Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Последипломное образование онлайн: мнение участников. Лопошук Елена, врач СМП, Сумская область, г. Ромны

Я член АМО України з 08.12.2011 р. Дізналася про Асоціацію з періодичного видання «Медицина невідкладних станів». Набагато цікавіше стало з появою інтернет-навчання через широкий доступ до матеріалів симпозіумів з різних спеціальностей. Це дозволяє бути в курсі подій, йти в ногу з часом, використовувати отримані знання на практиці. Форма онлайн навчання мене повністю влаштовує, ніяких особливих проблем з нею не виникало. На запитання я завжди отримувала швидку і вичерпну відповідь. Сертифікат отримувала поштою і роздруковувала з сайту. Роздрукування на власному принтері мене приваблює більше.

Переважна більшість симпозіумів підходять мені. Найкращими з пройдених мною були: «Первинна реанімація новонароджених», «Фібриляція передсердь», «Тріпотіння передсердь». Симпозіум «Первинна серцево-легенева реанімація у дітей» мене не влаштував.

Є у мене шкурне побажання. У симпозіумах з медицини невідкладних станів хотіла б завжди бачити догоспітальний етап допомоги (аритмії, ГКС, політравма, ЧМТ, будь-що інше).

Копії сертифікатів здала в пакеті документів для проходження передатестаційного циклу на базі ХМАПО з «медицини невідкладних станів».

Цікавою формою навчання могли б бути відеолекції, відеофільми.


Similar articles

Симуляційні технології відпрацювання практичних навиків серцево-легеневої реанімації в медицині невідкладних станів
Authors: Марков Ю.І., Орел В.В. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 7 (62) 2014
Date: 2015.02.24
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums