Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 8 (32) 2010

Back to issue

Пам’яті професора Івана Семеновича Турчина

4 листопада 2010 року на 74-му році життя помер видатний вчений, доктор медичних наук, професор, лауреат Премії імені О.О. Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України Іван Семенович Турчин.

І.С. Турчин народився 27 липня 1937 року на Львівщині в селянській родині. Навчався в Івано-Франківському медичному інституті, який закінчив 1960 року. З 1960 по 1964 рік працював хірургом у м. Нововолинську Волинської області, а згодом вступив до аспірантури при Київському інституті інфекційних хвороб. Кандидатська дисертація (1967) присвячена вивченню взаємодії ентеровірусів із різними типами клітин. Цього ж року пере­йшов на роботу в Київський науково-дослідний інститут ендокринології та обміну речовин, 1975 року успішно захистив докторську дисертацію з вивчення біологічних і лікувальних властивостей культур клітин і тканин ендокринних органів.

І.С. Турчин уперше в нашій країні розробив методики виділення та культивування клітин і тканин усіх ендокринних органів, вивчив біологічні властивості цих культур, уперше запровадив метод ксенотрансплантації культур клітин і тканин залоз внутрішньої секреції для лікування ендокринопатій. На підставі результатів цілої низки власних фундаментальних досліджень Іван Семенович розробив принципово нові методи лікування таких ендокринних захворювань, як цукровий діабет, гіпокортицизм, гіпотиреоз, гіпопаратиреоз, гіпогонадизм.

Науковий напрямок, що його винайдено професором, успішно розвивається в нашій країні та за її межами, охоплюючи широке коло експериментальних і клінічних медичних дисциплін: ендокринологію, трансплантологію, цитологію, вірусологію. Іван Семенович був одним з ініціаторів і організаторів створення Координаційного центру трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, де з 1995 по 2004 рік обіймав посаду заступника директора з наукових питань, продовжуючи розробку та вдосконалення методик отримання трансплантаційного матеріалу для клінічної практики та беручи безпосередню участь у впровадженні наукових програм розвитку трансплантології в Україні.

З 2004 року до останнього дня життя І.С. Турчин працював завідувачем відділу клінічної та експериментальної трансплантології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Ним розроблено та впроваджено до клінічної практики новий ефективний метод лікування ендокринопатій, заснований на комбінованій трансплантації органних культур.

Багато уваги приділяв Іван Семенович і науково-просвітницькій діяльності. Він організував випуск наукового журналу «Трансплантологія» та був його незмінним головним редактором, одним із засновників і найактивніших діячів Асоціації трансплантологів України, членом редакційних колегій «Міжнародного ендокринологічного журналу», журналів «Ендокринологія», «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія», членом Європейської асоціації тканинних культур. Автор понад 150 наукових публікацій, винаходів, патентів. Під його керівництвом виконано та захищено 8 дисертаційних праць.

У наших серцях Іван Семенович Турчин назавжди залишиться шляхетною, життєлюбною, щирою та доброзичливою людиною.

Редакційна колегія «Міжнародного ендокринологічного журналу»


Similar articles


Back to issue