Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 1(3) 2006

Back to issue

Засідання Експертної Ради з питань медико-соціального захисту хворих на цукровий діабет (м. Санкт-Петербург)

Наприкінці жовтня в Санкт-Петербурзі відбулося засідання круглого столу Експертної ради з питань медико-соціального захисту хворих на цукровий діабет. Новий орган був затверджений рішенням Ради Міжпарламентської асамблеї держав-учасників СНД (МПА СНД) навесні 2005 р. Отже, вперше питання про правовий захист пацієнта з діабетом постало в сумісній компетенції представників законодавчої й виконавчої влади та громадських організацій.

Мабуть, не випадково ця зустріч відбулася в місті на Неві, де функціонує Санкт-Петербурзьке діабетичне товариство на чолі з його головою Мариною Шипуліною.

До речі, саме тут декілька років тому було розробено модельний закон МПА СНД, що став підгрунтям для проекту федерального закону «Про заходи щодо державного медико-соціального захисту осіб, хворих на цукровий діабет», який в даний час перебуває на розгляді в Державній Думі Російської Федерації.

Це об'ємний, детально розроблений документ, що містить 5 розділів. Перший торкається регулювання й сфери застосування закону, а також мети та принципів реалізації державного медико-соціального захисту хворих на цукровий діабет. Другий визначає заходи державної політики на федеральному рівні, на рівні суб'єктів РФ і муніципальної влади. Третій проголошує права людей з цукровим діабетом — від права на безкоштовну медичну допомогу до забезпечення однакових можливостей самореалізації для всіх громадян з цукровим діабетом, і визначає державні гарантії забезпечення цих прав, а також принципи соціального захисту. У четвертому розділі містяться державні стандарти профілактики, діагностики і лікування цукрового діабету, питання підготовки спеціалістів діабетологічної служби, функціонування державного реєстру хворих на цукровий діабет. П'ятий присвячений захисту прав людей з діабетом в особі органів державного контролю й судових інстанцій.

Експертна рада пропонує питання про міжнародну співпрацю учасників Співдружності Незалежних Держав у сфері захисту прав громадян, хворих на цукровий діабет. А це, в свою чергу, передбачає:

— участь у розробці проектів міжнародних угод, модельних законодавчих актів і настанов, скерованих на зближення нормативно-правової бази держав СНД;

— сприяння впровадженню зазначеного вище модельного закону МПА СНД;

— розробку правових механізмів взаємодії країн СНД;

— підготовку пропозицій по вдосконаленню правових форм міждержавної співпраці в цій ділянці.

Як відзначила Марина Шипуліна, дуже важливо, що до складу Експертної Ради увійдуть як члени Постійної комісії МПА СНД з соціальної політики й прав людини, представники виконавчої влади та парламентів країн Співдружності, так і лідери громадських організацій з цінним досвідом відстоювання інтересів людей з діабетом.

В обміні думками за круглим столом, крім голови Санкт-Петербурзького діабетичного товариства, брали участь представники України, Киргизії, Казахстану. Думка була єдиною: на боці людей з діабетом має бути закон, тому необхідно спільним зусиллями досягати мети.

Яким буде майбутня Експертна рада — за типом «Громадської палати» при Президенті РФ або в складі представників парламентів країн СНД з радниками, експертами, громадськими діячами — визначить час.


Bibliography


Similar articles

З доповіді офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Authors: Бєлоусов Ю.Л. - представник Уповноваженого — керівник Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму
"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (05) 2013
Date: 2013.12.29
Categories: Psychiatry
Sections: Specialist manual

Back to issue