Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology 1 (41) 2012

Back to issue

До 65-­ї річниці від дня заснування Академії профілактичної медицини Наукового товариства імені Т. Шевченка та Львівського обласного ендокринологічного диспансеру

Минає 65 років відтоді, коли в повоєнний період у Прикарпатському регіоні були мобілізовані наукові колективи клінічного та фундаментального спрямування Львівського державного медичного інституту та практичної охорони здоров’я на боротьбу з ендемією зоба. Організаційна частина цієї проблеми була покладена у 1946 році на новостворений Львівський обласний протизобний диспансер, колектив якого очолила кандидат медичних наук Вероніка Іванівна Станєва. Сьогодні це потужна науково­практична ендокринологічна структура профілактичного спрямування, яку очолює головний лікар Львівського обласного ендокринологічного диспансеру, головний спеціаліст з ендокринології Головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Юрій Миронович Вендзилович. Академія профілактичної медицини Наукового товариства імені Т. Шевченка (НТШ) та обласне науково­медичне товариство ендокринологів поступово сформувались на засадах діяльності Львівської школи профілактичної медицини, куди увійшли провідні терапевтичні та хірургічні клініки, кафедри фундаментальної медицини, керівництво Львівського медичного університету на чолі з академіками Даниленком М.В., Павловським М.П., Зіменковським Б.С., колективи практичної охорони здоров’я. Академія профілактичної медицини стала складовою частиною НТШ 22 листопада 2006 року. Дійсними членами Української міжнародної академії профілактичної медицини прийняті професори Аметов Олександр Сергійович (Російська Федерація), Тронько Микола Дмитрович (Київ), Паньків Володимир Іванович (Київ), Боцюрко Володимир Іванович (Івано­Франківськ), Боднар Петро Миколайович (Київ), Кравченко Віктор Іванович (Київ), Маньковський Борис Микитович (Київ), Пічкар Йосип Іванович (Ужгород), Павловський Михайло Петрович (Львів), Зіменковський Борис Семенович (Львів), Сергієнко Олександр Олексійович (Львів), Макар Роман Дмитрович (Львів), Вендзилович Юрій Миронович (Львів), Томашевський Ярема Ілліч (Львів) та інші.

Українська міжнародна академія профілактичної медицини при НТШ (далі — УМАПМ) є добровільним неприбутковим об’єднанням медичних працівників, викладачів та слухачів вищих і середніх навчальних закладів, іноземних студентів, працівників наукових та дитячих установ, санаторіїв та активістів серед населення України і зарубіжжя, що має за мету допомогу органам практичної охорони здоров’я у боротьбі з порушеннями обміну речовин, включаючи метаболічний синдром, цукровий діабет, ендемічний зоб та інші йододефіцитні захворювання.

УМАПМ діє згідно з чинним законодавством України, статутом і постановами НТШ та товариств ендокринологів, терапевтів, педіатрів, акушерів­гінекологів, Українського лікарського товариства, керуючись такими принципами: рівноправність і самоврядування; постійний зв’язок науково­дослідної роботи з упровадженням її результатів у медичну практику; відкритість і прозорість організаційної діяльності УМАПМ.

Основні завдання УМАПМ: залучення студентів до профілактичної роботи на засадах діяльності лікарської комісії НТШ та Українського лікарського товариства з присвоєнням звання «Кандидат у члени НТШ»; організація осередків у вищих і середніх навчальних закладах, серед духовенства, керівників дитячих колективів, на курортах, підприємствах, у селах і містах України та зарубіжжя, будинках, сім’ях; інформаційна та просвітницька діяльність серед населення; впровадження у педагогічний процес методів ранньої діагностики та профілактики метаболічних розладів, цукрового діабету та йододефіцитних захворювань; організація видання результатів наукових досліджень; публікації практичних рекомендацій для населення на сторінках районних, обласних, вузівських газет.

Структурними одиницями УМАПМ є: осередки Всеукраїнської міжнародної асоціації здоров’я (ВМАЗ) у студентських групах, студентському науковому товаристві, наукових студентських гуртках, групах аспірантів та клінічних ординаторів, середніх навчальних закладах, церковних парафіях, установах, підприємствах, селах і містах, будинках. Діяльність осередку ВМАЗ будується з огляду на такі положення: осередок ВМАЗ очолюється головою, обраним серед його учасників; загальне керівництво і відповідальність за роботу осередку покладається на НТШ; голова осередку займається організацією профілактичної та просвітницької роботи в осередку та серед населення; голова осередку сприяє залученню до асоціації нових членів та заохочує їх до активної участі в усіх заходах, що проводить Українська міжнародна академія профілактичної медицини; голова осередку періодично звітується про свою діяльність на засіданнях НТШ.

УМАПМ забезпечена проблемною лабораторією ранньої діагностики станів гормональної регуляції вуглеводного обміну, цукрового діабету та йододефіцитних захворювань.

Основні підсумки наукової та організаційної діяльності Української міжнародної академії профілактичної медицини опубліковані на сторінках «Міжнародного ендокринологічного журналу» [3], а також на шпальтах газети «Урядовий кур’єр» [4]. Їх автор — Ярема Ілліч Томашевський, доктор медичних наук, заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, дійсний член НТШ, президент Української академії профілактичної медицини при НТШ. В «Урядовому кур’єрі» зазначено, що академією опрацьовано та апробовано нову програму профілактики йододефіцитних захворювань.


Bibliography

1. Томашевський Я.І. Український Міжнародний інститут профілактичної медицини НТШ на магістралі боротьби з ендокринними захворюваннями (3 грудня 2009 р.). — Львів: НТШ, 2009. — 32 с.

2. Ендокринологія: Навчальний посібник для студентів та лікарів / За ред. засл. проф. ЛНМУ імені Данила Галицького Яреми Томашевського та проф. Олександра Сергієнка. — Львів: НТШ, 2009. — 291 с.

3. Томашевський Я.І., Бумбар О.І., Томашевська Н.Я., Бумбар З.О. Дослідження станів гормональної регуляції вуглеводного обміну у загальній популяції // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2011. — № 6(38). — С. 25­34.

4. Томашевський Я.І. Йододефіцит знищує особистість // Урядовий кур’єр. — 4 жовтня 2011. — № 182(4580). — С. 10.

Similar articles

Authors: Томашевський Я.І., Сергієнко О.О., Бумбар О.І., Вендзилович Ю.М., Мінько Л.Ю., Паранька О.З., Фірчук М.В., Український Міжнародний інститут профілактичної медицини НТШ, Львівський обласний ендокринологічний диспансер
International journal of endocrinology 1 (25) 2010
Categories: Endocrinology

Back to issue