Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 4 (354) 2011

Back to issue

Щодо оновлення класифікацій захворювань біліарної системи. нам важливо знати вашу думку

Одним із провідних інструментів вирішення багатьох медико-соціальних завдань є розробка та впровадження стандартизованих технологій надання медичної допомоги. На виконання наказів МОЗ України від 25.06.08 № 340 «Про затвердження заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі на період до 2010 р.», від 25.06.08 № 341 «Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2010 р.» для планомірного розвитку системи стандартизації у вітчизняній медицині була розроблена низка нормативних документів, які регламентують цей процес (накази МОЗ України та АМН України № 102/18 від 19.02.09, № 798/75 від 03.11.09 «Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина перша та друга)». В основу кожного зі стандартів надання медичної допомоги покладені клінічні класифікації тієї нозологічної групи, що стає об’єктом розробки. Отже, клінічні класифікації є певним інструментом для прийняття лікарських рішень. З іншого боку, важливим моментом є необхідність відповідності клінічних класифікацій Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10). Це пов’язано з тим, що МКХ-10 в повсякденній роботі лікувально-профілактичних установ країни виступає універсальною класифікацією для обліково-звітної, фінансової та інших видів діяльності. У цьому зв’язку клінічні класифікації повинні конкретизувати МКХ-10, реально наближаючи її до клінічної практики.


Сьогодні ми виносимо на розгляд та обговорення клінічні класифікації деяких нозологічних форм захворювань біліарної системи, які плануються для розробки галузевого стандарту надання медичної допомоги. Нам важливо знати погляди лікарів, які дозволять надати відповіді на конкретні клінічні питання, що виникають у момент надання медичної допомоги. Будемо вдячні за коментарії, пропозиції, критичні зауваження по даних матеріалах, оскільки вирішення цього завдання є визначальним для всієї подальшої роботи.

Адреса для повідомлень:
професору М.Б. Щербиніній,  Голові Проблемної комісії «Гастроентерологія» МОЗ України та НАМН України,
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», пр. ім. газети «Правда», 96, м. Дніпропетровськ, 49074;
e-mail: scherbinina@ua.fm
 


Similar articles

Authors: Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Коваленко О.Є., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
International neurological journal 8 (30) 2009
Date: 2010.07.24
Categories: Neurology

Back to issue