Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

BACK

курс №207

Ведення пацієнтів з діабетом та хронічною хворобою нирок стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв)

Conducts: кафедра нефрології і нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, Донецький національний медичний університет
Recommended by specialties: Family medicine/Therapy, Nephrology, Endocrinology


the date of the symposium: с 01.01.2020 по 31.12.2020

to questions

Розділ 1.1. Пацієнти з цукровим діабетом і ХХН 5-ї стадії повинні починати з перитонеального діалізу чи гемодіалізу як перший вибір?

1.1.1. Ми рекомендуємо надавати пріоритет відповідно до загального стану пацієнта і його побажань у виборі замісної ниркової терапії, оскільки докази щодо переваг однієї тактики лікування над іншою в пацієнтів з діабетом і 5-ю стадією ХХН відсутні (1С).
1.1.2. Ми рекомендуємо надати пацієнтам об’єктивну інформацію про різні доступні варіанти лікування (1А).
1.1.3. У пацієнтів, які бажають починати з гемодіалізу (ГД), ми надаємо перевагу високопотоковому ГД замість низькопотокового, коли це доступно (2С).
1.1.4. Ми вважаємо, що діабет не має жодного впливу на вибір між ГД або гемодіафільтрацією (ГДФ) (2B).
Розділ 1.2. Чи повинні пацієнти з цукровим діабетом і ХХН 5-ї стадії починати діаліз раніше, тобто до розвитку симптоматики, ніж пацієнти без діабету?
1.2.1. Ми рекомендуємо починати діаліз у пацієнтів з цукровим діабетом за тими ж критеріями, що й у хворих без діабету (1А).
Настанова 1.3. Пацієнти високого ризику, наприклад з діабетом, і ті, чия ниркова функція погіршується більш швидкими темпами, ніж рШКФ 4 мл/хв/рік, потребують особливо пильного спостереження. У місцях, де пильний нагляд не є можливим, і в пацієнтів, у яких уремічні симптоми в подальшому буде складно виявити, кращим може бути плановий початок діалізу ще за відсутності симптомів. 
Розділ 1.3. Що є кращим як початковий доступ у пацієнтів з діабетом і ХХН 5-ї стадії: фістула, протез чи тунельний катетер?
1.3.1. Ми рекомендуємо докладати розумних зусиль для уникнення тунельних катетерів з метою первинного доступу в пацієнтів із цукровим діабетом, які нирково-замісну терапію починають з ГД (1С).
1.3.2. Ми рекомендуємо обговорювати з пацієнтом переваги, недоліки і ризики кожного з типів доступу.
Розділ 1.4. Чи є корисним проведення трансплантації нирки в пацієнтів з діабетом та ХХН 5-ї стадії?
1.4.1. Ми рекомендуємо забезпечення інформацією про різні варіанти трансплантації та їх очікувані результати пацієнтів з діабетом і 4–5-ю стадіями ХХН, які вважаються придатними для трансплантації (1D).
Тільки обсерваційні дослідження доступні як підґрунтя для формування рекомендацій у цьому розділі.
Положення тільки для пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу і 5-ю стадією ХХН 
1.4.2. Ми рекомендуємо трансплантацію нирки від живих донорів або одночасну трансплантацію нирки й підшлункової залози для покращення виживання пацієнтів (2С).
1.4.3. Ми виступаємо проти трансплантації острівцевих клітин після трансплантації нирки з метою поліпшення виживання (2С).
1.4.4. Ми пропонуємо пересадку підшлункової залози для поліпшення виживання після трансплантації нирки (2С).
Рекомендації тільки для пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та 5-ю стадією ХХН
1.4.5. Ми рекомендуємо не проводити трансплантацію підшлункової залози або одночасну трансплантацію нирки й підшлункової залози (1D).
1.4.6. Ми рекомендуємо не розглядати діабет сам по собі як протипоказання до трансплантації нирки в пацієнтів, які відповідають критеріям включення й виключення для трансплантації (1С).
Частина 2. Питання, що стосуються глікемічного контролю у пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (ШКФ < 45 мл/хв)
Розділ 2.1
А. Чи повинні ми прагнути зниження рівня HbA1с шляхом більш жорсткого глікемічного контролю в пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (ШКФ < 45 мл/хв)?
Б. Чи перевершує агресивна стратегія лікування (за кількістю ін’єкцій та засобів контролю) більш спокійну стратегію лікування у пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв) і з використанням інсуліну?
