Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (01) 2014

Back to issue

Щодо надання наркологічної допомоги в Україні

Authors: Паталах Ф.В. – головний психіатр Запорізької області

Categories: Psychiatry

Sections: Specialist manual

print version

Статья опубликована на с. 70

Протягом останніх десяти років у Запорізькій області, як і в цілому по Україні, спостерігається значний приріст хворих наркологічного профілю. Більша частина таких пацієнтів отримує медичну допомогу у психіатричних закладах області у зв’язку з тяжкими психічними розладами. Їх питома вага становить 25–38 % від загальної кількості виписаних хворих.

Наркологічні заклади, які з 1990 року зазнали значного скорочення ліжкового фонду, обмежуються лише лікуванням станів залежності від психоактивних речовин (на добровільних засадах), проведенням наркологічних оглядів та експертизи.

Між іншим, надання медичної допомоги наркозалежним, згідно з чинним законодавством, має суперечливі підстави, що може привести до негативних правових наслідків. Так, наркологічна допомога є частиною психіатричної допомоги в широкому сенсі. Згідно із статтею 10 Закону України «Про психіатричну допомогу», психіатрична допомога надається психіатричними закладами всіх форм власності. Психіатричний заклад — це психоневрологічний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад, центр, відділення тощо. Психіатричну допомогу має надавати лікар-психіатр. Але згідно з протоколами надання медичної наркологічної допомоги, затвердженими наказом МОЗ України від 21.09.2009 № 681, визначено надання такої допомоги тільки лікарями сімейної медицини та лікарями-наркологами, зокрема у порядку примусової госпіталізації. Між тим, згідно з Законом України «Про психіатричну допомогу», питання щодо примусової госпіталізації повинна розглядати комісія лікарів-психіатрів.

До речі, в більшості країн Європи та США такої спеціальності, як лікар-нарколог, взагалі немає, медична допомога наркозалежним надається лікарями-психіатрами.

Таким чином, на нашу думку, сьогодні для забезпечення надання якісної психіатричної допомоги хворим наркологічного профілю та правових підстав для цього існує нагальна потреба привести у відповідність до Закону України «Про психіатричну допомогу» підзаконні акти, у тому числі й класифікатор професій, що пов’язані з наданням психіатричної допомоги. 


Similar articles

Authors: І.А. Марценковський, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча психіатрія»; Н.В. Коваль, юридичний радник АПУ
"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (01) 2012
Date: 2012.08.10
Categories: Psychiatry
Спільнотні служби охорони психічного здоров’я: міф чи неминуча реальність України?
Authors: Пінчук Ірина, д.м.н. - Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ, Україна
"News of medicine and pharmacy" 10 (584) 2016
Date: 2016.10.25
Sections: Specialist manual
Роль та місце психіатричної допомоги в структурі госпітальних округів
Authors: Пінчук Ірина - д.м.н., Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ, Україна
"News of medicine and pharmacy" 9 (583) 2016
Date: 2016.10.03
Sections: Specialist manual

Back to issue