Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology 1 (57) 2014

Back to issue

Андрій Семенович Єфімов (до 85-річчя з дня народження)

Categories: Endocrinology

Sections: Anniversaries

print version

Статья опубликована на с. 109

10 листопада 2013 р. відсвяткував своє 85-річчя академік НАН і АМН України та Російської АМН, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, засновник та керівник відділу клінічної діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка» НАМН України, доктор медичних наук, професор Андрій Семенович Єфімов.

Андрій Семенович народився 10 листопада 1928 р. у Росії, у 1952 р. у м. Горький закінчив медичний інститут, де його наставниками були такі відомі вчені, як В.Г. Вогралік і Б.В. Альошин. Надалі свою творчу, наукову і медичну діяльність учений пов’язав з Україною та Києвом. У 1965 р. доктора медичних наук А.С. Єфімова за конкурсом було обрано на посаду наукового керівника діабетологічного відділу, організованого в Києві НДІ ендокринології та обміну речовин. На цю посаду Андрія Семеновича благословив видатний науковий діяч, фундатор цього інституту академік В.П. Комісаренко. Разом із Василем Павловичем та іншими видатними науковцями інституту Андрій Семенович активно включився у процес створення наукової і клінічної бази. В Інституті ендокринології розкрилися здібності А.С. Єфімова як клініциста, вченого, організатора, вихователя лікарських і наукових кадрів. Основну увагу Андрій Семенович зосередив на розв’язанні проблем цукрового діабету та його ускладнень. На підставі наукових досліджень, проведених під його керівництвом, було запропоновано оригінальну теорію патогенезу і класифікацію діабетичних ангіопатій, розроблено і впроваджено в практику нові методи їх діагностики та лікування.

Результатом досліджень стала підготовлена Андрієм Семеновичем у 1973 р. перша в Радянському Союзі монографія «Диабетические ангиопатии».

Багато часу й енергії А.С. Єфімов віддає навчально-педагогічній діяльності. Педагогічний дар Андрія Семеновича дав йому змогу в 1985 р. очолити кафедру госпітальної терапії № 2 при Київському медичному інституті, на базі якої він організував курс ендокринології. А.С. Єфімов був керівником цієї кафедри до 1992 р. і підготував базу для створення повноцінної кафедри ендокринології (1994), яку нині очолює його учень, заслужений діяч науки і техніки України, професор П.М. Боднар.

У 1993 р. Андрій Семенович створив і 10 років очолював кафедру ендокринології в Київському інституті удосконалення лікарів (нині Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика).

Вагомий внесок А.С. Єфімова у розвиток вітчизняної ендокринології відзначено Державною премією УРСР (1982), званням «Заслужений діяч науки і техніки України» (1998), орденом «За заслуги» III ступеня (2001), багатьма медалями. Під керівництвом А.С. Єфімова захищено понад 50 кандидатських і 15 докторських дисертацій. Він є автором понад 600 наукових праць. Його учні керують клініками, кафедрами, лабораторіями.

Ідея навести мости між наукою і наданням допомоги пацієнтам із діабетом належить відомому діабетологу Міхаелю Бергеру, А.С. Єфімов усією своєю науковою і практичною діяльністю втілює цю ідею в життя.

Син — доктор медичних наук Дмитро Андрійович Єфімов — продовжує справу батька у діабетології, розробляючи і впроваджуючи в практику нові методи фізіотерапевтичного лікування хворих на цукровий діабет з ускладненнями. Серед учнів А.С. Єфімова є продовжувачі сімейних династій лікарів і вчених-медиків. Свій 85-річний ювілей Андрій Семенович зустрів сповнений творчих сил, нових наукових ідей і задумів.

Редакційна колегія «Міжнародного ендокринологічного журналу», ендокринологічна спільнота країни щиро вітають дорогого ювіляра і бажають йому міцного здоров’я, невичерпної енергії і реалізації усіх творчих і наукових планів. Back to issue