Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 3 (353) 2011

Back to issue

Головні позаштатні спеціалісти


Summary

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров’я України 20.01.2011 № 26-к

Персональний склад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України, координаторів груп спеціальностей відповідного профілю


Similar articles

About necessity of adapting educational and qualification requirements for toxicology specialty in Ukraine to European standards
Authors: Курділь Н.В.
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(89), 2018
Date: 2018.04.13
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue