Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 20 (392) 2011

Back to issue

Вітаємо з ювілеєм В.К. Гриня!


Summary

5 грудня відзначив свій ювілей Владислав Костянтинович Гринь — доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, заслужений лікар України, директор ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», завідувач кафедри загальної практики — сімейної медицини ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Академік В.К. Гринь зробив вагомий внесок у розвиток регенеративної медицини. Значна частина його наукової діяльності присвячена експериментальним та клінічним дослідженням у галузі розробки та застосування клітинно-тканинної трансплантації при широкому колі найнебезпечніших та поширених патологічних станів (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, ревматоїдний артрит, онкологічна патологія, термічні та комбіновані травми та ін.). Під його керівництвом розпочала свою діяльність та плідно працює єдина в Україні лабораторія клітинного та тканинного культивування, організована служба трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку, створено міжнародний науковий центр біотехнологій та розгорнуто широке науково-практичне співробітництво з провідними науковими та лікувальними закладами України, Західної Європи та Російської Федерації, успішно виконано низку науково-дослідницьких робіт із названої тематики. Зокрема, під його керівництвом вперше в Україні опрацьовані та широко впроваджені оригінальні методи лікування опіків та трофічних розладів шляхом трансплантації дермального еквівалента та різних видів клітин, застосування яких дозволило суттєво покращити результати лікування контингенту вкрай тяжких хворих. Опрацьовані теоретичні аспекти та клініко-експериментальні методи клітинної терапії патології опорно-рухової системи, у тому числі порушень консолідації переломів та дефектів кісток, системних захворювань сполучної тканини.

В.К. Гринь має 32 патенти на винаходи, є автором 285 наукових праць, у тому числі 12 монографій, що добре відомі в нашій країні та за її межами.

Викликає увагу його монографія «Новые методы базисной терапии ревматоидного артрита в эксперименте», у якій на сучасному рівні досліджено можливість використання трансплантації клітин надниркових залоз і стовбурових клітин у комплексному лікуванні названої патології.

Суттєве наукове значення мають експериментальні дослідження трансплантаційного лікування цукрового діабету порівняно з іншими альтернативними методами, такими як трансплантація панкреатодуоденального комплексу, операції депорталізації. Широко відома його монографія «Хирургические методы лечения сахарного диабета в эксперименте», у якій надано глибокий аналіз сучасних поглядів на механізм регенерації ендокринного апарату підшлункової залози за умов використання різних засобів органної та клітинної трансплантації.

Академіку В.К. Гриню притаманна широта наукових інтересів і пошуків. Значна частина його наукової, лікувальної й організаційної діяльності пов’язана з кардіологією та серцево-судинною хірургією. Ним уперше в Україні впроваджені операції на провідній системі серця при складних видах аритмій із використанням електрофізіологічної навігаційної системи, операції ексимерної лазерної периферичної ангіопластики.

Академік В.К. Гринь є засновником принципово нових підходів до надання допомоги хворим на ішемічну хворобу серця та інфаркт міокарда. За його ініціативи та безпосередньої участі на базі Інституту вперше в Україні організовано повний цикл допомоги хворим на цю патологію як на догоспітальному, так і на клінічному етапах, що включає в себе тромболітичну терапію, ургентну коронарографію зі стентуванням, а також аортокоронарне шунтування. Ним здійснено перше в Україні дослідження клітинної терапії стовбуровими клітинами кісткового мозку експериментального інфаркту міокарда, що створює передумови для запровадження названого методу у клінічну практику. Пріоритетне значення мають дослідження, присвячені клітинній терапії стовбуровими клітинами рефрактерної стенокардії із застосуванням навігаційних систем.

За ініціативи академіка В.К. Гриня створені відділи анестезіології та інтенсивної терапії, онкогематології, лабораторія фундаментальних досліджень, ангіоневрологічний центр; організована цілодобова служба ендо­скопічної хірургії, служба пересадження гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку хворим із захворюваннями крові та служба комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, реорганізована служба дитячої кардіохірургічної допомоги. Завдяки великій організаційній та громадській активності професора В.К. Гриня проведено реконструкцію та переоснащення опікового та хірургічного корпусів інституту, суттєво поновлено парк лікувального та діагностичного обладнання.

Академік В.К. Гринь робить великий внесок у підготовку наукових та практичних кадрів. Він є організатором і завідувачем кафедри загальної практики — сімейної медицини ДонНМУ ім. М. Горького. Підготував 2 докторів та 5 кандидатів медичних наук.

Академік В.К. Гринь — член наукової ради НАМН України, головний редактор журналу «Вісник невідкладної і відновної медицини», член редакційної ради газети «Новини медицини і фармації», журналу «Медицина невідкладних станів», член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, заступник президента Асоціації хірургів України, був депутатом Ленінської районної ради м. Донецька трьох скликань, на теперішній час є депутатом Донецької обласної ради, організатор та голова низки міжнародних наукових конференцій.

Наукова, організаційна та суспільна діяльність академіка В.К. Гриня широко відома в Україні та за її межами. Йому притаманні широкий світогляд та високі моральні якості, високий професійний, моральний і культурний рівень, незмінно доброзичливе ставлення до людей, прагнення до досконалості, що здобули йому широку популярність і високий авторитет як у професійних колах, так і серед громадськості.

 

Академік В.К. Гринь зустрічає своє 50-річчя в розквіті творчих сил та планів. Колективи Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України та Видавничого дому «Заславський» щиро вітають Владислава Костянтиновича із ювілеєм! Бажаємо міцного здоров’я та нових успіхів у розвитку медичної науки та охорони здоров’я! Нехай здійсняться всі заповітні мрії, а будь-які повороти долі завжди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив! Щастя Вам, радості, добра і благополуччя!


Similar articles

Перспективи розвитку біомедицини на основі NBIC-технологій в країнах світу і Україні
Authors: Кутько І.І. - д.м.н., професор, академік Академії наук вищої освіти України, академік Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, завідуючий науковим відділом ДУ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр» МОЗ України, лауреат конкурсу імені академіка АН УРСР В.П. Протопопова; Матюшенко І.Ю. - к.т.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин ХНУ ім. В.Н. Каразіна, завідуючий лабораторією розвитку NBIC-технологій і форсайтних досліджень НДЦ ІПР НАН України, лауреат премії ім. М.І. Туган-Барановського НАН України за кращі наукові роботи в галузі економіки 2014 року
"News of medicine and pharmacy" 3 (566) 2016
Date: 2016.05.13
Sections: News

Back to issue