2.1.1. Ми рекомендуємо не посилювати глікемічний контроль, якщо наявні епізоди тяжких гіпоглікемій (1В).
2.1.2. Ми рекомендуємо доповнити зусилля для більш жорсткого глікемічного контролю з метою зниження рівня HbA1с, коли його рівень > 8,5 % (69 ммоль/моль) (1С).
2.1.3. Ми пропонуємо вживання додаткових зусиль для більш жорсткого глікемічного контролю з метою зниження рівня HbA1с за схемою, зображеною на рис. 4, у всіх інших випадках (2D).
2.1.4. Ми рекомендуємо інтенсивний самоконтроль з метою уникнення гіпоглікемії у пацієнтів з високим ризиком гіпоглікемії (2D).
Розділ 2.2. Чи існують ефективніші альтернативи, ніж рівень HbA1с, для оцінки глікемічного контролю у пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2)?
2.2.1. Ми рекомендуємо використовувати HbA1с як типовий показник для оцінки довгострокового глікемічного контролю у пацієнтів з ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) (1С).
Розділ 2.3
А. Чи має перевагу будь-який інший пероральний препарат в контексті смертності/ускладнень/глікемічного контролю у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2)?
Б. У пацієнтів з діабетом 2-го типу і ХХН стадії 3Б або вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) чи є максимальна пероральна терапія кращою, ніж першопочаткове додавання інсуліну на більш ранній стадії?
2.3.1. Ми рекомендуємо метформін у дозі, адаптованій до функції нирок, як агент першої лінії, коли зміна способу життя сама по собі є недостатньою для отримання рівня HbA1C у необхідному діапазоні згідно з рис. 4 (1В).
2.3.2. Ми рекомендуємо додати препарат з низьким ризиком розвитку гіпоглікемії (рис. 5) як додатковий агент, якщо поліпшення глікемічного контролю вважається доцільним, відповідно до рис. 4 (1В).
2.3.3. Ми рекомендуємо інструктувати пацієнтів щодо тимчасової відміни метформіну у випадках виникнення зневоднення, під час проведення досліджень з контрастною речовиною або в ситуаціях з підвищеним ризиком розвитку ГУН (1С).
Частина 3. Питання, пов’язані з контролем серцево-судинного ризику в пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище
Розділ 3.1. У пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) або тих, які перебувають на діалізі з ІХС, чи мають переваги черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ), коронарне шунтування (АКШ) або консервативне лікування в порівнянні?
3.1.1. Ми рекомендуємо не відмовлятися від коронарної ангіографії з єдиним наміром уникнути потенційного погіршення функції нирок, пов’язаного з застосуванням контрасту, у пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (ШКФ < 45 мл/хв) у осіб, яким коронарна ангіографія показана (1 D).
3.1.2. Ми рекомендуємо оптимальне лікування вважати кращим методом вибору в пацієнтів з діабетом і 3Б–5-ю стадіями ХХН, які мають стабільну ІХС, за винятком великої ділянки ішемії або значного ураження головної лівої або проксимальної лівої передньої низхідної артерії (1С).
3.1.3. Ми рекомендуємо у разі можливої реваскуляризації надавати перевагу АКШ над ЧКВ у пацієнтів з ураженням багатьох судин або (SYNTAX score > 22) ІХС (1С).
3.1.4. Ми рекомендуємо, щоб пацієнти з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв) з гострою коронарною симптоматикою лікувались так само, як пацієнти з ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв) без діабету або з діабетом без ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв) (1D).
Розділ 3.2. Чи повинні ми призначати інгібітори РААС з метою кардіоваскулярної профілактики пацієнтам з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) і на діалізі з визначеною кардіальною патологією (серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба)?
3.2.1. Ми рекомендуємо дорослим з ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2 або тим, що на діалізі) і діабетом, які мають серцево-судинні показання (серцева недостатність, ішемічна хвороба серця) лікуватися ІАПФ у максимально переносимій дозі (1В).
3.2.2. Ми стверджуємо, що поки недостатньо доказів, щоб виправдати призначення блокаторів рецепторів до ангіоіотензину (БРА) у дорослих пацієнтів із ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2 або на діалізі) і діабетом, які мають серцево-судинні показання (серцева недостатність, ішемічна хвороба серця), але не переносять ІАПФ (2В).
