Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 7 (31) 2010

Back to issue

Життєвий та творчий шлях видатного українського кардіолога Миколи Шведа (до 60-річчя від дня народження)

Микола Іванович Швед по праву посідає одне з чільних місць серед провідних кардіологів України. Він є блискучим клініцистом широкого діапазону, видатним науковцем, прекрасним педагогом і лектором, талановитим організатором охорони здоров’я.

На життєвому шляху і в процесі професійного зростання людина здобуває знання, пізніше — навики, потім до неї приходить досвід, і лише небагатьом людям вдається дійти справжньої мудрості, а тим більше  жити і працювати, досконало володіючи нею. Однак ці слова можна з упевненістю сказати про великого Вчителя в медицині — доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри внутрішньої медицини № 1 Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського Миколу Івановича Шведа. Це досвідчений кардіолог, чудовий лектор, відомий науковець, який виховав цілу плеяду наступників, що часто гордо називали «школа професора Шведа».

Микола Іванович народився у 1950 році на Хмельниччині. Сім’я Шведів не належала до заможного селянства, з ранніх років дітей привчали до кропіткої праці. У 1967 році із золотою медаллю він закінчив Глібівську середню школу, яка знаходилась у сусідньому селі за 5 кілометрів. З дитинства мріяв бути лікарем, тому і подався вступати до Тернопільського медичного інституту, який успішно закінчив у 1973 році. Там він зустрів свою другу половину — Людмилу Володимирівну Пташкіну, яка також присвятила своє життя медицині, однодумця і надійну опору в різних життєвих колізіях. У 1973 році після закінчення Тернопільського медичного інституту Микола Іванович вирішив обрати професію терапевта. Не оминула молодого лікаря-фахівця й військова служба. З 1974 по 1976 рр. — старший лікар військової частини Прикарпатського військового округу.

З 1976 року Микола Іванович Швед працює районним ревмокардіологом Дубенської ЦРЛ Рівненської області, де організував і очолив відділення інтенсивної терапії кардіологічним хворим. Та прагнення до пізнання глибин науки спонукало Миколу Івановича до написання кандидатської дисертації, яку він успішно захистив у 1980 році.

Молодого науковця у 1982 році запросили працювати асистентом на кафедру факультетської терапії Тернопільського державного медичного інституту, з 1986 року він доцент. Ще до захисту докторської дисертації в 1989 році Микола Іванович призначений на посаду завідувача кафедри факультетської терапії Тернопільського медичного інституту, де проявив неабиякі здібності керівника кафедри, лектора й клініциста. Увесь вільний час Микола Іванович присвячує проблемам діагностики та лікування кардіогенного шоку при інфаркті міокарда, що виливається в написання монографії та докторської дисертації, захищеної в 1990 році. Найбільш продуктивною була діяльність молодого завідувача кафедри Миколи Івановича на базі терапевтичних відділень обласної клінічної лікарні Тернопільської області. Саме тут виявився весь його невичерпний хист здібного клініциста, талановитого вченого, організатора охорони здоров’я. Він зумів влити науковий струмінь у роботу кафедри, підняти на сучасніший рівень навчальний процес, приділити особливу увагу методиці клінічного викладання дисципліни. Лекції професора Шведа відзначаються великою майстерністю, читає він їх на високому науково-професійному рівні, емоційно й доступно. Найбільш улюблені теми лекцій — інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, ревматизм і набуті вади серця та інші. Студенти чекають на ці лекції, аудиторія завжди заповнена, у ній панує тиша і увага. Неодноразово після закінчення лекцій в аудиторії чути аплодисменти. Так студентська молодь реагує на лекції свого вчителя. Слід зазначити, що не тільки студенти навчаються у Миколи Івановича, а й весь викладацький склад кафедри у вільний від занять час поспішає на його лекції, бо це збагачує професійно.

Під керівництвом професора Миколи Івановича Шведа захищено 3 докторські та 25 кандидатських ­дисертацій.

Головними науковими проблемами, над якими працюють М.І. Швед та його учні, є патофізіологічні основи діагностики, лікування та профілактики кардіо­логічних і ревматичних захворювань, хвороб нирок, ендокринних захворювань тощо.

Відсутність у вітчизняній та зарубіжній літературі новітніх досліджень монографічного характеру з питань діагностики і лікування кардіогенного шоку, фармакотерапії в ревматології та ендокринології, реабілітації кардіологічних хворих стала підставою для узагальнення власного значного досвіду, результатів досліджень учнів, а також даних літератури в 6 монографіях із цих проблем. Серед них найбільш вагомі «Кардіогенний шок при інфаркті міокарда», «Вибрані питання ревматології в клініці внутрішніх хвороб», «Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях», «Основи практичної електрокардіографії» тощо. Микола Іванович Швед — автор понад 500 друкованих робіт, у тому числі 6 монографій, 3 підручників, 8 навчальних посібників, 14 методичних рекомендацій, 22 інформаційних листів, 8 патентів на винаходи.

За вагомий внесок у науковий розвиток медицини в 1997 році М.І. Шведу присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України. У 2000 і 2009 роках він нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. У 2004 році його наукова та професійна діяльність відзначена золотою медаллю ім. М.Д. Стражеска. У 2010 році М.І. Швед увійшов до номінації «Сто кращих лікарів України».

Вже понад 15 років професор М.І. Швед є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальностями «внутрішні хвороби», «кардіологія» та «гастроентерологія». Невтомна турбота про здоров’я людей проявлялася не тільки в науковій та практичній діяльності Миколи Івановича, а і в його активній громадській діяльності. Про науковий авторитет професора М.І. Шведа свідчить також те, що він є членом президії республіканських товариств терапевтів, кардіологів і ревматологів, членом редколегій п’яти все­українських медичних журналів.

Делегат багатьох всеукраїнських та міжнародних конгресів, з’їздів, пленумів кардіологів, терапевтів, ревматологів, ендокринологів, на яких завжди виступає з доповідями, бере найактивнішу участь у дискусіях. Він був співорганізатором Першого всеукраїнського конгресу ревматологів, який відбувся в 1993 році у м. Тернополі. Микола Іванович Швед проводить широку медико-просвітницьку роботу, щорічно організовує проведення вже традиційних науково-практичних конференцій «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини», на яких обговорюються найактуальніші проблеми діагностики та лікування поширених патологій внутрішніх органів.

І сьогодні на кафедрі, яку він очолює, працює дружний колектив його учнів і послідовників, які з почуттям глибокої пошани до свого Вчителя зберігають традиції творчої праці та успішного виховання майбутніх лікарів. Багатогранна діяльність М.І. Шведа — яскравий приклад життя лікаря, вченого, науковця, педагога, організатора охорони здоров’я.Back to issue