Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 3 (65) 2014

Back to issue

Реалії якості життя дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла

Authors: Кирилова Л.Г., Мартиненко Я.А. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ; КЗ «Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня», м. Херсон

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статья опубликована на с. 162

Актуальність. Одним із пріоритетних напрямків міжнародних досліджень у неонатології ХХІ століття є вивчення розвитку дітей із малою масою тіла (Шунько Є.Є., 2013). У період демографічної кризи збереження життя кожної новонародженої дитини набуває великого значення. Згідно зі статистичними даними ВООЗ, щорічно в усьому світі передчасно народжується близько 15 млн дітей та 1 млн із них помирає (Женева, 15 травня 2013 р.). За останні роки в Україні збільшується питома вага передчасно народжених дітей. Так, у 2011 році народилося понад 22 400 дітей, у 2012 році — 23 369 дітей. За даними ВООЗ, питома вага дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла, а також власне частота народження дітей із дуже малою масою тіла становить від 1 до 1,5 %. В Україні ці показники становлять 0,25 та 0,75 % відповідно (Шунько Є.Є., 2013). Передчасні пологи залишаються основною причиною смерті новонароджених дітей та другою причиною (після пневмонії) летальних кінців дітей до 5 років (Женева, 2013). У своїх монографіях S. Volpe вказує, що серед тих дітей, які вижили, у 5–10 % формується церебральних параліч, у 25–50 % — когнітивні, поведінкові порушення та соціальна дезадаптація.

Мета. Визначити стан неврологічного здоров’я і ступінь порушення розвитку дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла.

Результати досліджень. У Херсонській області з 2007 по 2012 рік включно народжено 159 дітей з екстремально низькою масою тіла, що становить 0,2 % усіх новонароджених. Із них 116 дітей померло до 1 року, що становить 72,96 % народжених з екстремально низькою масою тіла. Нами проаналізовано 58 історій хвороб дітей, які знаходилися на лікуванні в КЗ «Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня» з 2007 по 2011 рік. Вік породіль такий: 7 жінок — до 20 років (12 %), 44 жінки — від 20 до 35 років (76 %), понад 35 років — 7 осіб (12 %). Рівень освіти є вагомим фактором ризику. Так, 41 жінка мала неповну середню освіту, що становило 70,7 %, вищу освіту мали тільки 8 жінок (13,8 %), спеціальну середню освіту — 9 осіб (15,4 %). Треба зазначити, що серед жінок, які проживали в місті, більшість з них, 15 (53,6 %), не мали повної середньої освіти, а тільки 6 (21,43 %) — вищу. Офіційне працевлаштування до виходу у відпустку у зв’язку з вагітністю мали лише 32 жінки (55,2 %).

Серед дітей, народжених з ЕНМТ із 2007 по 2012 рік включно, 22 (47,8 %) дитини мають ізольовану розумову відсталість, 14 (30,4 %) дітей — церебральний параліч, 7 дітей (15,2 %) — ретинопатію, 3 (6,5 %) дитини — епілепсію та в 1 (2,8 %) дитини встановлений діагноз «туберозний склероз». Лише 2 дитини мали показники розвитку, що відповідали віку.

Висновки. У нашому дослідженні ми перш за все звернули увагу на високі показники летальності, низьку якість життя серед дітей з ЕНМТ та визначили основні соціальні фактори ризику народження дітей із масою менше 1000 г.


Similar articles

Cognitive and Motor Development of Children with Extremely Low Birth Weight
Authors: Kyrylova L.H., Martynenko Ya.A. - State Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv; Municipal Institution «Kherson Regional Children’s Clinical Hospital» of Kherson Regional Council, Kherson
International neurological journal 6 (76) 2015
Date: 2016.02.05
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Nervous system disorders in prematurely born children with an extremely low body weight (clinical and magnetic resonance imaging comparisons)
Authors: Мартиненко Я.А.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня», м. Херсон, Україна
Медичний центр фізичної терапії та медицини болю «Innovo», м. Львів, Україна

International neurological journal №1 (95), 2018
Date: 2018.04.19
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: Бойченко А.Д., Ріга О.О., Сенаторова А.В., Меркулов В.В.* Харківський національний медичний університет *Комунальний заклад охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня — центр екстремальної медичної допомоги і медицини катастроф», м. Харків
"Child`s Health" 3 (30) 2011
Date: 2011.10.14
Categories: Pediatrics/Neonatology
Ентеральне харчування недоношених дітей  із дуже малою масою тіла при народженні:  сучасні пріоритети
Authors: Добрянський Д.О. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
"Child`s Health" 7 (34) 2011
Date: 2013.01.03
Categories: Pediatrics/Neonatology

Back to issue