3.2.3. Ми не рекомендуємо поєднувати різні класи блокаторів ренін-ангіотензинової системи (ІАПФ, БРА або прямі інгібітори реніну) (1А).
Розділ 3.3. Чи призначаємо ми бета-блокатори з метою профілактики раптової серцевої смерті у пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2), включаючи тих, хто знаходиться на діалізі?
3.3.1. Ми пропонуємо почати застосування селективного бета-блокуючого агенту як первинну профілактику у пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище з продовженням, якщо він добре переноситься (2С).
3.3.2. Ми пропонуємо призначення ліпофильного бета-блокатора замість гідрофільного у пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв) (2С).
Розділ 3.4. У пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) чи слід нам прагнути знизити артеріальний тиск менше від цільового, ніж серед населення в цілому?
3.4.1. Ми не рекомендуємо зниження цільового артеріального тиску у пацієнтів, хворих на цукровий діабет і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2), більше, ніж у загальній популяції (2С).
3.4.2. Ми припускаємо, що в пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2), але без протеїнурії всі ліки для зниження кров’яного тиску можуть бути використані в дозі, необхідній для зниження артеріального тиску (2С).
Розділ 3.5. Чи повинні ми призначати гіполіпідемічну терапію при первинній профілактиці пацієнтам з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) або тим, які на діалізі?
3.5.1. Ми рекомендуємо починати призначення статинів пацієнтам з діабетом і ХХН 3Б і 4-ї стадії (1В).
3.5.2. Ми пропонуємо розглянути призначення статинів у пацієнтів з діабетом і ХХН 5-ї стадії (2С).
3.5.3. Ми рекомендуємо не призначати статини пацієнтам з діабетом і ХХН 5Д стадії (1А).
3.5.4. Немає консенсусу в групі з розробки рекомендацій щодо доцільності припинення призначення статинів у пацієнтів із цукровим діабетом і ХХН 5Д стадії.
3.5.5. Ми рекомендуємо можливу заміну статину фібратом у пацієнтів з ХХН 3Б стадії, які не переносять статини (2В).
Розділ 3.6
А. У пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) чи повинні ми рекомендувати заходи, спрямовані на підвищення енергетичних витрат і фізичної активності?
Б. У пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) чи повинні ми рекомендувати заходи, спрямовані на скорочення споживання енергії?
3.6.1. Ми припускаємо, що пацієнтам з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв) слід виконувати додаткові фізичні вправи не менше трьох разів на тиждень тривалістю від 1/2 до 1 години для зменшення жирової маси й поліпшення ЯЖ (2D).
3.6.2. Ми припускаємо, що немає жодних доказів шкоди від застосування індивідуалізованої схеми лікування із підвищеним фізичним навантаженням (2С).
3.6.3. Стимулювання зменшення ваги в пацієнтів з діабетом і надмірною вагою тіла ми рекомендуємо проводити під контролем лікаря-дієтолога, щоб гарантувати втрату лише жирової маси; слід уникати недоїдання (1С).
Розділ 3.7. У пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) чи повинна бути рекомендована антитромбоцитарна терапія незалежно від ризику серцево-судинних захворювань?
3.7.1. Ми рекомендуємо не додавати інгібітори глікопротеїну IIb/IIIa до стандартного лікування з метою скорочення числа випадків смерті, інфаркту міокарда, або необхідності коронарної реваскуляризації у пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв) та гострими коронарними синдромами (ГКС) або високим ризиком втручання на коронарній артерії (1В).
3.7.2. Ми рекомендуємо не додавати тієнопіридин або тикагрелор до стандартного лікування з метою скорочення числа випадків смерті, інфаркту міокарда або необхідності коронарної реваскуляризації у пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв) і ГКС або високим ризиком втручання на коронарній артерії, якщо немає додаткових факторів ризику кровотечі (2В).
3.7.3. Ми рекомендуємо призначати аспірин в якості вторинної профілактики, якщо немає протипоказань або побічних ефектів (1С).
3.7.4. Ми пропонуємо призначати аспірин в якості первинної профілактики тільки у пацієнтів без додаткових факторів ризику кровотечі (2С).
наверх

