Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 21-22 (393-394) 2011

Back to issue

Новости в Украине

В Україні стартувала всеукраїнська акція  «Зупинимо інсульт разом»

1 груднявМузеїмедицинивідбуласьпрес-конференція, присвяченастартувсеукраїнськоїакції «Зупинимоінсультразом», щореалізуєтьсязапідтримкифармацевтичноїкомпанії Nycomed: a Takeda Company. Акціяявляєсобоюсеріюзаходів, метоюякихєактуалізаціяпроблемипоширеннясерцево-судиннихзахворювань, упершучергуінсульту, таінформуванняукраїнцівпрофакториризикурозвиткуінсультутаметодизапобіганняйому, зокремапроактивнийспосібжиття.

Уроботіпрес-конференціївзялиучастьдоктормедичнихнаук, професор, заслуженийдіячнаукиітехнікиУкраїни, головнийспеціалістМОЗУкраїнизіспеціальності «неврологія» ТамараСергіївнаМіщенко, народнийдепутатВРУкраїни, екс-міністрУкраїниусправахсімї, молодітаспортуВікторПетровичКоржтаголовапредставництвакомпанії Nycomed: a Takeda Company вУкраїніЄвгенЕдуардовичЗаїка.

Про актуальність проблеми серцево-судинних захворювань в Україні розповіла професор Т.С. Міщенко. Вона відзначила, що проблема інсульту надзвичайно актуальна в усьому світі. Кількість інсультів щорічно невпинно зростає, і нині мова йде про 16 млн нових випадків інсультів. На жаль, прогнози експертів ВООЗ невтішні: якщо ситуація не зміниться, то вже у 2030 році у світі частота інсультів становитиме 23 млн, а помирати від нього буде близько 8 млн людей. У багатьох країнах світу частота випадків інсульту перевищує частоту розвитку інфаркту міокарда, де інсульт посідає 4–6-те місце у структурі причин інвалідизації населення.

Інсульт є одним із найбільш дорогих захворювань. У розвинених країнах 2–4 % видатків на охорону здоров’я пов’язані з лікуванням і реабілітацією хворих на інсульт.

Проблема інсульту не менш актуальна і для України. Щорічно в нашій державі реєструється близько 100–110 тис. нових випадків інсульту, тобто кожну 5-ту хвилину хтось із наших співвітчизників вперше переносить інсульт. Незважаючи на те що в останні 3–4 роки намітилась тенденція до стабілізації показника захворюваності на інсульт, ситуація залишається несприятливою. Третина інсультів виникає в осіб працездатного віку, тобто інсульт помолодшав.

Сучасна стратегія первинної і вторинної профілактики мозкового інсульту базується на виявленні та корекції його факторів ризику. До основних коригованих факторів ризику розвитку інсульту зараховують артеріальну гіпертензію, що у структурі факторів ризику займає близько 80 %, а також дисліпідемії, хвороби серця, цукровий діабет, куріння, зловживання алкоголем. Сьогодні вже розглядаються й інші фактори ризику: знижений настрій, стрес, депресія, мігрень, подовжений робочий день тощо.

У країнах, де прийняті та реалізуються програми з профілактики серцево-судинних захворювань, у тому числі й інсульту, що базуються на стратегії запобігання розвитку захворювань і корекції факторів ризику, вдалось знизити рівень захворюваності на інсульт на 25–40 %.  Цей показник свідчить про ефективність проведення профілактичних заходів.

В Україні протягом декількох років проводяться дні боротьби з інсультом з метою підвищення обізнаності населення з причинами розвитку інсульту, його симптомами, оскільки це проблема стосується не лише самого пацієнта, а й його близьких.

2006 року Всесвітньою організацією з боротьби з інсультом було висунуто лозунг: «Інсульт — це катастрофа, епідемія, що загрожує людству. Однак це та катастрофа, якій можна запобігти». Завдяки здоровому способу життя, правильному харчуванню, заняттям спортом, відмові від куріння та надмірного вживання алкоголю можливо суттєво вплинути на показники захворюваності та смертності внаслідок інсульту.

