Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 15(221) 2007

Back to issue

Клінічний досвід застосування сумішей Nutrilon для штучного вигодовування дітей першого року життя в Україні

Authors: С.Л. Няньковський, професор, О.С. Івахненко, к.м.н. Кафедра факультетської та шпитальної педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Львів

Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Оптимальне харчування та раціональне вигодовування дітей першого року життя значною мірою впливає на ріст, розвиток та здоров’я дитини. Метаболічні порушення, що виникають при нераціональному харчуванні, є фактором ризику розвитку різноманітних функціональних порушень та захворювань. Крім того, з нестачею харчових елементів або їх некоректним надходженням пов’язані затримка психомоторного розвитку та погіршення пізнавальної функції, порушення формування імунної відповіді й розвиток алергічних реакцій, патологічна реалізація генетичного потенціалу, морфологічного та функціонального розвитку дитини, зміни структур клітинних мембран і рецепторів різноманітних клітин, формування дисбіозу кишок.

Не викликає сумнівів, що найкращим харчуванням для дітей раннього віку є грудне молоко, яке розглядається як своєрідний стандарт оптимального харчування, виробленого в процесі тривалої еволюції людини. Після прийняття відповідної «Декларації» у 1990  р., у якій йшла мова про необхідність грудного вигодовування дітей до 4–6 і більше місяців, в Україні спостерігається істотне збільшення кількості дітей, які перебувають на природному вигодовуванні. У той же час значний відсоток дітей першого року життя ще знаходяться на змішаному та штучному вигодовуванні різноманітними молочними сумішами. У такій ситуації надзвичайно важливими стають вимоги до складу молочної суміші, її максимальної адаптації до складу та функцій грудного молока. Ці суміші повинні мати оптимальний склад за основними інгредієнтами, легко засвоюватися, не викликати алергічних реакцій, позитивно впливати на біоценоз кишок та імунну систему дитини.

На сьогоднішній день в Україні накопичився значний клінічний досвід застосування сумішей Nutrilon-1 та Nutrilon-2 фірми Нутриція, у яких впроваджено найбільш сучасні досягнення нутриціології, що практично дозволяє забезпечити дітям такі ж показники розвитку та метаболічного профілю, як у дітей на природному вигодовуванні. Це досягається завдяки оптимальному складу всіх харчових інгредієнтів, наявності олігосахаридів, гідролізованого білка та оптимізованого жирового компонента.

Наводимо аналіз основних клінічних досліджень з використанням цих сумішей.

У роботі проф. В.Д. Отт та співавт. було визначено, що в дітей, які отримували суміш Nutrilon (34 дитини), порівняно з групою контролю (22 дитини) відмічено позитивний вплив на поведінку дитини, частоту дефекацій, рН випорожнень та метаболічні процеси слизової оболонки кишок, збільшення біфідо- та лактофлори у випорожненнях. Дослідження біохімічних показників у динаміці спостереження за дітьми дозволило зробити висновок, що ця суміш не тільки забезпечує організм дитини повноцінними харчовими речовинами, але й має позитивний вплив на функціональний стан шлунково-кишкового тракту (ШКТ), нормалізує мікробіоценоз кишок і сприяє відновленню метаболічних процесів у слизових оболонках кишок, що дозволяє віднести дану суміш до продуктів функціонального харчування [1].

Дослідження проф. С.Л. Няньковського та к.м.н. О.С. Івахненко було присвячено вивченню впливу сумішей Nutrilon-1 та Nutrilon-2 на формування біоценозу кишок дітей першого року життя. Під спостереженням перебували 40 дітей: 14 дітей (середній вік — 3,2 ± 1,1 міс.) отримували суміш Nutrilon-1, 16 дітей (середній вік — 7,1 ± 1,4 міс.) — суміш Nutrilon-2 та 10 дітей — суміш без олігосахаридів.

За результатом дослідження було виявлено, що для дітей, які знаходяться на штучному вигодовуванні, типовими є дисбіотичні зміни з прогресуючим зменшенням біфідо- та лактофлори, кишкової палички з нормальними властивостями, збільшенням кількості аеробних асоціацій, умовно-патогенної кишкової палички, клебсієл, ентерококів, цитробактера, протея, золотистого стафілокока, грибів роду Candida. Використання протягом 3 міс. сумішей Nutrilon-1 та Nutrilon-2 дозволило досягнути вірогідного збільшення кількості біфідо- та лактобактерій, позитивно вплинути на становлення біоценозу кишок у дітей першого року життя, наближаючи ефективність такого вигодовування до вигодовування молоком матері. Параметри й основні характеристики випорожнень у цих дітей наближались до параметрів фекалій дітей, які годувались грудним молоком [2].

За даними дослідження проф. В.А. Тищенко та співавт., до якого було залучено 20 новонароджених дітей, було визначено, що при використанні суміші Nutrilon-1 показники кількісної, якісної, функціональної толерантності, а також кількісні характеристики мікрофлори кишок були аналогічні показникам при використовуванні грудного молока [3].

У роботі проф. Т.М. Кліменко та співавт. на матеріалі 23 дітей перших 2 місяців життя було визначено, що вигодовування сумішшю Nutrilon-1 призводить до зниження рН калу, сприяє росту молочнокислих бактерій і попереджує надмірний ріст патогенної флори [4].

Під час дослідження, проведеного Г.Д. Дорофєєвою та співавт., у 20 дітей першого року життя було встановлено, що застосування сумішей Nutrilon-1 та Nutrilon-2 ефективно купірує наявні диспептичні розлади, метеоризм, порушену моторику кишок, сприяє збільшенню маси тіла, нормалізує кількісні показники біфідофлори кишок, проте недостатньо інгібує ріст гемолізуючої кишкової палички [5].

В іншому дослідженні цих авторів було проведено спостереження за 32 дітьми, які вигодовувалися молочною сумішшю Nutrilon-1 (21 дитина) та Nutrilon-2 (11 дітей). Метою цієї роботи було продовження вивчення впливу вигодовування сумішами з пребіотиками на біоценоз кишок дітей першого року життя, які страждали дисбіозом кишок. За результатами проведеного дослідження було встановлено, що дані молочні суміші ефективно зменшують диспептичні розлади, метеоризм, порушену моторику кишок; сприяють стабільному збільшенню маси тіла, нівелюють клінічні прояви помірної алергії, знижуючи ступінь сенсибілізації харчовими та бактеріальними алергенами; впливають на біфідофлору кишок; зменшують кількість умовно-патогенної флори кишок (протея, клебсієли, ентеробактера), що дозволило авторам рекомендувати молочні суміші Nutrilon-1 та Nutrilon-2 для профілактики та лікування дисбіозів кишечника в дітей першого року життя без супутнього призначення лікарських препаратів із груп пробіотиків і антибіотиків [6].

У роботі проф. Аряєва та співавт. вивчалась ефективність застосування сумішей Nutrilon-1 та Nutrilon-2 у 20 дітей першого року життя. Було доведено, що застосування сумішей призводить до вірогідної позитивної динаміки фізичного розвитку, покращення характеру випорожнень дітей основної групи. У дітей вірогідно збільшилась кількість біфідо- та лактобактерій, нормалізувався рівень кишкової палички при зменшенні лактазонегативних і гемолітичних штамів, умовно-патогенних бактерій, у тому числі стафілокока, протея, цитробактера, ентеробактера порівняно з групою контролю [7].

За даними клінічного дослідження, що провела С.Г. Золотарева та співавт., було доведено, що використання Nutrilon-2 у 11 дітей віком 6 місяців призводило до істотного збільшення чисельності біфідо- та лактобактерій, кишкової палички з нормальними властивостями та зниження кількості умовно-патогенної флори порівняно з дітьми, які вигодовувалися сумішами без олігосахаридів [8].

Дослідження проф. О.Є. Федорців було присвячено вивченню ефективності вигодовування молочною сумішшю Nutrilon немовлят з гіпотрофією 1–2-го ступеня в період перехідного та оптимального харчування. Усього було залучено 57 дітей віком 2–12 міс., які знаходились на вихованні в Тернопільському дитячому будинку. Результати вивчення динаміки наростання маси тіла показали перевагу суміші Nutrilon-1 та Nutrilon-2 над сумішами Малиш та Симілак, що використовувалися в групі контролю. За висновком дослідників, суміші, що вивчалися, мають хорошу клінічну ефективність, позитивно впливають на показники фізичного розвитку, імунну систему, біоценоз кишок, не викликають алергічних реакцій і можуть бути рекомендовані для вигодовування дітей першого року життя з гіпотрофією 1–2-го ступеня [9].

Дослідження проф. К.Д. Дуки та С.І. Єльченко стосувалися вивчення впливу вигодовування із застосуванням сумішей Nutrilon-1 та Nutrilon-2 на нутритивний статус та мукозальний імунітет у 52 дітей першого року життя з екологічно несприятливого району Придніпров'я. Було встановлено, що для дітей, які знаходяться на штучному вигодовуванні, характерною є супресивна спрямованість імунних реакцій в умовах лімфопенії, напруження гуморального імунітету у вигляді відносного підвищення середніх значень IgG, IgA та IgE, низька здатність до синтезу інтерферону на фоні дисбіотичних порушень кишок. За даними дослідників, 3-місячне застосування зазначених сумішей дозволило повністю скоригувати недостатність імунного захисту дітей [10].

Проф. Е.В. Прохоров із співавт. вивчав вплив вигодовування сумішшю Nutrilon-1 у дітей з функціональними порушеннями ШКТ. У дослідження було залучено 19 дітей віком від 2 до 6 міс. з різними функціональними порушеннями ШКТ: синдромом зригування, кишковими коліками, функціональним запором. За даними дослідників, у дітей першого півріччя життя з функціональними порушеннями ШКТ (діти знаходились на штучному вигодовуванні) закономірно визначаються зміни, що свідчать про порушення мікробіоценозу кишок І–ІІ ст. й імунні зсуви, які віддзеркалюють транзиторну «напруженість» потенційного інфекційного процесу. Використання адаптованої молочної суміші Nutrilon-1 дозволяє разом із вирішенням проблеми вигодовування ліквідувати дисбіотичні порушення й істотно покращити показники, які характеризують імунну резистентність дитини [11].

У дослідження проф. Ю.Г. Резніченко із співавт. було включено 36 дітей першого року життя, які вигодовувалися сумішшю Nutrilon-1 або Nutrilon-2 залежно від їхнього віку. Контроль склали 132 дитини з екологічно несприятливого району великого міста, які вигодовувалися сумішшю без пребіотиків. За даними цього дослідження, діти основної групи мали на 25–45 % нижчу захворюваність на гіпотрофію, ГРЗ, рахіт, анемію та дисбактеріоз кишок, що позитивно впливало на стан здоров'я малюків [12].

Цікавими є результати роботи проф. О.М. Муквіч та В.Д. Отт, у якій були проведені порівняльні дослідження з визначення рівнів цитокінів крові, глікозаміногліканів (ГАГ), фукози та гексози в копрофільтратах дітей з порушеннями кишкового біоценозу. Під спостереженням дослідників знаходилось 25 здорових дітей віком від 1 до 5 міс. на природному вигодовуванні (контрольна група) та 85 дітей аналогічного віку з порушенням мікробіоценозу кишок ІІ–ІІІ ст., з яких 45 дітей були на грудному вигодовуванні (2-га група), та 45 дітей, які спочатку знаходились на вигодовуванні традиційними молочними сумішами (група 3А) та в силу різних причин були переведені на вигодовування молочною сумішшю Nutrilon-1 з пребіотиками (група 3Б). Тривалість перебування на досліджуваній суміші складала не менше 28 днів, прикормів діти не отримували. За результатами дослідження у дітей групи 3Б відмічено чіткий клінічний ефект вже на 2–3-му тижні застосування суміші: діти стали спокійнішими, зменшились частота криків, прояви метеоризму, буркотіння та болів при пальпації живота. Збільшилась частота дефекацій до 4–5 разів на день, консистенція випорожнень стала більш м'якою, гомогенною, зникли болісні позиви до дефекації. У 67,5 % дітей зменшились стеато- й амілорея. При цьому у дітей 3Б групи виявлено вірогідне підвищення концентрації біфідо- та лактобактерій з чіткою тенденцією до зниження умовно-патогенної флори. При цьому суттєвої різниці в якісних і кількісних показниках мікробіоценозу в дітей на грудному вигодовуванні та тих, які вигодовувалися сумішшю Nutrilon-1, не було виявлено. Результати дослідження вказують на те, що у дітей з кишковим дисбактеріозом розвивається імунна відповідь із залученням макрофагального ланцюга: підвищується рівень прозапальних IL-6, IL-6R, IL-8 та зниження протизапальних цитокінів (IL-4), що свідчить про активацію функцій клонів Th1-лімфоцитів. У дітей, які вигодовувалися Nutrilon-1 з пребіотиками, спостерігалось зниження прозапальних цитокінів (IL-6, IL-6R, TNF) та підвищення IL-4, тобто підсилювалась супресована Th2 відповідь, стимуляція гуморального імунітету та синтезу імуноглобулінів. Незважаючи на те що рівні не досягли норми, вміст біологічно активної форми (IL-6/IL-6R) після використання суміші Nutrilon-1 не відрізнявся від контрольних величин. Безперечний інтерес становить той факт, що при нормалізації біоценозу в дітей при застосуванні суміші з пребіотиками-олігосахаридами синтез захисних фукоглікопротеїдів відповідає такому в дітей на грудному вигодовуванні. Авторами був зроблений висновок, що введення до раціону дітей адаптованої молочної суміші Nutrilon-1, яка містить пребіотики-олігосахариди, має чіткий нормалізуючий ефект на функціональний стан травної системи та мікроекологічні процеси в кишечнику дітей з ознаками дисбіозу, нормалізує імунорегуляторні та цитопротекторні процеси, дозволяє запобігти розвитку затяжних форм кишкових дисбактеріозів, створює оптимальні умови для колонізації кишечника власною біфідо- та лактофлорою [13].

Отже, проведені клінічні дослідження свідчать про достатньо високу ефективність використання сумішей Nutrilon-1 та Nutrilon-2 для вигодовування дітей 1-го року життя. На сьогоднішній день в Україні проводиться багатоцентрове дослідження з вивчення імуномоделюючих та імуностимулюючих властивостей суміші Nutrilon-1 порівняно з грудним і штучним вигодовуванням. Воно здійснюється за єдиним протоколом, всі імунологічні дослідження будуть проводитися в одній сертифікованій лабораторії. Результати цих досліджень дозволять по-новому оцінити вплив суміші з олігосахаридами на формування захисних функцій організму дитини, що знаходиться на штучному вигодовуванні.


Bibliography

1. Отт В.Д., Муквич Е.Н., Тищенко В.К. Пребиотики и их роль в питании детей первого годи жизни // Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю «Здорове харчування, дисбіози та їх аліментарна профілактика із застосуванням продуктів нового покоління з пребіотиками». — К., 2003. — С. 14-17.

2. Няньковський С.Л. Профілактичне і лікувальне харчування дітей раннього віку. — Львів: Кварт, 2005. — 145 с.

3. Опыт применения смеси с пребиотиком в питании новорожденных детей / В.А.Тищенко, Н.С. Бакай, В.Л. Белозерова, Е.Г. Величко // Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю «Здорове харчування, дисбіози та їх аліментарна профілактика із застосуванням продуктів нового покоління з пребіотиками». — К., 2003. — С. 17-19.

4. Влияние смеси « Нутрилон с пребиотиком» на становление микробиоценоза кишечника у новорожденных и детей грудного возраста / Т.М. Клименко, Г.А. Королева, О.С. Каратай, Р.И. Лещенко // Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю «Здорове харчування, дисбіози та їх аліментарна профілактика із застосуванням продуктів нового покоління з пребіотиками». — К., 2003. — С. 20-21.

5. Современный взгляд на рациональное вскармливание детей первого года жизни, страдающих дисбиозом кишечника, с использованием заменителей грудного молока нового поколения фирмы «Нутриция» / Г.В.  Доровеева, А.В. Чурилина, И.В. Ерошенко и др. // Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю «Здорове харчування, дисбіози та їх аліментарна профілактика із застосуванням продуктів нового покоління з пребіотиками». — К., 2003. — С. 21-23.

6. Дорофеева Г.Д., Чурилина А.В., Махмутов Р.Ф. Опыт применения заменителей грудного молока нового поколения для вскармливания детей первого года жизни, страдающих дисбиозом кишечника // Мат-ли науково-практичної конференції «Харчова алергія у дітей: профілактика та лікувальне харчування». — К., 2005. — С. 10-12.

7. Опыт применения адаптированных смесей «Нутрилон-1» и ««Нутрилон-2» с пребиотиками у детей раннего возраста / Н.Л. Аряев, Л.Е. Каплина, О.П. Зброжик и др. // Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю «Здорове харчування, дисбіози та їх аліментарна профілактика із застосуванням продуктів нового покоління з пребіотиками». — К., 2003. — С. 23.

8. Аналіз изменения биоценоза кишечника у детей, получавших высокоадаптированную смесь «Нутрилон-2» с пребиотиками / С.Г. Золотарева, А.К. Вергилес, И.Г. Лапина и др. // Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю «Здорове харчування, дисбіози та їх аліментарна профілактика із застосуванням продуктів нового покоління з пребіотиками». — К., 2003. — С. 23-25.

9. Федорців О.Є. Застосування суміші «Нутрилон» у виходжуванні дітей з гіпотрофією // Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю «Здорове харчування, дисбіози та їх аліментарна профілактика із застосуванням продуктів нового покоління з пребіотиками». — К., 2003. — С. 49-50.

10. Дука К.Д., Єльченко С.І. Корекція порушень харчування та імунний статус у дітей раннього віку в умовах екологічного неблагополуччя (стресу) // Мат-ли науково-практичної конференції «Функціональне харчування та його вплив на імунітет і здоров'я дітей раннього віку». — Ялта, 2006. — С. 14-15.

11. Прохоров Е.В., Островский И.М., Акимочкина Н.А. Состояние иммунологической резистентности и толстокишечной микрофлоры у детей первого полугодия жизни с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта // Мат-ли науково-практичної конференції «Функціональне харчування та його вплив на імунітет і здоров'я дітей раннього віку». — Ялта, 2006. — С. 44-46.

12. Ефективність застосування молочних сумішей з пребіотиками для профілактики поліморбідних станів у дітей — мешканців великого промислового міста / Резніченко Ю.Г., Бессікало В.І., Резніченко Н.Ю., Мацько О.С. // Мат-ли науково-практичної конференції «Функціональне харчування та його вплив на імунітет і здоров'я дітей раннього віку». — Ялта, 2006. — С. 47-48.

13. Муквіч О.М., Отт В.Д. Вплив суміші «Нутрилон» з пребіотиками на імунологічні та цитопротекторні процеси у дітей з порушенням мікрофлори кишечника // Мат-ли науково-практичної конференції «Харчова алергія у дітей: профілактика та лікувальне харчування». — К., 2005. — С. 38-44.


Back to issue