Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Internal medicine" 3(15)-2009

Back to issue

Вельмишановні колеги!

Перед вами третє число видання «Внутрішня медицина». На сторінках журналу висвітлені такі проблеми, як серцево-судинна патологія при хронічному обструктивному захворюванні легень, гіперурикемія та кардіоваскулярний континуум, маски ВІЛ-інфекції у практиці терапевта, біологічні, патофізіологічні й метаболічні ефекти адипокінів, артеріальна гіпертензія при ЦД 2-го типу (оновлені рекомендації 2008 р.), дисліпідемія як фактор кардіоваскулярного ризику.
Основним константам внутрішнього середовища та функцій організму присвячена рубрика «Навчання», у матеріалі якої надані константи гемостазіологічних досліджень, біохімічні константи крові, плазми, рівня гормонів, показники дослідження дуоденального вмісту здорової людини, клітинний склад кісткового мозку та багато іншого.
Надзвичайно цікавою є рубрика «Відомі постаті вітчизняної медицини». Один із нарисів присвячений видатному представнику світової наукової та освітянської еліти професору Володимиру Олексійовичу Бецу (до 175-річчя від дня народження). У матеріалі висвітлені етапи життєвого шляху й поданий аналіз наукової спадщини відомого вченого.
Стаття про Володимира Яковича Підгаєцького — відомого лікаря, педагога, ученого — присвячена 120-й річниці від дня його народження.
У липні 2009 р. ми відзначали 100 років від дня народження відомого клініциста, авторитетного педагога і громадського діяча, улюбленого учня академіка М.Д. Стражеска, директора Інституту клінічної медицини (нині ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска») професора Анатолія Львовича Міхньова. На сторінках журналу ви зможете більш детально ознайомитися з життєвим та творчим шляхом цього видатного ученого.
Четверте та пяте число видання буде присвячено проблемам серцево-судинной патології (за матеріалами конгресу Європейського товариства кардіологів, Барселона, 2009) та ожиріння (за матеріалами конгресу з ожиріння, червень, 2009).

Василь Захарович Нетяженко, головний редактор, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України
 


Similar articles

Authors: Яворівський О.П., д.м.н., професор, член-кор. АМН України Сахарчук І.М., к.і.н., доцент Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Internal medicine" 3(15)-2009
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Москаленко В.Ф., ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кор. АМН України, д.м.н., професор Черкасов В.Г., д.м.н., професор, зав. кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
"Internal medicine" 3(15)-2009
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy

Back to issue