У своїй доповіді Є.Е. Заїка повідомив про те, що компанія  Nycomed вже протягом трьох років займається впрова­д­жен­ням програм із підвищення обізнаності населення стосовно  захворюваності на інсульт та основних заходів із його профілактики. «Реалізуючи довготривалі соціальні ініціативи, компанія  Nycomed: a Takeda Company робить свій внесок у розвиток української системи охорони здоров’я й покращення  якості життя українців», — зазначив Євген Заїка. Далі він поінформував присутніх про результати дослідження, головною метою якого було визначення рівня знань населення України про основні симптоми цереброваскулярної патології, що становлять загрозу здоров’ю.

Згідно з результатами дослідження про інформованість населення віком 30–50 років про фактори ризику інсульту та профілактики розвитку цього захворювання, проведеного компанією GFK Ukraine спеціально для Nycomed: a Takeda Company у листопаді 2011 року, українці погано орієнтуються у факторах розвитку інсульту, його симптомах та профілактичних діях. З’ясувалося, що понад 67 % респондентів не знають, як саме потрібно контролювати стан свого здоров’я для того, щоб запобігти інсульту. Примітно, що за допомогою попередніх освітніх кампаній вдалося донести до громадськості важливість контролю рівня артеріального тиску, 78 % респондентів обізнані з цим важливим фактором ризику. Проте українці ще недооцінюють важливість інших чинників, що призводять до інсульту: підвищений рівень глюкози і холестерину в крові, неправильне харчування, відсутність регулярних фізичних навантажень. Про їх важливість знають лише 50 % опитаних.

Основним висновком указаного дослідження є інформація про те, що три чверті населення нашої держави нічого не роблять для того, щоб запобігти розвитку в них інсульту. Тоді як близько 67 % респондентів відзначили, що їм відомо про це захворювання, оскільки інсульт розвинувся у членів їх родини, або їх родичів, або друзів.

В.П. Корж зазначив, що результати дослідження  GFK Ukraine ще раз підтвердили, що поряд із реформуванням системи охорони здоров’я необхідно впроваджувати принципи здорового способу життя, оскільки в жодній країні світу силами лише однієї системи охорони здоров’я не вдалось суттєво вплинути на показники серцево-судинної захворюваності взагалі і інсультів зокрема. Ця проблема виходить далеко за межі МОЗ України, стосуючись усіх владних структур. Значення здорового способу життя було визначено експертами ВООЗ досить давно: ризик розвитку серцево-судинних хвороб більше ніж на 50 % пов’язаний саме зі способом життя — гіподинамією і неправильним харчуванням. З огляду на показники поширеності серцево-судинних захворювань і інсульту в нашій країні виникла потреба в популяризації здорового способу життя, особливо серед молоді.

Підготувала Галина Бут 

 

Компания «Гедеон Рихтер» расширяет свои маркетинговые права на препарат Esmya™

ООО «Гедеон Рихтер» и HRA Pharma сообщили о заключении лицензионного соглашения, по условиям которого компания «Гедеон Рихтер» получает эксклюзивные права на распространение и продажу инновационного продукта Esmya™ (улипристала ацетат), применяемого для лечения миомы матки в Китае, России и других странах СНГ. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

7 октября 2010 года компания «Рихтер» объявила о приобретении швейцарской фармацевтической фирмы PregLem, специализирующейся на производстве препаратов для лечения опухолевых заболеваний в гинекологии. Ведущим препаратом является Esmya™ для терапии фиброза матки. Основным действующим средством данного медикамента является улипристала ацетат, новое химическое вещество, лицензированное HRA Pharma. Компания «Гедеон Рихтер» берет на себя обязательства по распространению и продаже препарата Esmya™ на территории Европейского союза и Северной Америки.

