Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 5(52) 2013

Back to issue

Ігорю Порфирійовичу Шлапаку

Славний сімдесятирічний ювілей відзначає відомий вітчизняний анестезіолог, заві­дувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, професор Ігор Порфирійович Шлапак.

І.П. Шлапак народився 29 вересня 1943 року в сім’ї педагогів на Вінниччині. У 1968 році закінчив із відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця. Свою трудову діяльність в анестезіології та реаніматології І.П. Шлапак починає в одному з провідних лікувальних закладів Києва — клінічній лікарні імені Жовтневої революції (нині — Олександрівська лікарня м. Києва). У 1970 році І.П. Шлапак вступає до аспірантури на кафедру анестезіології і реаніматології Київського державного інституту удосконалення лікарів, міцно зв’язавши своє життя з цим науковим і навчальним закладом. У 1975 році він захищає кандидатську дисертацію, присвячену екстракорпоральній перфузії ізольованої печінки.

Із 1974 по 1987 рік працював асистентом, а з 1987 року — доцентом кафедри анестезіології і реаніматології Київського державного інституту удосконалення лікарів.

У рамках становлення в Україні медицини критичних станів у Києві створюється науково­практичне об’єднання швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. У 1994 році в цій установі клініку анестезіології, інтенсивної терапії та реанімації очолює І.П. Шлапак. Із цього часу і до 2005 року він був беззмінним головним спеціалістом МОЗ України в галузі клінічної токсикології, і розвиток токсикологічної служби в нашій країні нерозривно пов’язаний з іменем І.П. Шлапака.

У 1995 році І.П. Шлапак захищає докторську дисертацію, а в 1996 році очолює кафедру анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. У 1998 році кафедра під керівництвом І.П. Шлапака стає опорною серед подібних кафедр України. З того часу протягом багатьох років кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика утримує передові позиції в організації навчального процесу, методичній, науковій та лікувальній роботі. І в цьому велика заслуга її керівника — професора І.П. Шлапака.

Наукові інтереси І.П. Шлапака є надзвичайно широкими і стосуються проблем інтенсивної терапії черепно­мозкової та поєднаної травм, гострих отруєнь та інсультів, сепсису, шоку, цукрового діабету, гострого панкреатиту, лікування больових синдромів, застосування регіонарної анестезії тощо.

Ігор Порфирійович Шлапак є автором понад 300 наукових публікацій із різних проблем анестезіології та інтенсивної терапії. Серед них — перший національний підручник «Анестезіологія та інтенсивна терапія» за редакцією І.П. Шлапака, 14 наукових посібників і монографій. Він є членом редакційних рад і редколегій 7 наукових медичних часописів, беззмінним головним організатором і співголовою оргкомітету міжнародних форумів «Британо­український симпозіум з анестезіології та інтенсивної терапії», що стали відомими і популярними не тільки в Україні, але й далеко за її межами.

Професор І.П. Шлапак плідно розвиває вітчизняну анестезіологію та інтенсивну терапію з багатьма своїми колегами та учнями. Він особисто підготував 21 кандидата та 3 докторів медичних наук; нині є науковим консультантом 6 здобувачів наукового ступеня доктора наук.

Ігор Порфирійович Шлапак — заслужений діяч науки і техніки України (2003 р.), академік Академії наук вищої освіти (2010 р.), віце­президент Асоціації анестезіологів України, голова спеціалізованої вченої ради Д.26.613.02 із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Національній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, член проблемної комісії з анестезіології та інтенсивної терапії МОЗ та АМН України.

Колеги, співробітники та учні щиро вітають Ігоря Порфирійовича Шлапака з видатною датою та сердечно бажають міцного здоров’я, творчого натхнення, невичерпної енергії та успіхів в усіх справах!

Співробітники кафедри анестезіології

та інтенсивної терапії НМАПО

імені П.Л. Шупика


Similar articles


Back to issue