Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 3(4) 2006

Back to issue

Рання діагностика варіантів ремоделювання серця в підлітків із первинною артеріальною гіпертензією

Authors: В.В. НІКОНОВА , Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків АМНУ, м. Харків

Categories: Medicine of emergency, Cardiology, Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version

Витоки артеріальної гіпертензії (АГ) знаходяться в дитячому та підлітковому віці. Тому найбільш раннє виявлення структурно-функціональних змін серцево-судинної системи дозволить прогнозувати розвиток ускладнень починаючи з дитячого та підліткового віку.

Ехокардіографія та доплер-ехокардіографія є високоінформативними інструменталь­ними методами дослідження.

При первинній артеріальній гіпертензії у підлітків структурно-функціональні зміни в серці проявляються у вигляді дилатації; про це свідчать розширення поперечного діаметра лівого шлуночка (ЛШ) в систолу та/або в діастолу, збільшення кінцево-діастолічного (КДО) та кінцево-систолічного (КСО) його об’ємів. Про зміну розмірів правого шлуночка (ПШ) свідчить розширення його вихідного тракту (ВТПШ) та поперечного розміру. Визначаються також ознаки дилатації лівого передсердя (ДЛП) та поперечного діаметру аорти (ДА).

Про наявність гіпертрофії міокарда ЛШ свідчить збільшення товщини задньої стінки ЛШ та/або міжшлункової перегородки.

Для вивчення параметрів центральної та периферичної гемодинаміки використовують показники ударного об’єму (УО), фракції викиду (ФВ), КДО та КСО ЛШ, а також дані хвилинного об’єму (ХО) та загального периферичного судинного об’єму (ЗПСО).

Посилення та/або зниження насосної та порушення скоротливої функції серця визначають при змінах КДО, КСО ЛШ, ХО, УО та ФВ.

Усі перераховані зміни можна виявити тільки завдяки ехокардіографії, тому що при проведенні електрокардіографії та рентгеноскопії органів грудної клітки неможливо чітко диференціювати їх (гіпертрофія це або дилатація). У табл. 1 наведені ехокардіографічні показники у здорових підлітків 14-18 років.


Про порушення діастолічної функції можна судити при виявленні зменшення швидкості діастолічного наповнення лівого шлуночка та помірного посилення кровотоку під час систоли передсердь. Ці дані дозволяють підтвердити факт погіршення роз­слаблення міокарда як найбільш ранньої ознаки залучення серця до процесу ремоделювання.

Наявність діасто­лічної дисфункції у підлітків із ПАГ підтверджується доплер-ехокардіографічним методом.

Отже, введення до клінічної практики ЕхоКГ та доплер-ЕхоКГ дозволить своєчасно виявити озна­ки ремоделювання серця, а також визначити можливість формування ускладнень та напрямок лікувально-про­філактичних заходів. 


Similar articles

Authors: Модератори: акад. НАМН України, проф. В.М. Коваленко, проф. Ю.А. Іванів, Члени робочої групи з підготовки рекомендацій: проф. М.М. Долженко, к.м.н. С.І. Деяк, к.м.н. С.В. Поташев, Н.М. Носенко
"News of medicine and pharmacy" Кардиология (359) 2011 (тематический номер)
Date: 2011.05.06
Authors: О.С. Коржелецький, завідувач відділення функціональної та ультразвукової діагностики клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ
"Internal medicine" 5-6(11-12) 2008
Date: 2009.01.24
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Леженко Г.О., Руднєва І.В., Пашкова О.Є., Гладун К.А., Запорізький державний медичний університет
International journal of endocrinology 1 (25) 2010
Date: 2010.08.07
Categories: Endocrinology
Authors: Денисюк В.І., Валуєва С.В., Денисюк О.В., Кафедра внутрішньої медицини № 3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
"Hypertension" 1(9) 2010
Date: 2010.08.14
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy

Back to issue