16 декабря 2010 года Watson Pharmaceuticals Inc. получила эксклюзивные лицензионные права от «Гедеон Рихтер — PregLem» на развитие и продажу Esmya™ в США и Канаде.

Согласно условиям соглашения с HRA Pharma, компания «Гедеон Рихтер» расширяет территорию распространения препарата Esmya™ и внедряет его на рынок стран СНГ и Китая, который является одним из очень перспективных.

О компании  «Гедеон Рихтер»

Главный офис ООО «Гедеон Рихтер» —  ведущей фармацевтической компании в Венгрии и одной из самых крупных в Центральной и Восточной Европе — расположен в Будапеште (Венгрия) (www.richter.hu). Компания также имеет представительства и в Западной Европе. Общий объем продаж составляет приблизительно 1 млрд евро (1,3 млрд долл.). Рыночная стоимость компании приравнивалась к сумме  2,0 млрд евро (3,8 млрд долл.) в 2010 г. Ассортимент препаратов компании охватывает практически все важные терапевтические области (кардиоваскулярная система, центральная нервная система и гинекология). «Гедеон Рихтер» владеет самым крупным научно-исследовательским — отделением в Центральной и Восточной Европе. Оригинальные разработки компании охватывают преимущественно сферу нарушений функционирования ЦНС (шизофрения, тревожные расстройства, хроническая боль и депрессия). Кроме того, компания является лидером в области производства стероидных препаратов и охраны репродуктивного здоровья женщины.

О компании HRA Pharma

HRA Pharma является частной европейской фармацевтической компанией, занимающейся производством узкоспециализированных препаратов, устройств, делая их доступными как для докторов, так и для врачей. Деятельность компании охватывает такие сферы, как репродуктивное здоровье и эндокринология. При разработке своей продукции компания использует инновационные маркетинговые решения и социально-ответственные программы, в частности проведение образовательных кампаний по применению контрацептивов в развивающихся странах, что позволит обеспечить разумное применение лекарств и адекватное лечение заболеваний. Главный офис HRA Pharma расположен в Париже, Франция. Дочерние компании представляют интересы фирмы в Германии, Италии, Испании, Великобритании. HRA Pharma построила крепкую и на­дежную партнерскую сеть с целью разработки, производства и распространения продукции, что позволяет удовлетворять потребности каждого пациента и содействовать укреплению здоровья населения более чем в 50 странах.

 

Минздрав будет закупать лекарства  у 60 компаний, из которых 5 — отечественные

Шестьдесят фирм, из которых пять — национальные производители, вы­играли тендер на поставку лекарственных средств в Украину в следующем году. Об этом на пресс-конференции по итогам работы отрасли в 2011 году проинформировал министр здравоохранения Украины Александр Анищенко.

«Уже закуплено более половины медикаментов, которые сейчас развозятся по областям. Всего фирм 60, пять из них — национальные производители», —  отметил глава Минздрава.

Как отметил министр, в этом году Минздрав проработал вопрос пересмотра и оптимизации номенклатуры закупок. Цель — сделать невозможной монополизацию фармацевтического рынка и не допустить сговора поставщиков, а также обеспечить лекарственными средствами как можно больше больных.

В прошлом году тендер на поставку лекарственных средств выиграли семь фармацевтических компаний.

Кроме того, благодаря пересмотру номенклатуры лекарств Минздрав  в нынешнем году сэкономил на их закупке за бюджетные средства более 140 млн грн.

«Во время проведения закупок нам удалось сэкономить более 140 млн грн, и мы дополнительно закупили лекарства, в том числе и по программе «Онкология и детская онкогематология». Т.е. доступ к медикаментозному лечению получит больше пациентов», — сказал А. Анищенко.

По словам министра, «все говорят и говорили, что Минздрав — коррумпированное министерство, а следовательно, все его закупки так или иначе направлены на защиту интересов не пациента, а фармацевтических фирм». Однако пересмотр номенклатуры лекарств сделал невозможной монополизацию фармрынка, заверил А. Анищенко.