test course

Для успешного прохождения теста вам необходимо ответить верно на не менее, чем 75% вопросов.
1 Задача 1
Пацієнти з цукровим діабетом і ХХН 5-ї стадії повинні починати діалізну терапію як перший вибір:

 • А. З перитонеального діалізу.
 • Б. Гемодіалізу.
 • В. Гемодіафільтрації.
 • Г. Надавати пріоритет відповідно до загального стану пацієнта і його побажань у виборі.
 • Д. Жодна відповідь не є правильною.
2 Задача 2
Пацієнтам із цукровим діабетом і ХХН 5-ї стадії в разі обрання гемодіалізної терапії як перший вибір слід віддати перевагу:

 • А. High flux гемодіалізу.
 • Б. Низькопотоковому гемодіалізу.
 • В. Гемодіафільтрації.
 • Г. Усі методи рівні за своїми можливостями.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
3 Задача 3
Чи повинні пацієнти з цукровим діабетом і ХХН 5-ї стадії починати діаліз раніше, тобто до розвитку симптоматики, ніж пацієнти без діабету?

 • А. Ні, за загальними показаннями, а в пацієнтів високого ризику можливе планування початку діалізу ще за відсутності симптомів.
 • Б. Так, за наявності рШКФ, меншої від 20 мл/хв.
 • В. Так, за наявності рШКФ, меншої від 30 мл/хв.
 • Г. Усі відповіді правильні залежно від клінічної ситуації.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
4 Задача 4
Що є кращим як початковий доступ у пацієнтів з діабетом і ХХН 5-ї стадії: фістула, протез чи тунельний катетер?

 • А. Фістула.
 • Б. Протез.
 • В. Фістула або протез.
 • Г. Тунельний катетер.
 • Д. Усі відповіді правильні.
5 Задача 5
Яка трансплантація вважається пріоритетною для покращення виживання в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу і 5-ю стадією ХХН?

 • А. Трансплантація острівцевих клітин після трансплантації нирки.
 • Б. Трансплантація підшлункової залози після трупної трансплантації нирки.
 • В. Трансплантація трупної нирки.
 • Г. Трансплантація нирки від живих донорів або одночасна трансплантація нирки й підшлункової залози для покращення виживання пацієнтів.
 • Д. Усі відповіді правильні.
6 Задача 6
Трансплантація нирки у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу і 5-ю стадією ХХН:

 • А. Рекомендується не проводити трансплантацію підшлункової залози.
 • Б. Рекомендується не проводити одночасну трансплантацію нирки і підшлункової залози.
 • В. Рекомендується не розглядати діабет сам по собі як протипоказання до трансплантації нирки в пацієнтів, які відповідають критеріям включення й виключення для трансплантації.
 • Г. Усі відповіді правильні.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
7 Задача 7
Як препарат першого ряду вибору в контролі глікемії рекомендовано:

 • А. Метформін.
 • Б. Інсулін.
 • В. Гліклазид.
 • Г. Глібенкламід.
 • Д. Розиглітазон.
8 Задача 8
У пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) або пацієнтів з ІХС, які перебувають на діалізі, чи мають переваги черезшкірне коронарне втручання (ЧКВ), аортокоронарне шунтування (АКШ) або консервативне лікування?

 • А. У разі необхідності проведення можливої реваскуляризації слід надавати перевагу АКШ над ЧКВ у пацієнтів з ураженням багатьох судин або (SYNTAX score > 22) ІХС.
 • Б. У разі необхідності проведення можливої реваскулярізації слід надавати перевагу ЧКВ над АКШ.
 • В. Обидва методи однаково ефективні.
 • Г. Усі відповіді неправильні.
 • Д. Усі відповіді правильні.
9 Задача 9
Чи повинні призначатися інгібітори РААС з метою кардіоваскулярної профілактики пацієнтам з діабетом і ХХН 3Б стадії і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) і на діалізі, які мають визначену кардіальну патологію (серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба)?

 • А. Дорослим із ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2 або тим, хто на діалізі) і діабетом, які мають серцево-судинні показання (серцева недостатність, ішемічна хвороба серця), слід лікуватися ІАПФ у мінімальній дозі.
 • Б. Дорослим із ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2 або тим, хто на діалізі) і діабетом, які мають серцево-судинні показання (серцева недостатність, ішемічна хвороба серця), слід лікуватися ІАПФ у максимально переносимій дозі.
 • В. Відмінити інгібітори РААС та перейти на кальцієві блокатори.
 • Г. Додати до інгібіторів РААС діуретики.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
10 Задача 10
Чи призначаються бета-блокатори з метою профілактики раптової серцевої смерті пацієнтам із діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2), які знаходяться на діалізі?

