Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 1(26) 2010

Back to issue

Серцево-легенева реанімація — європейські стандарти

Authors: Степанишин С., м. Львів

Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency

print version

Маніпуляції з відновлення серцевої та легеневої діяльності завжди були каменем спотикання та предметом суперечок поміж різними медичними школами. З огляду на те, що стан клінічної смерті — малий проміжок від життя до незворотних змін в організмі, потребує надзвичайно високого рівня організації, мобілізації усіх знань, вмінь та фізичних сил, необхідно чітко усвідомлювати, що і в якій послідовності робити. Це знання повинне базуватися на досвіді як науковому, так і доказової медицини. Окрім цього, заходи із серцево­легенево­мозкової реанімації (СЛМР) мають бути простими, відомими широкому загалу, бо найчастіше свідком раптової зупинки кровообігу стають пересічні люди, які не мають медичної освіти. Отже, знання й вміння із СЛМР — це своєрідна «абетка» й «отче наш» для цивілізованого суспільства.

Кожна країна має свої вимоги до проведення реанімаційних заходів, проте в Європі є цілий ряд точок дотику в цій міждисциплінарній процедурі. Об’єднує різні школи СЛМР Європейська рада реанімації (www.erc.edu), яка співпрацює з більш ніж сорока країнами Європи та авторитетними міжнародними науковими медичними товариствами (ILCOR). Це наукове товариство працює спільно з подібними національними об’єднаннями, метою яких є порятунок життя шляхом підвищення стандартів реанімаційних заходів у Європі та координація роботи Європейських організацій з акцентом на реанімаційні заходи та екстрену медичну допомогу. Воно ж диспонує робочими групами та науковим потенціалом для оптимізації реанімаційних заходів.

Для того щоб долучитися до позитивного європейського досвіду, ініціативна група під керівництвом начальника Управління організації медичного забезпечення «Євро­2012», міжнародної діяльності та євроінтеграції МОЗ України Зиновія Тадейовича Гузара 3 жовтня цього року створила громадську організацію «Українська рада реанімації». Мета Ради — об’єднання зусиль медичних працівників України, а також інших осіб для порятунку людського життя шляхом підвищення стандартів реанімаційних заходів в Україні та поширення знань на цю тему, а також сприяння промоції та практичній координації діяльності організацій, що зацікавлені у розвитку методів серцево­легенево­мозкової реанімації.

Для досягнення своєї мети Українська рада реанімації ставить перед собою такі завдання:

1. Опрацювання та сприяння практичному впровадженню ефективних технік серцево­легенево­мозкової реанімації та надання консультацій щодо їх практичного застосування.

2. Створення навчальних програм та участь у впровадженні стандартів реанімації, що призначені до використання широким загалом громадськості, відповідними рятувальними службами та лікарями­ фахівцями, а також опрацювання критичних поглядів та оцінок технік серцево­легенево­мозкової реанімації та надання консультацій у справі їх модернізації.

3. Розробка, адаптація та поширення відповідних стандартів — протоколів — підручників з питань серцево­легенево­мозкової реанімації.

4. Упровадження та підтримка відповідних наукових досліджень з цього напрямку.

5. Оцінка результатів застосування реанімаційних технік та стандартизація протоколів дій.

6. Організація конгресів, з’їздів, конференцій та інших наукових зібрань.

7. Промоція у політичних та громадських колах потреби та практики у галузі реанімації.

8. Організація навчань, курсів, порад, консультацій та експертиз у сфері реанімації.

9. Співпраця з міжнародними організаціями за кордоном (Європейська рада реанімації та інші).

Українська рада реанімації підтримує тісні зв’язки з аналогічними структурами у Польщі та Бельгії. Наслідком співпраці з Польською радою реанімації стало проведення перших україномовних курсів з поглиблених реанімаційних заходів (ALS) у м. Кракові (Польща) для медичного персоналу з Києва та Львова. В перспективі — проведення у 2010 р. серії безкоштовних курсів для медичного персоналу міст, що приймають «Євро­2012», переклад підручників і багато іншого. Українська рада реанімації бере на себе обов’язок інформувати медичну спільноту про новини та акції на шпальтах журналу (якщо на це буде згода редакційної колегії).Back to issue