Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 5(12) 2007

Back to issue

Клінічне спостереження


Summary

Хворий О., 30 років, історія хвороби № 40940. До-
ставлений до лікарні з місця ДТП — був збитий легковим автомобілем. Транспортований машиною швидкої медичної допомоги. На догоспітальному етапі проведено іммо-білізацію та введення анальгетиків, проводився моніторинг артеріального тиску та пульсу. Загальний стан хворого не викликав занепокоєння бригади ШМД. При надходженні загальний стан хворого розцінено як середнього ступеня тяжкості за нестабільних показників гемодинаміки — артеріальний тиск коливався від 110/70 до 80/60 мм рт.ст. при тахікардії близько 100 уд. за хвилину. Дихання самостійне, ступінь доступності контакту задовільний із урахуванням алкогольного сп’яніння (1,25 %).

Хворий О., 30 років, історія хвороби № 40940. Доставлений до лікарні з місця ДТП — був збитий легковим автомобілем. Транспортований машиною швидкої медичної допомоги. На догоспітальному етапі проведено іммо-білізацію та введення анальгетиків, проводився моніторинг артеріального тиску та пульсу. Загальний стан хворого не викликав занепокоєння бригади ШМД. При надходженні загальний стан хворого розцінено як середнього ступеня тяжкості за нестабільних показників гемодинаміки — артеріальний тиск коливався від 110/70 до 80/60 мм рт.ст. при тахікардії близько 100 уд. за хвилину. Дихання самостійне, ступінь доступності контакту задовільний із урахуванням алкогольного сп’яніння (1,25 %).

Хворий обстежений бригадою лікарів на політравми, рентгенографічно, лабораторно; проведений лапароцентез не виявив наявності патологічного вмісту в черевній порожнині. Під час огляду хворого була помітна деформація тазового кільця та виявлена рана промежини до 30 см (рис. 1). Під час обстеження рани виявлено пошкодження сфінктера прямої кишки та відрив зовнішнього півкола, розрив діафрагми таза. На рентгенограмі таза — повний вивих правої половини (рис. 2).

Діагноз: відкритий вивих правої половини таза, рвана рана промежини, розрив діафрагми таза, розрив зовнішнього сфінктера прямої кишки, відрив переднього півкола над сфінктером, травматичний шок ІІ ст.

Хворому проведена інтенсивна інфузійно-трансфузійна терапія: у доопераційний період та під час оперативного втручання перелито біля 4000 мл кристалоїдів, колоїдів, 900 мл еритроцитної маси, 500 мл свіжозамороженої плазми.

Проведене оперативне втручання: лапаротомія — виведення одноствольної колостоми сігми, дренування черевної порожнини; ПХО рани промежини, ушивання діа-фрагми, таза, шов прямої кишки та сфінктера; одномоментна ручна репозиція та фіксація таза стрижневим апаратом (рис. 3).

Досягнуто анатомічної репозиції таза (рис. 4).

Післяопераційний період без суттєвих ускладнень.

Це клінічне спостереження ілюструє важку відкриту травму таза з пошкодженням прямої кишки та діафрагми таза, а також можливість одномоментної ручної репозиції.    


Similar articles

Authors: В.Г. РИНДЕНКО, С.В. РИНДЕНКО, О.Е. ФЕСЬКОВ, Харківська медична академія післядипломної освіти
"Emergency medicine" 5(12) 2007
Date: 2007.12.24
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Specialist manual
Травматичні пошкодження промежини в дітей
Authors: Рибальченко В.Ф., Доманський О.Б., Дзюба О.Л., Гнатюк С.М., Гамалій С.А., Колодинська А.В., Чаур М.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2, м. Київ, Україна
Журнал "Хирургия детского возраста" 1-2 (50-51) 2016
Date: 2016.10.26
Categories: Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Specialist manual
Невідкладна допомога в акушерстві
Authors: ПОТАЛОВ С.О., СЕМЕНОВА Т.О., МОСКАЛЬОВ О.П. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
"Emergency medicine" 4 (43) 2012
Date: 2013.03.19
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Manuals

Back to issue