Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 2 (64) 2014

Back to issue

Вітаємо з ювілеєм Тамару Сергіївну Міщенко

Categories: Neurology

Sections: Anniversaries

print version

Вітаємо З Ювілеєм

Тамару Сергіївну Міщенко,

доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча
науки та техніки України, академіка Академії наук вищої освіти України,
завідувача відділу судинної патології головного мозку
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

Народилася 28 березня у місті Богодухів Харківської області. Закінчила Харківський медичний інститут із відзнакою. З того часу працює в Інституті неврології, психіатрії та наркології НАМН України, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до керівника відділу судинної патології головного мозку. У 1982 р. захистила кандидатську, а в 1992 р. — докторську дисертацію. У 2001 р. присвоєно звання професора. У 2007 році було присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Із 2009 року є академіком Академії наук вищої освіти України.

Із 2005 р. є головним позаштатним спеціалістом МОЗ України із спеціальності «неврологія».

Т.С. Міщенко є талановитим ученим, що активно розробляє та впроваджує в повсякденну клінічну практику нові методи діагностики, лікування та реабілітації неврологічних захворювань. Вона очолює та розробляє такий важливий напрямок у клінічній медицині, як лікування та профілактика судинних захворювань головного мозку, організація допомоги хворим із цією патологією.

Т.С. Міщенко є засновником і фундатором виконання в країні епідеміологічних досліджень щодо поширеності, захворюваності та факторів ризику судинних захворювань головного мозку в різних регіонах України. Вона є провідним спеціалістом із питань не тільки судинної патології головного мозку, але й інших напрямків клінічної неврології. Має 645 друкованих робіт, 12 монографій, 16 методичних рекомендацій, 8 патентів на винахід.

Т.С. Міщенко бере активну участь у розробці та виконанні Національних програм МОЗ та НАМН України.

Приділяє багато уваги підготовці кадрів, під її керівництвом захищені 22 кандидатські дисертації та 2 докторські дисертації, продовжує виконуватись ще 6 дисертаційних робіт.

Т.С. Міщенко є головним редактором міжнародного журналу «Інсульт», членом редакційних колегій провідних медичних фахових журналів України, включаючи «Міжнародний неврологічний журнал».

На посаді головного спеціаліста МОЗ України із спеціальності «неврологія» проявила себе вмілим організатором неврологічної служби в Україні. Бере активну участь у проведенні Національних конгресів, науково-практичних конференцій із міжнародною участю, шкіл молодих неврологів в Україні. Є членом Європейської федерації неврологічних товариств, членом Європейської ініціативи з інсульту, національним координатором багатоцентрових досліджень. Виступає з доповідями на міжнародних конгресах та конференціях. Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій із неврології, психіатрії та наркології.

За значний внесок у розвиток медичної науки і підготовку високо-кваліфікованих наукових та лікарських кадрів Т.С. Міщенко неодноразово була нагороджена Почесними грамотами президії Академії медичних наук України, Харківської обласної державної адміністрації, дипломом Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».

Т.С. Міщенко відзначається високою вимогливістю до себе, принциповістю, вміло поєднує риси сучасного вченого, керівника, організатора та педагога.

Співробітники відділу судинної патології головного мозку інституту неврології,
психіатрії та наркології НАМН України 

Коллектив сотрудников «Международного неврологического журнала» и неврологи Донбасса присоединяются к теплым словам коллектива, которым руководит Тамара Сергеевна, и желают ей здоровья. Оставайтесь таким же добрым, честным человеком, умелым руководителем и профессионалом высокого уровня.

Профессор С.К. ЕвтушенкоBack to issue