 

Украина получит грант в 86 млн долларов  для борьбы с ВИЧ/СПИДом

Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией предоставит Украине грант в объеме 86 млн долларов для борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Основными распорядителями грантовых средств определены Украинский центр профилактики и борьбы со СПИДом Минздрава Украины, МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине» и ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Определяющим является то, что среди трех реципиентов есть и государственная структура. Это свидетельствует об увеличении роли и ответственности государства в сфере противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине», — подчеркнул на пресс-конференции по случаю подписания соглашения о получении гранта заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов.

Он также сообщил, что после введения І фазы гранта на 2012–2013 гг. будет приниматься решение о реализации дальнейшей его части. Напомним, что в целом грант рассчитан на 2012–2016 гг., а его ожидаемый бюджет составляет 305 млн долларов США.

В Минздраве проинформировали, что грант Глобального фонда будет направлен на мероприятия по профилактике, лечению, уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ, и их окружения. В частности, услугами по уходу и поддержке будет охвачено около 180 тыс. потребителей инъекционных наркотиков, 19 тыс. детей и подростков из числа уязвимых групп, почти 11 тыс. ВИЧ-позитивных пациентов на антиретровирусной терапии, 1700 из которых —  люди, находящиеся в местах лишения свободы, 9,6 тыс. пациентов в программе заместительной терапии, более 60 тыс. ВИЧ-позитивных людей и их близкого окружения.

 

Рада решила запретить рекламу  лекарств частично

Народные депутаты 20 декабря приняли во втором чтении и в целом как закон законопроект № 7007 от 21 июля 2011 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере здравоохранения (относительно усиления контроля за обращением лекарственных средств, пищевых продуктов для специального диетического употребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок)». За такое решение проголосовали 237 народных избранников.

Инициаторами законопроекта, который, в частности, предусматривает запрет рекламы лекарственных средств на телевидении, выступили народные депутаты Татьяна Бахтеева (Партия регионов), Юрий Гайдаев (КПУ), Владимир Карпук («НУНС») и Андрей Павловский («БЮТ-Батьківщина»).

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева сообщила, что комитет рекомендовал ко второму чтению принять 33 поправки из 40 предложенных. Рада такое предложение поддержала.

Законодательным актом внесены дополнения в основы законодательства Украины о здравоохранении, законы «О лекарственных средствах», «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», «О рекламе».

В частности, установлено, что информация о лекарственных средствах (включая препараты, не зарегистрированные или находящиеся на стадии разработки или внедрения в производство) включает название, характеристику, лечебные свойства, возможные побочные действия и публикуется в изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников, а также в материалах, которые распространяются на специализированных семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике.

Также согласно закону разрешается реклама лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача и не внесенных в перечень запрещенных к рекламированию лекарственных средств. Перечень лекарственных средств, запрещенных к рекламированию, утверждается центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. Требования к рекламе таких лекарственных средств устанавливаются законом «О рекламе». Критерии определения лекарственных средств, рекламирование которых запрещено, утверждаются центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения в соответствии с требованиями закона. Решение об отнесении лекарственного средства к лекарственным средствам, рекламирование которых запрещено, принимается при государственной регистрации (перерегистрации) лекарственного средства с внесением соответствующей информации в Государственный реестр лекарственных средств Украины. Реклама лекарственных средств, применение и отпуск которых разрешается только по рецепту врача, а также тех, которые внесены в перечень запрещенных к рекламированию лекарственных средств, запрещается.

Напомним, что ранее указанный законопроект был снят с повестки дня из-за давления производителей медпрепаратов и владельцев телеканалов.

В. Карпук отметил, что ко второму чтению ограничения на рекламу лекарств были несколько смягчены, было решено разрешить рекламу безрецептурных медпрепаратов.

