Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Книги издательства

Звездный круиз

Звездный круиз

В этой книге всё — от многостраничных поэм и новелл до кратких четверостиший и эпиграмм — посвящено Любви. Любви к дорогой женщине, любви к семье, к близким, друзьям, коллегам, к ...
Инфузионно-трансфузионная терапия: Учебное пособие для врачей

Инфузионно-трансфузионная терапия: Учебное пособие для врачей

Монография посвящена проблемам инфузионно-трансфузионной терапии при различных видах шока и в периоперационном периоде. Соавторами являются ведущие специалисты по интенсивной терапии в Украине. Значительное внимание в монографии уделено физиологическим и патофизиологическим ...
Актуальні питання психіатрії у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання психіатрії у практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми спеціалізації (інтернатури) лікарів загальної практики — сімейної медицини за фахом «Психіатрія». Зміст видання відповідає основним розділам цієї програми. Розглянуті питання законодавства в галузі психіатрії ...
Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря

У посібнику викладено сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів із найбільш поширеними гострими та хронічними станами і захворюваннями внутрішніх органів лікарем загальної практики - сімейним лікарем, що базуються на доказових міжнародних ...
Хирургия: Учебник: В 2 томах. Т.2

Хирургия: Учебник: В 2 томах. Т.2

В учебнике представлены данные о наиболее распространенных хирургических заболеваниях. Однако наибольшее внимание уделено диагностике и дифференциальной диагностике острой хирургической патологии. Особенностью данного учебника является его построение по синдромному принципу, что ...
Хирургия: Учебник: В 2 томах. Т.1

Хирургия: Учебник: В 2 томах. Т.1

В учебнике представлены данные о наиболее распространенных хирургических заболеваниях. Однако наибольшее внимание уделено диагностике и дифференциальной диагностике острой хирургической патологии. Особенностью данного учебника является его построение по синдромному принципу, что ...
Судова медицина: Підручник

Судова медицина: Підручник

У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана актуальна інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів, ...
Синдром подразненого кишечника: причини розвитку, діагностика, лікування

Синдром подразненого кишечника: причини розвитку, діагностика, лікування

Навчальний посібник містить сучасну інформацію стосовно одного з найбільш поширених захворювань органів травлення — синдрому подразненого кишечника. У посібнику детально розглянуто причини розвитку даної хвороби, проаналізовані особливості клінічної картини, визначені ...
Неизвестная травматология и ортопедия

Неизвестная травматология и ортопедия

В книге представлена история развития травматологии и ортопедии от глубокой древности до настоящего времени в материалах нумизматики и фалеристики, отражены эти дисциплины в мифологии, нашли свое отображение форумы травматологов-ортопедов в ...
Переклад медичних текстів: теорія та практика: Монографія

Переклад медичних текстів: теорія та практика: Монографія

У книзі висвітлюються питання теорії та практики перекладу медичних текстів. Особливу увагу приділено статусу і функціям медичного перекладу в сучасному світі, а також статусу жанрової теорії медичного перекладу в загальній ...
Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання щодо діагностики, сучасних методів лікування серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря з позицій сучасної медицини та згідно з останніми настановами та рекомендаціями МОЗ України, Асоціації кардіологів ...
Переклад. Культура. Ідентичність.

Переклад. Культура. Ідентичність.

У книзі висвітлюються питання теорії, історії і культурології перекладу. Особливу увагу приділено статусу і функціям перекладу в сучасному світі, а також статусу перекладознавства як окремої галузі філологічної науки. Досліджуються дискусійні ...
Тести з нефрології

Тести з нефрології

Збірник тестових завдань, розроблених колективом авторів кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, призначений для атестації лікарів на звання лікаря-спеціаліста та лікарів-нефрологів на відповідну ...
Нефрологія: Термінологічно-тлумачний словник

Нефрологія: Термінологічно-тлумачний словник

У cловнику зібрано й систематизовано терміни, поняття, що стосують-ся анатомії, гістології, фізіології нирок, симптомів, синдромів хвороб ни-рок, методів їх діагностики та лікування. Словник укладено за алфавітом, з урахуванням епонімності. Рекомендовано ...
Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання медицини катастроф у практиці сімейного лікаря

Запропонований до уваги читачів посібник висвітлює основні положення теорії та практики діяльності служби екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, що виникають під час природних та техногенних катастроф. Важливе місце відведено ...
Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання організації та розвитку сімейної медицини, сучасні підходи та кращий досвід надання паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним хворим та членам їх родин у розвинутих країнах світу і ...
Аллергия в нашем доме. (2-е издание, исправленное и дополненное)

Аллергия в нашем доме. (2-е издание, исправленное и дополненное)

Настоящая книга является первым такого плана изданием в истории аллергологии Украины, в котором хотя и популярно, но детально описываются аллергены и иные факторы, присутствующие в жилище человека, которые могут вызывать ...
Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря

У посібнику розглядаються питання радіоекологічної ситуації в Україні у зв’язку з використанням джерел іонізуючого випромінювання в різних сферах життєдіяльності людини й негативного впливу природних та антропогенних джерел іонізуючого випромінювання на ...
Аутоиммунная тиреоидная патология

Аутоиммунная тиреоидная патология

Аутоиммунные заболевания занимают ведущее место в тиреопатологии. Оптимизация мониторинга этих больных требует использования в диагностических и лечебных технологиях современных достижений классической иммунологии, которые на сегодняшний день являются впечатляющими. Однако эти ...
Малі імунодефіцитні хвороби. (2-ге видання, доповнене і перероблене)

Малі імунодефіцитні хвороби. (2-ге видання, доповнене і перероблене)

У монографії наведені основи вчення про малі імунодефіцитні хвороби як по-ширені в популяції захворювання імунної системи, що призводять до формування рецидивної інфекційної, алергічної, автоімунної, імунозапальної та онкологічної патології людини. Розглянуті ...