
 • Б. Звітування за калоріями на добу.
 • В. Звітування за білками/жирами на добу.
 • Г. Суб’єктивна глобальна оцінка (subjective global assessment — SGA).
 • Д. Усі відповіді правильні.
14 Задача 14
Для оцінки статусу живлення може бути використана шкала, що враховує:

 • А. Рівень сироваткового альбуміну, індекс маси тіла, креатинін сироватки й нормалізований зміст білка та азоту.
 • Б. Лише рівень сироваткового альбуміну.
 • В. Лише індекс маси тіла.
 • Г. Лише рівень білка та азоту.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
15 Задача 15
Які заходи є ефективними в покращанні стану живлення ослаблених пацієнтів/пацієнтів похилого віку з пізньою ХНН (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) або тих, які на діалізі?

 • А. Дієтична консультативна допомога.
 • Б. Консультація психолога.
 • В. Консультація ендокринолога.
 • Г. Консультація уролога.
 • Д. Усі відповіді правильні.