«Немного изменили законопроект — смягчили, поскольку мы были за полный запрет рекламы лекарственных средств. Но огромное давление… И даже после голосования есть опасения, что законопроект могут поставить на переголосование. Такие у меня есть предчувствия по реакции зала», — отметил депутат.

В то же время он добавил, что разрешение на рекламу безрецептурных препаратов не лишено смысла: «Все-таки наше информационное пространство открыто и для польского телевидения и средств массовой информации, и для российского. Там нет запрета на рекламу безрецептурных препаратов».

В. Карпук также подчеркнул, что считает принятый законопроект чрезвычайно важным, несмотря на внесение в него изменений ко второму чтению.

 

Опубликована математическая модель, позволяющая просчитать процесс похудения

В августовском номере журнала «Ланцет» (Lancet) учеными из Национального института здоровья США опубликована математическая модель, позволяющая просчитать процесс похудения в зависимости от исходного веса, уровня физической активности и питания человека. Дополнительно на основе модели разработан онлайн-симулятор похудения.

Кроме того, авторы исследования опровергают существующее убеждение, что сокращение калорийности пищи на 3500 калорий или увеличение физической активности, позволяющее сжечь то же количество калорий, способствует снижению веса на 1 фунт (0,45 кг). При помощи онлайн-симулятора ученые показали, как различаются особенности обмена веществ у разных людей и как это влияет на похудение.

«Данное исследование помогает нам понять, почему одни избавляются от лишнего веса быстрее, а другие — медленнее, придерживаясь одной и той же диеты и выполняя одно и то же количество упражнений», — объясняет д-р Kevin Hall, специалист по лечению ожирения из Национального института диабета, болезней почек и органов пищеварения (США, система Национальных институтов здоровья) и один из авторов исследования.

«Созданный нами компьютерный симулятор позволит разрабатывать индивидуальные планы по борьбе с лишним весом с учетом целей и потребностей пациентов», — добавляет он.

Модель рассчитана на использование при разработке клинических исследований, применение ее в качестве инструмента, помогающего людям похудеть, не предусмотрено.

Источник: http://abbottgrowth.ru

 

«Гормон счастья» мешает  печени выздоравливать

Серотонин стимулирует рубцевание печени и мешает восстановлению рабочих печеночных клеток.

При заболеваниях печени все зависит от того, какой процесс будет доминирующим — рубцевание печени за счет соединительной ткани или образование новых функциональных клеток-гепатоцитов. Если преобладает рубцевание и к тому же больной страдает каким-нибудь хроническим недугом вроде гепатита, это может попросту привести к циррозу или даже раку печени.

Исследователи из Университета Ньюкасла (Великобритания) нашли способ, как затормозить перерождение в соединительную ткань и способствовали регенерации печени. Когда печень повреждена (все равно отчего — вследствие гепатита, алкоголизма, плохой экологии и пр.), ей на помощь приходят тромбоциты. Они выполняют «общеремонтные» работы и обильно выделяют серотонин — «гормон счастья». Серотонин не только является важнейшим нейромедиатором, но и служит активатором для тромбоцитов, повышая их способность к агрегации и образованию тромбов. Он же стимулирует в печени синтез факторов свертывания крови.

Но, как пишут ученые в журнале Nature Medicine, серотонин может играть против больной печени. Клетки Ито, или звездчатые клетки печени, которые как раз и образуют рубцы, чувствительны к серотонину. Появление этого гормона активирует клетки Ито и усиливает рубцевание. Если, однако, у этих клеток отключить рецептор 5-HT2B, которым они чувствуют серотонин, это позволяет повысить шансы печени на регенерацию.

Исследователи успешно подавляли медикаментами работу этого рецептора в клетках мышей, и пока что нет причин сомневаться, что метод сработает и на человеке.

