Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" Психиатрия (303) 2009 (тематический номер)

Back to issue

Концепція роботи відділу аналізу медико-соціальних проблем Державної кримінально-виконавчої служби України при Науково-дослідному інституті соціальної, судової психіатрії і наркології Міноздоров України

Непрямим свідченням того, що існує проблема психічних розладів, загострення психологічних станів серед осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, є те, що штатний розклад кожної пенітенціарної установи передбачає роботу в них лікарів-психіатрів, наркологів і психологів. Однак забезпечення роботи цих фахівців, їхня підготовка, умови праці часто не відповідають сучасному стану надання психіатричної та психологічної допомоги і не враховують запитів осіб, які тримаються у виправних колоніях та слідчих ізоляторах.

Вирішення існуючої проблеми вбачається шляхом створення при На­уково-дослідному інституті соціальної, судової психіатрії і наркології Міноздоров України відділу аналізу медико-соціальних проблем Державної кримінально-виконавчої служби України, завданнями якого б стали:

1. Детальна оцінка стану надання психіатричної та психологічної допомоги особам, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

2. Аналіз стану психічного здоров''я осіб, що тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, та потреб у наданні їм психіатричної та психологічної допомоги.

3. Методологічна допомога у роботі з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, і тих, які страждають від психічних розладів, залежать від психоактивних речовин, перебувають у кризових психологічних станах.

4. Розробка реабілітаційних програм для осіб, які перебувають на обліку у кримінально-виконавчій інспекції.

5. Розробка та впровадження заходів соціально-психологічної підтримки у процесі підготовки засуджених до звільнення.

6. Вивчення та аналіз феномену професійного вигоряння персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, розробка відповідних програм та заходів для його попередження.

7. Проведення соціологічних досліджень з вивчення проблемних питань у діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.

8. Поширення досвіду про діяльність відділу в органах і установах виконання покарань та засобах масової інформації.

9. Впровадження досвіду європейських країн щодо надання психіатричної та психологічної допомоги особам, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах і приведення її у відповідність до сучасних світових стандартів.

Створення невеликого підрозділу, який би міг вести постійний моніторинг ситуації з психічним здоров''ям у місцях позбавлення волі, дозволив би не тільки зосередитись на самій цій ситуації, але й залучати до своєї роботи фахівців, які працюють у пенітенціарній системі. Це дозволить підвищити їх рівень підготовки та впровадити у пенітенціарній системі сучасні та новітні підходи до охорони психічного здоров''я.

Такий підрозділ не вимагатиме для своєї роботи великого штату фахівців, а дослідницькі програми за участю суміжних фахівців здатні залучати для своєї діяльності також і позабюджетні кошти.

Проект штатного розкладу відділу аналізу медико-соціальних проблем Державної кримінально-виконавчої служби України при Науково-дослідному інституті соціальної, судової психіатрії і наркології Міноздоров України:
1. Керівник відділу (лікар-психіатр) — 1.
2. Провідний науковий співробітник (лікар-психіатр) — 1.
3. Старший науковий співробітник (лікар-психіатр, психолог) — 2.
4. Науковий співробітник (психолог) — 2.
5. Молодший науковий співробітник (фахівець із соціальної політики та соціальної роботи, соціолог) — 2.
6. Лаборант — 1.

 

Голова Державного департаменту України
з питань виконання покарань В.В. Кощинець
Член Громадської ради Державного департаменту України
з питань виконання покарань С.Ф. Глузман

 Back to issue