Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

Книги издательства

Современные методы диагностики и лечения рака молочной железы

Современные методы диагностики и лечения рака молочной железы

В монографии рассмотрен широкий круг вопросов. Приведены краткие сведения о хирургической анатомии молочной железы, факторах риска, которые могут привести к раку органа, и современные методы диагностики этого системного заболевания, в ...
Human anatomy. Part 1. Locomotor apparatus: Study guide for the practical classes course

Human anatomy. Part 1. Locomotor apparatus: Study guide for the practical classes course

Human anatomy is the science concerned with the structure of the human body. Knowledge of human anatomy is the base for studying clinical disciplines, which requires providing the methodical literature ...
Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються актуальні питання діагностики, надання невідкладної допомоги, сучасних методів лікування, профілактики хвороб ока та придаткового апарату для лікарів із спеціальності «загальна практика — сімейна медицина». Посібник складено відповідно ...
Эндокринная терапия рака молочной железы. Руководство для врачей

Эндокринная терапия рака молочной железы. Руководство для врачей

Во втором издании руководства приведены современные сведения по показаниям, методикам, осложнениям эндокринной терапии рака молочной железы в соответствии с принципами доказательной медицины. Описаны новые методы молекулярной и генетической диагностики этого ...
Звездный круиз

Звездный круиз

В этой книге всё — от многостраничных поэм и новелл до кратких четверостиший и эпиграмм — посвящено Любви. Любви к дорогой женщине, любви к семье, к близким, друзьям, коллегам, к ...
Инфузионно-трансфузионная терапия: Учебное пособие для врачей

Инфузионно-трансфузионная терапия: Учебное пособие для врачей

Монография посвящена проблемам инфузионно-трансфузионной терапии при различных видах шока и в периоперационном периоде. Соавторами являются ведущие специалисты по интенсивной терапии в Украине. Значительное внимание в монографии уделено физиологическим и патофизиологическим ...
Актуальні питання психіатрії у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання психіатрії у практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми спеціалізації (інтернатури) лікарів загальної практики — сімейної медицини за фахом «Психіатрія». Зміст видання відповідає основним розділам цієї програми. Розглянуті питання законодавства в галузі психіатрії ...
Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря

У посібнику викладено сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів із найбільш поширеними гострими та хронічними станами і захворюваннями внутрішніх органів лікарем загальної практики - сімейним лікарем, що базуються на доказових міжнародних ...
Хирургия: Учебник: В 2 томах. Т.2

Хирургия: Учебник: В 2 томах. Т.2

В учебнике представлены данные о наиболее распространенных хирургических заболеваниях. Однако наибольшее внимание уделено диагностике и дифференциальной диагностике острой хирургической патологии. Особенностью данного учебника является его построение по синдромному принципу, что ...
Хирургия: Учебник: В 2 томах. Т.1

Хирургия: Учебник: В 2 томах. Т.1

В учебнике представлены данные о наиболее распространенных хирургических заболеваниях. Однако наибольшее внимание уделено диагностике и дифференциальной диагностике острой хирургической патологии. Особенностью данного учебника является его построение по синдромному принципу, что ...
Судова медицина: Підручник

Судова медицина: Підручник

У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана актуальна інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів, ...
Синдром подразненого кишечника: причини розвитку, діагностика, лікування

Синдром подразненого кишечника: причини розвитку, діагностика, лікування

Навчальний посібник містить сучасну інформацію стосовно одного з найбільш поширених захворювань органів травлення — синдрому подразненого кишечника. У посібнику детально розглянуто причини розвитку даної хвороби, проаналізовані особливості клінічної картини, визначені ...
Неизвестная травматология и ортопедия

Неизвестная травматология и ортопедия

В книге представлена история развития травматологии и ортопедии от глубокой древности до настоящего времени в материалах нумизматики и фалеристики, отражены эти дисциплины в мифологии, нашли свое отображение форумы травматологов-ортопедов в ...
Переклад медичних текстів: теорія та практика: Монографія

Переклад медичних текстів: теорія та практика: Монографія

У книзі висвітлюються питання теорії та практики перекладу медичних текстів. Особливу увагу приділено статусу і функціям медичного перекладу в сучасному світі, а також статусу жанрової теорії медичного перекладу в загальній ...
Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання щодо діагностики, сучасних методів лікування серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря з позицій сучасної медицини та згідно з останніми настановами та рекомендаціями МОЗ України, Асоціації кардіологів ...
Переклад. Культура. Ідентичність.

Переклад. Культура. Ідентичність.

У книзі висвітлюються питання теорії, історії і культурології перекладу. Особливу увагу приділено статусу і функціям перекладу в сучасному світі, а також статусу перекладознавства як окремої галузі філологічної науки. Досліджуються дискусійні ...
Тести з нефрології

Тести з нефрології

Збірник тестових завдань, розроблених колективом авторів кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, призначений для атестації лікарів на звання лікаря-спеціаліста та лікарів-нефрологів на відповідну ...
Нефрологія: Термінологічно-тлумачний словник

Нефрологія: Термінологічно-тлумачний словник

У cловнику зібрано й систематизовано терміни, поняття, що стосують-ся анатомії, гістології, фізіології нирок, симптомів, синдромів хвороб ни-рок, методів їх діагностики та лікування. Словник укладено за алфавітом, з урахуванням епонімності. Рекомендовано ...
Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря

Запропонований до уваги читачів посібник висвітлює основні положення теорії та практики діяльності служби екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, що виникають під час природних та техногенних катастроф. Важливе місце відведено ...
Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання організації та розвитку сімейної медицини, сучасні підходи та кращий досвід надання паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним хворим та членам їх родин у розвинутих країнах світу і ...