 • А. Слід призначати селективний бета-блокуючий агент як первинну профілактику пацієнтам з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище, якщо він добре переноситься, надаючи перевагу ліпофільному бета-блокатору.
 • Б. Слід призначати селективний бета-блокуючий агент як первинну профілактики пацієнтам з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище, якщо він добре переноситься, надаючи перевагу гідрофільному бета-блокатору.
 • В. Слід призначати неселективний бета-блокуючий агент як первинну профілактику пацієнтам з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище, якщо він добре переноситься.
 • Г. Усі відповіді неправильні.
 • Д. Усі відповіді правильні.
11 Задача 11
У пацієнтів з діабетом і ХХН 3Б стадії і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) чи слід прагнути знизити артеріальний тиск нижче від цільового більше, ніж серед населення в цілому?

 • А. Рекомендується зниження цільового артеріального тиску в пацієнтів, хворих на цукровий діабет і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2), більше, ніж у загальній популяції.
 • Б. Не рекомендується зниження цільового артеріального тиску в пацієнтів, хворих на цукровий діабет і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2), більше, ніж у загальній популяції.
 • В. Зниження АТ залежить від клінічної ситуації.
 • Г. Усі відповіді правильні.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
12 Задача 12
Чи потрібно призначати гіполіпідемічну терапію при первинній профілактиці пацієнтам з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) або тим, хто на діалізі?

 • А. Рекомендується починати призначення статинів пацієнтам з діабетом і стадіями 3Б і 4 ХХН.
 • Б. Пропонується призначення статинів у пацієнтів з діабетом і 5-ю стадією ХХН.
 • В. Рекомендується не призначати статини пацієнтам з діабетом і стадією 5Д ХХН.
 • Г. Немає консенсусу щодо доцільності припинення призначення статинів у пацієнтів з цукровим діабетом і з ХХН стадії 5Д.
 • Д. Рекомендується можлива заміна статину на фібрат у пацієнтів із ХХН стадії 3Б, які не переносять статини.
 • Е. Усі відповіді правильні.
13 Задача 13
У пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) чи потрібно рекомендувати заходи, спрямовані на підвищення енергетичних витрат і фізичної активності?

 • А. Пацієнтам з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) слід виконувати додаткові фізичні вправи не менше трьох разів на тиждень тривалістю 1/2–1 год.
 • Б. Немає жодних доказів шкоди від застосування індивідуалізованої схеми лікування із підвищеним фізичним навантаженням.
 • В. Стимулювання зменшення ваги в пацієнтів з діабетом і надмірною вагою тіла рекомендується проводити під контролем лікаря-дієтолога, щоб гарантувати втрату лише жирової маси.
 • Г. Усі відповіді правильні.
 • Д. Усі відповіді неправильні.
14 Задача 14
У пацієнтів з діабетом і ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) чи повинна бути рекомендована антитромбоцитарна терапія незалежно від ризику серцево-судинних захворювань?

 • А. Рекомендується не додавати інгібітори глікопротеїну IIb/IIIa до стандартного лікування з метою скорочення числа випадків смерті, інфаркту міокарда або необхідності коронарної реваскуляризації у пацієнтів з діабетом і ХХН 3Б стадії і вище (рШКФ < 45 мл/хв) та гострими коронарними синдромами (ГКС) або високим ризиком втручання на коронарної артерії.
 • Б. Рекомендується не додавати тієнопіридин або тикагрелор до стандартного лікування з метою скорочення числа випадків смерті, інфаркту міокарда або необхідності коронарної реваскуляризації у пацієнтів з діабетом і ХХН 3Б стадії і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2) і ГКС або високим ризиком втручання на коронарній артерії, якщо немає додаткових факторів ризику кровотечі.
 • В. Рекомендується призначати аспірин як вторинну профілактику, якщо немає протипоказань або побічних ефектів.
 • Г. Пропонується призначати аспірин як первинну профілактику тільки в пацієнтів без додаткових факторів ризику кровотечі.
 • Д. Усі відповіді правильні.
15 Задача 15
Чи рекомендується поєднувати різні класи блокаторів ренін-ангіотензинової системи (ІАПФ, БРА або прямі інгібітори реніну) в лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом та з ХХН стадії 3Б і вище (рШКФ < 45 мл/хв/1,73 м2)?

 • А. Ні.
 • Б. Так.
 • В. Залежно від рівня АТ.
 • Г. Залежно від методу подальшої замісної ниркової терапії.
 • Д. Усі відповіді правильні.