Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.


Новые статьи

Фактори ризику, що впливають на прогноз  у хворих з артеріальною гіпертензією
Авторы: Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д., Рековець О.Л.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 2 (58) 2018
Дата: 2018.05.22
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Ефективність антагоністів альдостерону у хворих на інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка
Авторы: Потяженко М.М.(1), Скрипник І.М.(1), Вакуленко К.Є.(1, 2), Дубровінська Т.В.(1, 2), Люлька Н.О.(1), Остапчук Ю.А.(1)
(1) — Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(2) — Полтавський обласний клінічний кардіологічний диспансер, м. Полтава, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 2 (58) 2018
Дата: 2018.05.22
Рубрики: Кардиология
Разделы: Клинические исследования
Актуальні аспекти варіабельності  артеріального тиску при артеріальній гіпертензії
Авторы: Боєв С.С., Доценко М.Я., Герасименко Л.В., Шехунова І.О.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Журнал «Артериальная гипертензия» 2 (58) 2018
Дата: 2018.05.22
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Роль спекл-трекинг эхокардиографии  в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний
Авторы: Несукай Е.Г., Даниленко А.А.
ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско НАМН Украины», г. Киев, Украина

Журнал «Артериальная гипертензия» 2 (58) 2018
Дата: 2018.05.22
Рубрики: Кардиология
Разделы: Справочник специалиста
Все статьи

Новые симпозиумы