Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" Психиатрия (383) 2011 (тематический номер)

Back to issue

Партнерство в охороні психічного здоров’я/Partnership for Мental Health Німецько-польсько-український проект

Authors: Ю.П. Закаль, головний психіатр Львівської області

print version


Summary

Завдяки ініціативі та багаторічній праці Асоціації психіатрів України 21.11.2008 р. між Міністерством охорони здоров’я України та Федеральним міністерством охорони здоров’я Федеративної Республіки Німеччина була підписана програма дій, якою передбачено поглиблення співпраці у сфері лікування психічних та неврологічних захворювань за рахунок підтримки співробітництва між міністерствами охорони здоров’я, закладами та товариствами фахівців із психіатричної допомоги в обох країнах.

Основою цього співробітництва є Програма дій з інтенсифікації співробітництва в галузі охорони здоров’я, яка була підписана в листопаді 2008 року Федеральним міністерством охорони здоров’я Федеративної Республіки Німеччина та Міністерством охорони здоров’я України. У рамках цієї програми було, між іншим, узгоджено співробітництво у сфері лікування психіатричних та неврологічних захворювань.

Виходячи з накопиченого з 1975 року досвіду реформування психіатричного забезпечення в Німеччині, відповідно до стратегії Комісії ЄС із покращення охорони психічного здоров’я та враховуючи відповідні ініціативи регіональної дирекції Всесвітньої організації охорони здоров’я у Європі, модельний проект «Партнерство в охороні психічного здоров’я/Partnership for Mental Health» буде підтримувати Україну в подальшому розвитку психіатричного забезпечення.

Перспективи для наближеного до територіальних громад забезпечення, усунення дискримінації осіб із психічними розладами, підтримка дорадчих служб та груп самодопомоги, роздільне забезпечення психічно хворих людей та осіб з душевними розладами, рівноправність соматичних та психічно хворих, інтеграція медичної допомоги особам із психічними розладами та інвалідам у загальносоматичну мережу медичного забезпечення — усе це є головними напрямками для обміну досвідом з Україною.

Мета модельного проекту реформування психіатричної служби України полягає в підтримці подальшого розвитку психіатричної служби в чотирьох обраних пілотних регіонах України (Одеському, Донецькому, Київському та Львівському).

Головні напрямки роботи в рамках пілотного проекту «Партнерство в охороні психічного здоров’я/Partnership for Mental Health» охоплюють у першу чергу такі сфери:

— підтримка застосування нової структури регіональної та місцевої психіатричної служби;

— створення або розширення психіатрично-наркологічного медичного забезпечення, лікування наркотичної та токсичної залежності;

— значення та завдання соціальної й судової психіатрії, опікування в’язнями, засудженими за кримінальні злочини;

— підкреслення значення та визначення нових завдань медичного персоналу в сфері стаціонарної, напівстаціонарної та амбулаторної форм лікування;

— надання підтримки певним професійним групам при розробці відповідних тематичних та індивідуальних концепцій підвищення кваліфікації.

Поряд з обміном досвідом між експертами Німецько-польського товариства психічного здоров’я з Німеччини та Польщі та їх українськими колегами відбувається щільне співробітництво з державними українськими установами (між іншим, із Міністерствами охорони здоров’я та соціального забезпечення).

У наступні три роки українські фахівці будуть працювати по декілька тижнів як візитери в німецьких психіатричних установах із метою поглиблення своїх практичних знань.

Федеральний уряд та державні українські установи надаватимуть пілотному проекту політичну та фінансову підтримку.

У травні 2009 року на запрошення Федерального міністерства охорони здоров’я ФРН та Німецько-польського товариства психічного здоров’я відбувся візит до Німеччини делегації українських експертів з психіатрії, що складалася з представників Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України та чотирьох регіонів України: Львівської, Донецької, Одеської та Київської областей.

Під час візиту були сформовані основні теми для подальшої німецько-української співпраці у сфері охорони психічного здоров’я, такі як:

— медична допомога психічно хворим людям за принципами соціальної та правової допомоги;

— самодопомога досвідчених фахівців психіатрії та родичів, громадські об’єднання психіатричної допомоги;

— дегоспіталізація та децентралізація;

— амбулаторні, напівстаціонарні та стаціонарні форми лікування;

— допомога в процесі ресоціалізації психічно хворих (проживання та участь), індивідуальне планування допомоги;

— праця, зайнятість та професійна реабілітація; поєднання допомоги наркотично залежним з психіатрією;

— судова психіатрія та психіатричне забезпечення осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Фундаментом для розвитку польсько-української співпраці в галузі охорони психічного здоров’я може стати досвід впровадження у Республіці Польща Національної програми охорони психічного здоров’я, що відкриває довгострокові перспективи партнерства для обох країн.

Планування та впровадження системи, що базується на принципах середовищної психіатрії, вимагає інтегрованого підходу та тісної співпраці багатьох галузей: охорони здоров’я, освіти, праці та соціальної політики та інших.

Асоціація психіатрів України та Німецько-польське товариство психічного здоров’я готові забезпечувати професійний супровід даної програми в межах своїх спільних зобов’язань та повноважень відповідно до вимог чинного законодавства обох країн.

Однак для успішної реалізації програми необхідно перш за все затвердити постановою КМУ Міжвідомчу координаційну раду з питань охорони психічного здоров’я для забезпечення взаємодії та координації діяльності відповідних міністерств та відомств, що працюють у сфері психічного здоров’я.

Але без активної участі в цих реформах представників громадських організацій, які займаються питаннями охорони психічного здоров’я, професійних асоціацій, самих пацієнтів та їх рідних ми не зможемо повною мірою забезпечити належний захист прав і інтересів користувачів, а також представників, які працюють у системі охорони психічного здоров’я. 


Similar articles

Authors: Ю. Закаль, головний позаштатний спеціаліст за фахом «психіатрія», м. Львів
"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (02) 2011
Date: 2012.04.11
Categories: Psychiatry
Authors: Ю. Закаль, головний позаштатний спеціаліст за фахом «психіатрія», м. Львів
"News of medicine and pharmacy" Психиатрия (398) 2011 (тематический номер)
Date: 2012.01.26

Back to issue