Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 1(26) 2010

Back to issue

Официальная информация

Українська рада реанімації м. Київ

1. Глумчер Фелікс Семенович — професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «анестезіологія».

— МКЛ № 4, вул. Соломенська, 17.

Тел. роб. (044) 249­78­23 (реанімація).

— МКЛ № 17, пров. Лабораторний.

Факс (044) 528­54­95.

2. Рощин Георгій Георгійович — директор Українського науково­практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, професор, завідувач кафедри медицини катастроф НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Тел. моб. 067­713­41­57.

3. Нетяженко Василь Захарович — чл.­кор. Академії наук України, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця.

Тел. моб. 050­952­39­93.

4. Белебезьєв Геннадій Іванович — професор, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Тел. роб. (044) 426­23­54, 412­86­72.

5. Беляєв Андрій Вікторович — профессор кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, голова Асоціації анестезіологів м. Києва.

Тел. роб.: (044) 426­23­54, 412­86­72.

6. Шунько Єлизавета Євгенівна — професор, завідувач кафедри неонатолоії НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з неонатології.

Тел. роб. (044) 236­09­61.

Тел. моб. 067­757­02­17.

7. Федосюк Роман Миколайович — завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні № 3.

— м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26.

Тел. роб. (044) 540­95­25 — приймальня; (044) 542­40­83 — стіл довідок.

Факс (044) 512­02­52.

8. Пустовіт Світлана Віталіївна — президент Української асоціації біоетики.

Тел. роб. (044) 205­49­87.

Тел. моб. 095­605­97­01.

9. Перельман Ольга Миколаївна — головний лікар клініки «Борис».

Тел. роб. (044) 502­80­40.

Тел. моб. 050­353­40­01.

10. Воронов Володимир Олексійович — голова департаменту невідкладної допомоги клініки «Борис».

Тел. моб. 050­411­50­81.

11. Вершигора Анатолій Васильович — головний лікар Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф.

Тел. моб. 067­232­11­41.

12. Тихенко Сергій Вікторович — вчений секретар Всеукраїнської асоціації працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф.

— Станція ШМД м. Києва.

Тел. роб. (044) 234­51­86 — заступник головного лікаря.

— Київський територіальний центр ЕМД та МК, вул. Ямська.

Тел. роб. (044) 529­47­21, 529­16­68 — керівник.

13. Несукай Віталій Анотолійович — старший лікар медичної частини Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф.

13. Римаренко Павло Володимирович — завідувач Навчально­тренувального центру ДНУ «Науково­практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Тел. роб. (044) 254­68­54.

Тел. моб. 067­869­79­14.

14. Кизим Алла Володимирівна — головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я».

Тел. роб. (044) 586­43­46.

Тел. моб. 067­770­32­36.

Деякі витяги з протоколів засідання Ради

3. Умови і порядок прийому в члени Ради, вибуття з неї

3.1. Членами Ради можуть бути фізичні особи, які поділяють принципи та завдання Ради, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам та прийняті до Ради в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами ради.

3.2. Рада створена за ініціативою засновників, які автоматично є членами Ради.

3.3. Членство у Раді може бути індивідуальним та почесним.

3.4. Індивідуальними членами Ради можуть бути особи, які мають право щодо юридичних дій, не позбавлені громадянських прав, беруть участь у реалізації статутних цілей Ради, визнають та дотримуються вимог Статуту Ради, подали заяву про набуття членства у Раді і сплатили вступні внески.

3.5. Колективними членами Ради можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які визнають Статут Ради, сплачують вступні та членські внески, сприяють діяльності Ради. Колективні члени Ради приймають участь в її діяльності через своїх уповноважених представ- ників.

3.6. Почесними членами Ради можуть бути громадяни України та іноземці, які досягли 18 років і зробили вагомий внесок у розробку, опрацювання та пропагування високих стандартів у сфері збереження людського життя та активно сприяли діяльності Ради.

3.7. Члени Ради сплачують вступні та щорічні членські внески. Розмір внесків індивідуальних членів Ради визначається Правлінням Ради. Непрацюючі члени Ради можуть бути звільнені від сплати внесків. Розмір вступних і членських внесків колективних членів визначається угодами їх керівних органів з керівними органами Ради, які вирішують питання про прийняття до Ради. Фінансово неспроможні організації, що виявили бажання стати колективними членами Ради, можуть звільнятись від сплати внесків.