Подготовлено по материалам  Университета Ньюкасла. www.gastroportal.ru

 

Таблетка,  ставящая диагноз не хуже врача, — уже реальность

Ученые создали «умную таблетку», способную совершить переворот в лечении синдрома раздраженной толстой кишки и прочих пищеварительных расстройств. Данное устройство позволит медикам получать точные данные о состоянии желудочно-кишечного тракта пациентов, сообщает Press Association.

Все, что требуется от пациента, — это проглотить таблетку. Проходя по пищеварительному тракту, она проанализирует ряд ключевых моментов (скорость прохождения по кишечнику, кислотность, давление и температура). Вся собранная информация будет отображаться на переносном устройстве с монитором. Оно на несколько дней прикрепляется на пояс человека. При этом пациент может заниматься привычными делами.

Сотрудники Госпиталя принцессы Грейс в Лондоне стали первыми в Европе специалистами, кому посчастливилось протестировать таблетку SmartPill. Они подчеркивают: уникальность данной таблетки заключается в том, что она не просто передает изображение пищеварительного тракта, как это делают аналоги, но и оценивает состояние организма. Пройти обследование с помощью таблетки — вещь не из дешевых. В Госпитале принцессы Грейс оно обойдется в 1750 фунтов.

Источник: http://medicine.newsru.com

 

Каждый второй украинец следит  за своим здоровьем: опрос

Половина украинцев (45,8 %) считают, что имеют удовлетворительное здоровье. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса «Здоровье и лечение в Украине», проведенного Институтом Горшенина. Полагают, что обладают хорошим здоровьем, более четверти опрошенных (26,2 %), отличным — 4,7 %. При этом каждый шестой респондент (16,4 %) считает, что имеет плохое здоровье, а 4,1 % — очень плохое. Затруднились ответить на данный вопрос 2,8 % опрошенных. Более половины граждан Украины (59,3 %) считают, что болеют редко. Более четверти опрошенных (26,8 %) полагают, что болеют часто, а 6,2 % —  очень часто. Признались, что практически не болеют, 5,6 % респондентов, а 2,1 % — затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины украинцев (55,9 %) следят за своим здоровьем. Из них 31,6 % предпочли ответ «скорее да», а 24,3 % — «точно да». Сознались, что не следят за своим здоровьем, 40,6 % респондентов. Из них ответ «скорее нет» выбрали 23,9 %, «точно нет» — 16,7 %. Затруднились ответить на этот вопрос 3,5 % опрошенных.

Большая часть граждан Украины (61,3 %) не проходит медицинское обследование регулярно независимо от самочувствия. Из них ответ «скорее нет» дали 34,2 %, «точно нет» —  27,1 %. При этом более трети опрошенных (36,3 %) стараются регулярно проходить медицинское обследование. Из них ответ «скорее да» дали 20,1 %, «точно да» — 16,2 %. Затруднились ответить на данный вопрос — 2,4 % респондентов.

Более половины украинцев (56,1 %) в случае болезни предпочитают лечиться самостоятельно. Из них 37,8 % в основном лечатся самостоятельно, а 18,3 % — практически всегда. Предпочитают обращаться к врачу, если заболевают, 42,1 % опрошенных. Из них 25,5 % в основном обращаются к врачу, а 16,6 % — практически всегда. Затруднились с ответом на данный вопрос 1,8 % респондентов.

Телефонный опрос «Здоровье и лечение в Украине» проводился Институтом Горшенина с 4 по 6 декабря 2011 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает ±3,2 %.

 

Медики призывают граждан  не превращать новогодние праздники  в стихийное бедствие

Накануне новогодних праздников медики призывают соотечественников к культуре празднования и считают, что традицию новогоднего разгула надо ломать, поскольку это вредит здоровью людей, а следовательно, увеличивает нагрузку на врачей. На этом акцентировали участники организованного Главным управлением здравоохранения КГГА круглого стола в Укринформе на тему «Новогодние праздники без вреда для здоровья».

