Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 3 (35) 2011

Back to issue

Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Міністерство охорони здоров’я України
Наказ
23.03.2011 № 160
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2011 р. за № 480/19218

 

Відповідно до Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 877, з метою забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Наказую:

1. Затвердити:

1.1. Методику визначення потреби хворих на цукровий діабет у лікарських засобах та виробах медичного призначення, що додається.

1.2. Критерії оцінки ефективності лікування (глікемічного контролю) дорослих, хворих на цукровий діабет, що додаються.

1.3. Критерії оцінки ефективності лікування (глікемічного контролю) дітей віком до 18 років, хворих на цукровий діабет, що додаються.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

— використання Методики визначення потреби хворих на цукровий діабет у лікарських засобах та виробах медичного призначення;

— проведення оцінки ефективності лікування (глікемічного контролю) хворих, які отримують лікування препаратами інсуліну, насамперед дітей віком до 18 років, вагітних та хворих, які лікуються аналогами інсуліну, шляхом 4-кратного (кожні 3 місяці) вимірювання рівня глікозильованого гемоглобіну, інших категорій хворих на цукровий діабет — шляхом не менше ніж 2-кратного (двічі на рік) вимірювання рівня глікозильованого гемоглобіну;

— постійний моніторинг за станом забезпечення хворих на цукровий діабет медичною допомогою, зокрема лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я та наукових установ, головним позаштатним спеціалістам територіальних органів охорони здоров’я із спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» забезпечити:

3.1. Перегляд схеми лікування хворого, який отримує лікування аналогами інсуліну, при відсутності позитивної динаміки стану глікемічного контролю через 6 місяців з моменту призначення аналогів інсуліну з подальшим призначенням генно-інженерних препаратів інсуліну, призначення аналогів інсуліну вперше виявленим хворим на цукровий діабет, а також розгляд питання про заміну препаратів інсуліну одного виробника на препарати інсуліну іншого виробника при декомпенсації хворого на комісії з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет територіального органу охорони здоров’я.

3.2. Направлення за потреби або за бажанням хворого на цукровий діабет для отримання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги до профільних закладів охорони здоров’я та наукових установ.

3.3. Хворих на цукровий діабет, які перебувають на обліку у відомчих закладах охорони здоров’я, препаратами інсуліну за місцем фактичного проживання.

3.4. Заклади охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на цукровий діабет, препаратами інсуліну.

3.5. Проведення хворим на цукровий діабет із лабільним перебігом, інсулінорезистентністю дослідження необхідної дози цукрознижуючого препарату із застосуванням апарата безперервного моніторування глюкози (CGM).

4. Директору Департаменту розвитку медичної допомоги М.К. Хобзею забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра О.В. Аніщенка.

Міністр І.М. Ємець


Similar articles


Back to issue