Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 6(24) 2009

Back to issue

До ювілею професора Яреми Ілліча Томашевського

3 грудня 2009 року виповнюється 80 років від дня народження та 56 років лікарської, науково­педагогічної та громадської діяльності Яреми Ілліча Томашевського — доктора медичних наук, заслуженого професора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, засновника кафедри ендокринології, відмінника охорони здоров’я України.

Я.І. Томашевський народився 3 грудня 1929 року в селі Стецева Снятинського району Івано­Франківської області в селянській родині. Початкову школу закінчив у рідному селі. Середню освіту з відмінним результатом здобув, навчаючись у Снятинській середній школі та українській гімназії в Коломиї.

Обрав медицину справою свого життя, тісно поєднавши життєвий шлях із Львівською вищою медичною школою. Закінчив із відзнакою лікувальний факультет Львівського медичного інституту (1947–1953) та клінічну ординатуру з внутрішніх хвороб (1953–1955). Втілював набуті знання у практичній медицині, завідував терапевтичним відділенням Кам’янка­Бузької районної лікарні, пізніше — терапевтичним відділенням 4­ї львівської міської лікарні. Проте згодом здібний випускник повернувся у рідну аlma мater на науково­педагогічну ниву. Працював на посадах асистента й доцента терапевтичних кафедр (1958–1978), завідувача новоствореної кафедри ендокринології (1978–1999), а з 1999 року є професором цієї кафедри.

Успішний шлях Я.І. Томашевського до висот науки благословили його вчителі. Ними були видатні постаті львівської терапевтичної школи — професори Олексій Кевдін, Віктор Чернов, Павло Подорожний. Перші наукові дослідження молодого вченого присвячені значенню вітамінів у регуляції секреторної і моторної функцій шлунка при гастритах та виразковій хворобі, оптимізації методів вивчення функціонального стану шлунково­кишкового каналу в клінічній практиці та курортології. У численних працях відображені питання вітамінної недостатності та способи корекції метаболічних порушень при захворюваннях внутрішніх органів і ендокринної системи. Підсумком цього періоду наукової діяльності стала монографія «Клінічна вітамінологія» (1977).

Згодом побачили світ й інші його книги: «Профілактична діабетологія» (1992), «Цикл Корі в ендокринології. Тестові завдання» (1994), «Цукровий діабет» (1996), «Основи діагностики, профілактики та лікування ендокринних захворювань» (1999) та «Мітохондріальний діабет. Піровиноградний діабет. Цукровий діабет» (2003). Вагомим внеском у медичну науку і практику стало опрацювання «Програми загальної диспансеризації населення та профілактики йододефіцитних захворювань»; завдяки старанням ювіляра почалось її широке впровадження на етапі первинної медико­соціальної опіки громадян України, а також деяких зарубіжних країн.

Професор Я.І. Томашевський — терапевт­ендокринолог і клінічний фармаколог широкого профілю. Він є автором і співавтором понад 300 друкованих праць (у тому числі 6 монографій та навчальних посібників, багатьох методичних рекомендацій) з питань кардіології, ревматології, гастроентерології, ендокринології, клінічної фармакології, біохімії і курортології. Під його керівництвом захищено 2 докторські і 15 кандидатських дисертацій. Брав участь у багатьох наукових форумах, у тому числі міжнародних, на яких виступав із доповідями та лекціями.

Слід відзначити активну громадську діяльність ювіляра. Він був обраний членом правління Наукового товариства ендокринологів України, є головою Львівського обласного науково­практичного товариства ендокринологів, дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка та Українського лікарського товариства, членом Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету, членом редакційних колегій журналу «Ендокринологія», «Міжнародного ендокринологічного журналу» та «Лікарського збірника НТШ», головою наукової проблемної комісії «Патологія щитоподібної залози в Прикарпатті», керівником Інституту профілактичної медицини при Науковому товаристві ім. Т. Шевченка, головою Всеукраїнської міжнародної асоціації здоров’я.

Ще 1985 року Ярема Ілліч нагороджений відзнакою «Відмінник охорони здоров’я» за багаторічну діяльність в царині надання ефективної медичної допомоги населенню, а в 2007 році йому присвоєне почесне звання «Заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького».

Професор Я.І. Томашевський — відомий клініцист і досвідчений педагог, йому притаманні любов до праці та знань, нестримний творчий пошук, скромність і доброзичливість, готовність допомогти будь­кому.


Similar articles


Back to issue