«Абсолютно ясно, что вредно переедать и перепивать. Время уже развенчивать культы новогоднего разгула. Это не наша традиция, это искусственно созданная привычка», —  считает главный внештатный специалист ГУЗ по терапии Марина Олейник. Главный внештатный специалист по наркологии Владимир Ярый проинформировал, что госпитализация в наркологических отделениях больниц города ежегодно приблизительно с 20 декабря почти прекращается, а сразу после Рождества увеличивается в 15–20 раз. «Это именно тот период, когда мы вынуждены в отделениях реанимации и в палатах интенсивной терапии доставлять дополнительные кровати, это именно тот период, когда перед приемным отделением нашей больницы выстраиваются целые очереди из карет скорой помощи. И это уже последствия новогодних праздников», — подчеркнул В. Ярый.

По словам главного внештатного специалиста по гастроэнтерологии Игоря Червака, его коллеги в период новогодних праздников сталкиваются с увеличением числа больных острым панкреатитом и острым холециститом. «Эти заболевания являются достаточно тяжелыми. В частности, острый панкреатит в 30 % случаев может закончиться летально. Поэтому каждый человек, когда садится за праздничный стол, должен думать о том, чтобы не причинить вред своему здоровью», — отметил И. Червак.

Главный внештатный специалист по ортопедии и травматологии Александр Косяков, в свою очередь, проинформировал, что, по статистике, уровень травматизации в целом падает, но алкогольный травматизм хотя и медленно, но растет. По сравнению с периодом борьбы за трезвый образ жизни времен М. Горбачева его увеличение сейчас достигло 30 %, сообщил А. Косяков. Он развенчал миф о том, что нетрезвый человек при падении меньше травмируется, поскольку является расслабленным под действием алкоголя. «Напротив, тяжесть травмы растет», — подчеркнул специалист.

Подытоживая, главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка отметил, что, к сожалению, новогодние праздники — это стихийное бедствие для клиницистов, поскольку госпитализация в этот период значительно увеличивается. В этом контексте он сообщил, что в центре здоровья под эгидой Киевской городской станции скорой помощи работает круглосуточная бесплатная телефонная консультация. «По номеру 15–83 квалифицированные врачи дадут совет и сориентируют людей, если они просто растерялись и не знают, что делать. В некоторых случаях это может заменить вызов скорой помощи», — ­отметил О. Стойка.

По материалам www.ukrinform.ua

 

Повышение заработной  платы врачей в 2012 году

Согласно проекту государственного бюджета Украины на 2012 год в следующем году увеличатся зарплаты врачей, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

«Средняя заработная плата врача-хирурга высшей категории в стационаре в 2012 году увеличится на 861 гривну, или на 31,2 %, а участкового врача-терапевта высшей категории — на 704 гривны, или на 29,3 %, фельдшера высшей категории — на 540 гривен, или на 29,6 %», — говорится в сообщении Минфина. Кроме того, в проекте учтены выплаты помощи на оздоровление медицинским и фармацевтическим работникам.

 

Министр здравоохранения Украины Александр  Анищенко предлагает легализовать гонорары врачам

Министр здравоохранения Украины Александр Анищенко выступает за легализацию гонораров врачам от пациентов. Об этом он заявил в интервью изданию «Главред».

«Я бы узаконил гонорары врачам. При этом пациент и врач вступали бы в деловые отношения и составляли бы об этом соответствующий договор, где оговаривались бы обязанности сторон, и в случае невыполнения врачом условий договора пациент мог бы обратиться в суд. Официальный статус гонорара позволил бы взимать с него налог, как с любого вида дохода физических лиц», — сказал А. Анищенко.

Министр надеется, что пункт о легализации гонораров включат в закон о страховой медицине. «Считаю, что нам надо научиться принимать нестандартные решения, даже если они нам и не очень нравятся. Возможно, такой подход найдет свое отражение в законе о страховой медицине», — заявил он.


Similar articles


Back to issue