Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 19(342) 2010

Back to issue

Українці, як і раніше, можуть купувати ліки без рецепта

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що інформація, розтиражована деякими засобами масової інформації, про те, що від 1 грудня українців примусять купувати ліки тільки за рецептами, є дещо викривленою і такою, що не відповідає дійсності.

МОЗ УКРАЇНИ НАГОЛОШУЄ: безрецептурні ліки громадяни, як і раніше, можуть купувати в аптеках без рецепта. Зміни відпуску ліків будуть стосуватись лише лікарів і фармацевтів та будуть введені з метою посилення контролю за виписуванням та відпуском рецептурних лікарських засобів.

Саме з цієї причини МОЗ України розробило проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360» (http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20101020_p.html), яким передбачено зміни в оформленні рецептурного бланка винятково на рецептурні лікарські засоби. Безрецептурні медикаментозні препарати громадяни, як і раніше, зможуть купувати в аптечних мережах без лікарської виписки.

Рецепти будуть виписуватися хворому за наявності від­повідних показань з обов’язковим зберіганням верхньої частини виписаного рецепта, до лінії відриву, та записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).

Рецепти виписуються у 2 примірниках. Перший примірник — для пред’явлення в аптеці або аптечному пункті, другий примірник (з позначкою «для хворого») залишається хворому. Рецепти залишаються і зберігаються в аптеках та аптечних пунктах.

У разі відпуску меншої, ніж виписано в рецепті, кількості лікарського засобу ставиться штамп «Відпущено» і робиться відмітка про кількість відпущеного лікарського засобу, та рецепт повертається хворому, з одночасним оформленням сигнатури на відпущені лікарські засоби із зазначенням усієї інформації, вказаної в рецепті, що залишається і зберігається в аптеках та аптечних пунктах. За такими рецептами ліки відпускаються до досягнення кількості, призначеної лікарем.

Рецепти (ф-1) та сигнатури на рецептурні лікарські засоби зберігаються в аптеках та аптечних пунктах протягом одного кварталу (не враховуючи поточного кварталу).

Пацієнт зможе отримати призначені йому медичним працівником лікарські засоби при пред’явленні рецепта в аптеці або аптечному пункті.

Відпуск рецептурних лікарських засобів з аптечних кіосків заборонений.

У разі відсутності в аптеці лікарського засобу, виписаного лікарем, пацієнту, за його згодою, може бути запропоновано лікарський засіб за іншою торгівельною назвою, але з такою ж самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, як і лікарський засіб, виписаний у рецепті. Зазначена норма не поширюється на лікарські засоби, які відпускаються безоплатно і на пільгових умовах, та ті, що підлягають предметно-кількісному обліку.


Similar articles

Шляхи інтеграції медичної та фармацевтичної допомоги   при реформуванні вітчизняної системи охорони здоров’я   на прикладі реалізації проекту   «Інформатизація рецептурного обігу протидіабетичних лікарських засобів» на регіональному рівні
Authors: Бойко А.І., кандидат фармацевтичних наук, доцент Парновський Б.Л., доктор фармацевтичних наук, професор Кафедра організації і економіки фармації та технології ліків факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Січкоріз О.Є., кандидат медичних наук, доцент, декан факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Квасницька Г.М., генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання Криницька Г.Г., начальник Державної служби лікарських засобів у Тернопільській області Гулько Н.Я., завідувач обласного диспансерного ендокринологічного відділення КЗ ТОР, Тернопільська університетська лікарня, головний ендокринолог Тернопільської області Білик Л.С., кандидат медичних наук, директор Чортківського державного медичного коледжу Максимишин Б.Й., районний ендокринолог, завідувач терапевтичного відділення Чортківської центральної комунальної районної лікарні
"News of medicine and pharmacy" 5 (449) 2013
Date: 2013.04.05
Categories: Endocrinology
Sections: Medicine. Doctors. Society
Authors: А.І. Бойко, к.фарм.н., доцент, Б.Л. Парновський, д.фарм.н., професор, Кафедра організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
"News of medicine and pharmacy" 4 (402) 2012
Date: 2012.03.27
Brief thoughts about the system of providing medicines for patients with diabetes mellitus
Authors: Прудиус П.Г. (1), Кузьмінська О.Є. (1), Прудиус В.Є. (2)
1 - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна
2 - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue