Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Третя науково-практична конференція «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування» (23 – 24 жовтня 2013 року)

Sections: News

print version

Третя науково-практична конференція
«Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів:
від розробки до медичного застосування»,
присвячена пам’яті проф., д.м.н. Вікторова Олексія Павловича
23 – 24 жовтня 2013 року.

м.Київ, вул. Госпітальна, 12 Конгрес-Хол «Президент-готель «Київський».

Перша та друга науково-практичні конференції «Безпека ліків: від розробки до медичного застосування», що були проведені у 2007 р. та 2009 р. в м.Києві, визначили коло питань з безпеки та застосування лікарських засобів, що потребують постійної уваги, активного обговорення та тісної співпраці на державному та міжнародному рівнях.

Період, що минув, характеризується суттєвими змінами у сфері розробки та обігу лікарських засобів, регулювання цих процесів. У світі та в Україні з’явились нові законодавчі підходи щодо здійснення фармаконагляду, впроваджуються нові методи отримання інформації з безпеки ліків, удосконалюються підходи до проведення раціональної фармакотерапії, створення та впровадження медико-технологічних документів на базі доказової медицини.

Цей науковий форум включений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2013 році, затверджений Міністерством охорони здоров’я України та Національною Академією медичних наук України.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

 

Основні напрямки роботи:

  • Нормативно-правове забезпечення лікарських засобів на усіх етапах його життєвого циклу
  • Сучасні підходи до здійснення фармаконагляду
  • Система фармаконагляду
  • Система управління ризиками
  • Безпека ліків: особливості застосування та вибору
  • Безпека пацієнтів у фокусі фармаконагляду
  • Формулярна система
  • Дослідження ефективності та безпеки лікарських засобів
  • Фармакоекономічні дослідження
  • Висвітлення питань безпеки лікарських засобів в освітніх програмах

 

Наукова ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇвключає пленарні лекції, секційні засідання, круглі столи, лекції.

В рамках конференції буде проведено навчальний пресемінар «Система фармаконагляду у заявників: зміни до європейського законодавства та нормативно-правове забезпечення».

Семінар орієнтований на заявників, представників заявників, осіб, відповідальних за здійснення фармаконагляду, представників регуляторних агенцій та експертних організацій.

На семінарі будуть розглянуті питання організації та здійснення фармаконагляду у заявників, представлені законодавчі вимоги України та підходи до здійснення з урахуванням змін до європейського законодавства.

В рамках конференції під егідою ДУ ІФТ, Міжвідомчої МОЗ та НАМН України проблемної комісії “Фармакологія”, Всеукраїнської громадської організації “Асоціація фармакологів України” буде проведено Х Національну школу  молодих вчених-фармакологів ім. академіка  НАМН України О.В.Стефанова.

Участь у роботі третьої науково-практичної конференції «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича буде корисною представникам регуляторних агенцій, експертних органів, співробітникам фармацевтичних компаній, відповідальним за фармаконагляд, лікарям, провізорам, науковцям, організаціям, що представляють та захищають права та безпеку пацієнтів та іншим спеціалістам, які беруть участь у розробці, відпуску, призначенні та використанні лікарських засобів.

 

РЕЄСТРАЦІЯ
Для участі в роботі конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету індивідуальну реєстраційну форму учасника конференції (поштою, електронною поштою або факсом). Реєстрація учасників конференції буде здійснюватися після оплати організаційного внеску. Останній термін сплати організаційного внеску 1 жовтня 2013 р.

 

Заявки на доповіді за напрямами конференції приймаються оргкомітетом до 1 вересня 2013 р.

 

Тези необхідно надіслати у електронному вигляді на e-mail irina@dec.gov.ua  з поміткою «На конференцію». Тези за напрямками конференції приймаються оргкомітетом до 15 вересня 2009 р.
Тези, які не відповідають тематиці конференції або оформлені не за правилами, прийматися не будуть.
Правила оформлення тез:
Параметри сторінки: розмір паперу А4, орієнтація книжкова, всі поля - 2,5 см. Редактор MS WORD, шрифт - Times New Roman, розмір - 12 пт, міжрядковий інтервал - 1,0. Обсяг - одна сторінка. У тезах не повинні міститися таблиці, графіки, список літератури. Прізвища та ініціали авторів, назва тез друкуються напівжирним шрифтом, установа, місто, країна - звичайним, наприклад:

Васильєв В.В., Михайлов М.М.
Побічні реакції при медичному застосуванні лікарських засобів в Україні
Національний медичний універ­ситет ім. О.О. Богомольця, м.Київ, Україна

Тези будуть опубліковані безкоштовно.
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Україна, 03151, Київ, вул. Ушинського, 40; ДП «Державний експертний центр МОЗ України»; Департамент післяреєстраційного нагляду; Тел / факс: +38 (044) 498-43-58

в м.Києві за адресою: Київ, вул. Госпітальна, 12 Конгрес-Хол «Президент-готеля «Київський».

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ
Матвєєва Олена Валеріївна (оргпитання): тел.: +38 (044) 498-4358; matveeva@dec.gov.ua
Логвіна Ірина Олександрівна (оргпитання, тези): тел.: +38 (044) 498-4358; e-mail: irina@dec.gov.ua
Смірнова Олена Валеріївна  (бронювання готелів), тел.: +38 (044) 247-4719, моб +38 (067) 656-27-67; e-mail: lena@dinadis.ua

Баязітова Анастасія Львівна (отримання рахунку на сплату організаційного внеску):  тел.: +38 (044) 247-4719, моб +38 (067) 801-77-08; e-mail: anastasia@dinadis.ua

 

Індивідуальна реєстраційна форма учасника конференції


Similar articles

Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування (пам’яті професора, д.м.н. Вікторова Олексія Павловича)
Authors: Матвєєва О.В., Логвіна І.О., Струкова І.В., Васильєва В.А., Хоромська О.Л., Євко О.І., Євтушенко Н.М., Підлісна І.В., Борецька М.П.
ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" 14 (594) 2016
Date: 2016.12.28
Sections: Medical forums
Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування (пам’яті професора, д.м.н. Вікторова Олексія Павловича)
Authors: Матвєєва О.В., Логвіна І.О., Струкова І.В., Васильєва В.А., Хоромська О.Л., Євко О.І., Євтушенко Н.М., Підлісна І.В., Борецька М.П. - ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ, Україна
"News of medicine and pharmacy" 12 (588) 2016
Date: 2016.12.02
Sections: Medical forums