Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 6(13) 2007

Back to issue

Процеси ацетилювання у легеневих хворих із синдромом бронхоспазму

Authors: О.С. Бориско, В.О. Бориско, І.Р. Ілик, Кафедра терапевтичних дисциплін ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова, м. Хмельницький

Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency

print version

Пантотенова кислота (вітамін В5) уходить до складу коензиму А, бере участь при ацетилюванні в реакціях трикарбонового циклу, пов’язаного із тканинним диханням, що є основою для вивчення наявності пантотенової кислоти у крові пульмонологічних хворих із синдромом бронхоспазму.

А.М. Петрунькін [5] досліджував обмін пантотенової кислоти в організмі на основі процесів ацетилювання. Пригнічення реакції ацетилювання спостерігалось при захворюваннях печінки, центральної нервової системи та деяких інфекційних, що було пов’язане переважно з недостатністю пантотенової кислоти. Ми визначали інтенсивність ацетилювання сульфаніламідів за допомогою дещо зміненої методики С.М. Умнової [6], що базується на кольоровій реакції між сульфаніламідe та парадиметиламінобензальдегідом. Ступінь ацетилювання сульфаніламідом ми вивчали в 20 здорових та 72 пацієнтів із хронічними захворюваннями легень та проявами бронхоспазму. Уміст ацетильованого сульфаніламіду в крові через одну годину після введення у здорових складав 14 %, що відповідає даним літератури. Кількість ацетильованого сульфаніламіду в пульмонологічних хворих наведено в табл. 1.

Найпомітніше зниження ступеня ацетилювання сульфаніламіду спостерігалось у хворих на бронхіальну астму, у яких найбільш виражена артеріальна гіпоксія під час приступу ядухи та астматичного стану. Стать та вік не показали суттєвого впливу на величину досліджуваного показника. Із загальної кількості 42 хворих, крім комплексного антибактеріального лікування, щоденно отримували пантотенат кальцію по 100 мг три рази на день упродовж двох-трьох тижнів. Результати динамічного вивчення ацетилювання сульфаніламідів у складі комплексного лікування пульмонологічних хворих наведено в табл. 2.

Із табл. 2 видно, що при додатковому введенні хворим пантотенату кальцію спостерігаються посилення процесу ацетилювання, зменшення активності запального процесу, зниження бронхоспазму, продуктивний кашель, покращення показників зовнішнього дихання на фоні задовільного стану здоров’я хворих.

При використанні пантотенату кальцію (вітамін В5) у комплексному лікуванні пульмонологічних хворих із явищами бронхообструкції та бронхоспазму спостерігається покращення процесів метаболізму, що позитивно впливає на загальний стан здоров’я хворих.


Bibliography

 

Back to issue