Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 2 (48) 2012

Back to issue

5-й об’єднаний трирічний конгрес Європейської та Американської комісій з лікування та дослідження в галузі розсіяного склерозу (ECTRIMS 2011). Амстердам, Нідерланди, 19–22 жовтня 2011 р.

Authors: Негрич Т.І., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Близько 6000 лікарів і дослідників із різних країн зібралися в Амстердамі, щоб відвідати найважливішу подію року, яка стосується досліджень і лікування розсіяного склерозу (РС). Традиційно в цьому році конгрес зібрав більше відвідувачів, ніж у попередні роки.

У галузі вивчення РС настали дуже важливі переміни. Покращилася діагностика цього захворювання, розгадуються все нові й нові його патогенетичні механізми, а також з’явилися нові ефективні методи лікування. Усі ці надзвичайні відкриття, у свою чергу, ставлять низку запитань. Як індивідуалізувати лікування? Як звести до мінімуму ризики від лікування? Чи повністю розкриті механізми нейродегенерації, що мають місце при РС, і чи можемо ми попередити або ж лікувати ці процеси?

Чотириденна наукова програма включала 11 навчальних курсів, 10 сателітних симпозіумів, 157 усних доповідей, а також 1133 постери.

Розглядалися питання антибіотикотерапії при тазових розладах у хворих на РС. Було досліджено, що стан мікрофлори сечового міхура корелює з імунологічними зрушеннями, які мають місце при цьому захворюванні. Зверталася увага на необхідність виявлення та лікування паразитарних інфекцій у хворих на РС із метою поліпшення клінічного перебігу захворювання, а також роль окремих вірусів у патогенезі РС. Використання ботулотоксину типу А для лікування тремору.

Головна лекція ECTRIMS (L. Kappos, Швейцарія) була присвячена клінічним дослідженням при РС, їх досягненням, а також проблемним питанням.

Унаслідок ретельного аналізу даних багатоцентрових клінічних досліджень поряд із виявленими новими ефектами вже відомих лікарських засобів (копаксон, ребіф, бетаферон, авонекс) були представлені нові медикаментозні препарати патогенетичного лікування РС із високими показниками їх ефективності та безпеки. Зокрема, лаквінімод у таблетках (Teva Pharmaceutical Industries), терифлуномід у таблетках (Sanofi), тизабрі та фампридин (Biogen Idec).

Окреме засідання традиційно було присвячене дитячому РС: особливості проведення клінічних досліджень у дитячій популяції, особливості процесів демієлінізації у дітей, ефективність і безпека наталізумабу при лікуванні загострень в осіб дитячого віку, особливості МРТ-досліджень при постановці діагнозу РС у маленьких пацієнтів.

Продовжується пошук нових діагностичних критеріїв РС, як клінічних, так і генетичних, радіологічних, а також вивчалася велика когорта пацієнтів із венозною аномалією як можливим предиктором появи вогнищ демієлінізації при РС.

Окрема сесія була присвячена клінічно ізольованому синдрому при РС, когнітивним розладам у хворих осіб, а також новим інструментальним методам, що активно впроваджуються в діагностично-прогностичний процес при РС, таким як оптична когерентна томографія, трактографія, а також МРТ з потужністю поля у 7 ТЛ.

Новим теоретичним здобутком, представленим на ECTRIMS, було визначення ролі мітохондріального метаболізму в патогенезі РС, а також його вплив на процеси репарації, функціонування кори великих півкуль та ідентифікація ключових медіаторів мітохондріальної дисфункції при цьому захворюванні.

Відомо, що РС є хронічним захворюванням, що триває 30–40 років, а більшість клінічних досліджень патронують пацієнтів у середньому 2–3 роки. Надзвичайно важливим бачиться пошук відповідей на такі запитання: що відбувається з пролікованими пацієнтами з часом, як впливає хворобо-модифікуюче лікування на тривалість життя хворих, на ступінь інвалідизації, кількість загострень, як швидко настає перехід у фазу вторинного прогресування, як довго тривають побічні явища та чи не з’являються нові. Відповіді на ці запитання можуть дати лише довгострокові клінічні дослідження (табл. 1).

Компанія Bayer HealthCare Pharmaceuticals була одним із головних спонсорів конгресу, яким було проведено два сателітних симпозіуми.

Rupert Sandbrink (Німеччина) відзначив, що Bayer — перша з компаній, що розробила новий препарат першої лінії для лікування РС бетаферон, здатний модифікувати перебіг цього захворювання. Бетаферон залишається золотим стандартом лікування РС. Починаючи з 1993 року бетаферон виявив свою ефективність та безпеку, а також широкий спектр позитивних ефектів при лікуванні РС. Сьогодні його використовують у 100 країнах світу близько 100 000 пацієнтів, а загалом досвід використання бетаферону мають 1 млн пацієнтів. Дія препарату полягає у зменшенні частоти та вираженості загострень РС. На даний час проводяться нові пілотні ретроспективні 16- та 21-річні дослідження з вивчення ефективності та безпеки бетаферону. Цими дослідженнями було підтверджено, що раннє лікування бетафероном корелює з кращим прогнозом після 21-річного періоду спостереження за хворими на РС.

Bayer стала першою систематично використовувати нові технології у діагностиці РС, включаючи МРТ, і розробила такі контрастні речовини, як магневіст і гадовіст.

У співпраці з Genzyme проводяться клінічні дослідження алемтузумабу, що є гуманізованим моноклональним антитілом, мішень якого — CD52-лімфоцити. Дія препарату полягає у його цитотоксичному впливі на Т- і В-лімфоцити.

Іншими інноваціями компанії Bayer стали препарат хarelto, рекомендований для попередження інсультів при фібриляції передсердь, а також флорбетабен — нова субстанція для визначення відкладень бета-амілоїду при позитронно-емісійній томографії за ранньої діагностики хвороби Альцгеймера.

Heinz Wiendl (Німеччина) зупинився на механізмах дії бетаферону при РС. Серед інших, уже раніше описаних, доведено, що цей препарат пригнічує індуцибельну форму синтази оксиду азоту, зменшуючи вплив NO на мієлін та аксони, зменшує оксидантний стрес і активізує дію факторів росту нервів на астроцити, останні сприяють процесам регенерації нервів. Доведено, що втрачений час при РС означає втрату церебральних функцій навіть на дуже ранніх стадіях РС. Як показало дослідження Benefit, раннє лікування бетафероном може допомогти захистити функціональні можливості пацієнтів.

Iris-Katharina Penner (Швейцарія) відзначила, що 45—65 % хворих на РС, у тому числі з клінічно-ізольованим синдромом, а також на найбільш ранніх стадіях ремітуючо-рецидивуючого РС, мають когнітивні розлади. На даний час проводяться два великі клінічні дослідження CogniCIS та CogniMS, до яких включено більше 1800 пацієнтів у цілому світі, у яких вивчають потенційні ризики розладів когнітивних функцій, депресії, втомлюваності на якість життя хворих на РС. Дослідженням Benefit було показано, що раннє лікування бетафероном покращує когнітивні функції за тестом PASAT. Існує думка, що структурні пошкодження лежать в основі не тільки моторної, але й когнітивної непрацездатності хворих.

Douglas Goodin (США) та Anthony T. Reder (США) відзначили, наскільки важливо оцінювати взаємовідношення «переваги-ризики» від лікування будь-яким хворобо-модифікуючим медикаментозним засобом упродовж тривалого періоду часу. Компанія Bayer однією з перших ініціювала проведення таких довготривалих досліджень (16- та 21-річні).

16-річне подовжене дослідження показало, що тривалість життя хворих на РС, які отримували бетаферон, подовжується на 8–12 років порівняно з групою плацебо.

У 21-річне подовжене дослідження було включено 366 із 372 пацієнтів (98,4 %), які брали участь у пілотних дослідженнях бетаферону в період між 1988 та 1993 роками.

Пацієнти, які отримували бетаферон на ранніх стадіях, характеризувалися зменшенням ризику смертності на 46,8 % (Р = 0,0173) порівняно з тими, хто отримував плацебо перші 5 років. Іншими показниками, що корелюють із смертністю хворих на РС, є стать, кількість Т2-зважених вогнищ на МРТ і розміри третього шлуночка.

Відомості, отримані у 21- та 16-річному довготривалих дослідженнях, допоможуть розкрити нові дані з природи цього захворювання, а також визначать ефективність та безпеку бетаферону з позиції такого довготривалого спостереження.

Водночас із 21-річного подовженого дослідження виявилося очевидним, що раннє лікування бетафероном збільшує тривалість життя хворих на РС.

Українські лікарі, які працюють із хворими на РС, також мають вагомий досвід роботи із новими хворобо-модифікуючими препаратами, що з’явилися на вітчизняному фармацевтичному ринку, а також активно співпрацюють на міжнародному рівні.

 


Similar articles

Authors: Негрич Т.І., д.м.н., професор Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
International neurological journal 3(25) 2009
Date: 2009.07.25
Categories: Neurology
Authors: Т.І. Негрич, М.Я. Хавунка, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна; М.О. Старикович, Р.С. Стойка, Інститут біології клітини НАН України, м. Львів, Україна
International neurological journal 5(9) 2006
Date: 2008.03.14
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue