Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" 17 (430) 2012

Back to issue

20 жовтня — Всесвітній день боротьби з раком молочної залози

Categories: Oncology

Sections: News

print version

Щоденно в Україні 470 людей дізнаються, що хворі на рак, а 250 — помирають від цієї хвороби. Водночас у 40 % випадків онкологічному захворюванню можна запобігти.

Злоякісні пухлини молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням у жінок. Рак молочної залози (РМЗ) займає майже 30 % серед усіх злоякісних новоутворень і 1-ше місце серед причин смертності у жінок працездатного віку, випереджаючи смертність від серцево-судинних захворювань.

На сучасному етапі розвитку онкології вирішення проблеми успішного лікування РМЗ повністю залежить від ранньої діагностики захворювання. В Україні РМЗ більше ніж у 30 % випадків діагностується в задавнених стадіях, що призводить до зростання витрат на лікування у 25–30 разів порівняно з тим, коли пухлина виявляється в ранній стадії. Саме тому великої актуальності набуває впровадження протоколів профілактики та ранньої діагностики, котрі покращують 5-річну виживаність хворих на РМЗ та зменшують витрати на лікування.

Рання діагностика РМЗ можлива за умов виконання програм: самообстеження; лікарських профілактичних оглядів, спостережень і лікувань передпухлинної патології; скринінгових обстежень і мамографічних досліджень.

Ці програми перелічено у порядку їх значущості, оскільки переваги самоогляду є очевидними. Відомо, що у 80–90 % випадків захворювання виявляється самими хворими, на профоглядах лікарем воно виявляється у 15–18 %, а під час мамографічного скринінгу — лише у 4–6 % випадків.

Акцентуючи увагу на реалізації програми самообстеження, водночас необхідно розвивати і програму фахових профілактичних оглядів жінок із підвищеною ймовірністю виникнення злоякісних пухлин (так званих груп ризику). Найочевиднішим фактором ризику є вік — частота захворюваності на РМЗ збільшується у міру збільшення віку. Жінки, старші 40 років, автоматично потрапляють до групи ризику. Сімейний анамнез повинен містити дані про найближчих родичів (мати, сестра, дочка), у яких був РМЗ, та про вік, у якому вони захворіли. Пацієнтка, близькій родичці якої був поставлений діагноз передменопаузального раку молочної залози, має значно більший ризик (у 3–4 рази) захворіти на рак молочної залози, ніж інші. Якщо в найближчої родички рак обох грудей або якщо найближча родичка перенесла рак молочної залози, ризик для такої жінки зростає у 8–10 разів.

Також до факторів ризику зарахо­вують:

  • порушення дітородної функції: безплідність, наявність абортів в анамнезі, перші пологи у віці старше 30 років, народження першої дитини вагою більше 4 кг;
  • порушення менструального циклу: початок mensis до 12 років або після 15 років, менопауза до 45 років або після 53 років;
  • порушення сексуальної сфери: початок статевого життя після 25 років, відсутність статевого життя;
  • ендокринні захворювання: гіпотиреоз, гіпертиреоз, цукровий діабет;
  • травми грудної залози;
  • cупутня патологія: захворювання грудних залоз, гінекологічні захворювання, ожиріння, патологія печінки;
  • куріння;
  • зловживання алкоголем.

Довідка

У 2010 році було виявлено 17 410 випадків раку молочної залози, з них 178 — у чоловіків. Захворюваність становила 69,8 випадку на 100 тис. жіночого населення. Загинуло від РМЗ 7899 жінок і 70 чоловіків. Смертність становила 32,0 випадку на 100 тис. жіночого населення. Не прожили і 1 року 11,2 % з числа вперше виявлених. У структурі контингентів хворих, які перебували на обліку в кінці 2011 р., хворі на злоякісні новоутворення молочної залози — 23,1 %. Віддалені результати лікування хворих на РМЗ залежать від стадії пухлинного ураження. При I–IIa стадії 5-річна виживаність становить 90 % хворих, при IIб стадії — 72,5 %, при III стадії захворювання — 42,9 %.

Прес-служба МОЗ України


Similar articles

Епідеміологія раку молочної залози в Закарпатській області
Authors: Русин А.В., Русин В.І., ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Жолудєва Л.О., Одошевська О.М., Девіняк О.Т., Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер
Ukrainian journal of surgery 4 (19) 2012
Date: 2013.01.28
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Modern methods of medical imaging in the diagnosis and screening of breast cancer
Authors: Божок Є.М.(1), Зотов О.С.(2)
(1) — ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

«Practical Oncology» Том 2, №4, 2019
Date: 2020.02.24
Categories: Oncology
Sections: Clinical researches

Back to issue