3.8. Рішення про прийняття до Ради приймається на підставі особистої заяви від індивідуальних та почесних членів та згідно з рішенням колективних членів про вступ до Ради.

3.9. Прийняття і виключення членів Ради здійснюється на підставі рішення Правління Ради.

3.10. Правління Ради веде облік (список) членів Ради. Підставою для внесення у список і виключення зі списку членів Ради є відповідне рішення Правління Ради.

3.11. Член Ради може вийти з неї шляхом подання письмової заяви. В цьому випадку він зобов’язаний розрахуватися за своїми зобов’язаннями перед Радою. Вступні та періодичні внески членів поверненню не підлягають.

3.12. Член Ради, який систематично не виконує або безвідповідально ставиться до виконання своїх обов’язків, або не сплачує членські внески без поважних причин, може бути виключений із Ради.

 4. Права і обов’язки членів Ради

4.1. Члени Ради мають право:

4.1.1. Брати участь у заходах, що проводяться Радою;

4.1.2. Брати участь у Загальних зборах Ради;

4.1.3. Голосувати з усіх питань, винесених на розгляд Загальних зборів;

4.1.4. Брати участь у визначенні основних напрямів діяльності робочих органів Ради, а також у всіх заходах, що здійснюються Радою;

4.1.5. Брати участь у обговоренні всіх питань діяльності Ради та вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Ради;

4.1.6. Обирати й бути обраним до керівних органів Ради, її органів і структур;

4.1.7. Одержувати методичну та організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених керівними органами Ради;

4.1.8. Розробляти та реалізовувати в рамках Ради програми та проекти, що сприятимуть досягненню цілей Ради;

4.1.9. Користуватися інформаційними та аналітичними матеріалами, методичними розробками і матеріально-технічними засобами Ради, а також послугами, консультаціями і рекомендаціями, що їх надають Рада чи її органи;

4.1.10. Користуватися культурними, соціально-побутовими, матеріальними благами, що надає Рада у межах, визначених Статутом та рішеннями керівних органів Ради;

4.1.11. Одержувати інформацію про діяльність Ради, звертатися із запитами і вносити пропозиції щодо питань, пов’язаних з статутною діяльністю Ради і одержувати на них відповіді;

4.1.12. Звертатися в органи Ради за правовим захистом чи допомогою і їх отримувати;

4.1.13. Використовувати атрибути та символіку Ради з дозволу керівних органів Ради;

4.1.14. Представляти за дорученням Ради її інтереси в будь-яких установах та організаціях (в тому числі міжнародних);

4.1.15. Вільно виходити у встановленому порядку з числа членів Ради.

4.2. Члени Ради зобов’язані:

4.2.1. Сприяти своєю діяльністю досягненню цілей і завдань Ради;

4.2.2. Дотримуватися вимог законодавства України, Статуту Ради;

4.2.3. Виконувати рішення керівних органів Ради;

4.2.4. Своєчасно виконувати свої фінансові, майнові та інші зобов’язання перед Радою;

4.2.5. Провадити роботу з роз’яснення програм Ради та залучення нових членів;

4.2.6. Вживати заходи щодо усунення недоліків в роботі, якщо того вимагають органи Ради;

4.2.7. Дотримуватися норм моралі та професійної етики та взятих на себе зобов’язань;

4.2.8. Популяризувати ідеї та цілі Ради і працювати в напрямку зростання та посилення її престижу і впливу;

4.2.9. Утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Ради і її членам.

4.3. Члени Ради мають рівні права та обов’язки, користуються правами і мають зобов’язання, які випливають із Статуту.

За активну участь у роботі Ради, вагомий внесок у впровадження ефективних стандартів у сфері реанімації та збереження людського життя в Україні індивідуальним членам Ради можуть присвоюватись почесні звання, вони можуть заохочуватись іншим чином, а також у порядку, передбаченому законодавством України, представлятись до відзначення державними нагородами та присвоєння почесних звань.Back to issue