Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 3 (59) 2014

Back to issue

Шановні читачі!

Статья опубликована на с. 9

Вітаю вас із включенням «Міжнародного ендокринологічного журналу» до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук! Це важливий крок у розвитку нашого періодичного видання, справді свято, на яке ми давно очікували і яке готували. 59 випусків журналу за 9 років його існування — результат наполегливої праці злагодженого колективу наукових консультантів, членів редколегії і редакційної ради. Крім того, журнал включений в міжнародні наукометричні бази Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory, Index Copernicus.

Засновниками «Міжнародного ендокринологічного журналу» є Буковинський державний медичний університет і Видавничий дім «Заславський» — провідне видавництво професійної медичної літератури в Україні. У нашому журналі ви можете знайти інформацію про останні досягнення міжнародної медичної науки і практики в галузі ендокринології, поділитися власним досвідом, представити свої наукові досягнення, а також цікаві випадки з практики.

Ендокринологія особливо бурхливо розвивається серед усіх медико-біологічних дисциплін і ґрунтується на досягненнях біотехнології, генетики, імунології. «Міжнародний ендокринологічний журнал» своїми рубриками намагається охопити якнайширше коло питань — від результатів оригінальних досліджень, лекцій для лікарів до методичних рекомендацій, реферативної інформації та оглядів літератури.

«Міжнародний ендокринологічний журнал» знайшов свою аудиторію серед практикуючих ендокринологів і наукових співробітників, став сучасним інструментом комунікації наукових досягнень та кращих практик провідних ендокринологічних шкіл світу задля поліпшення надання допомоги хворим з ендокринною патологією в Україні. Сучасна ендокринологія потребує постійного професійного вдосконалення лікарів, розвитку наукового потенціалу та впровадження сучасних інноваційних технологій.

Фахове висвітлення проблемних питань в галузі ендокринології на сторінках «Міжнародного ендокринологічного журналу» допомагає об’єднати зусилля фахівців, науковців, державних установ і сприяє підвищенню професійного рівня лікарів-читачів. Журнал не лише демонструє особливості надання допомоги хворим з ендокринною патологією, а й покликаний підвищити ефективність освіти лікарів з питань ендокринології. «Міжнародний ендокринологічний журнал» одним із перших в Україні серед медичних спеціалізованих видань запровадив систему інтерактивної дистанційної післядипломної медичної освіти для ендокринологів, лікарів суміжних спеціальностей і сімейних лікарів.

На сторінках видання публікуються новітні досягнення передової науки, лекції провідних вітчизняних та зарубіжних спеціалістів з ендокринології, матеріали з організації ендокринологічної служби України.

Ми запрошуємо вас до подальшої активної участі в роботі журналу й будемо вдячні за підтримку на новому етапі його розвитку. Нам будуть цікаві і важливі ваші побажання і пропозиції із формування розділів і тематики майбутніх номерів. Ми також запрошуємо до співпраці фахівців суміжних професій: акушерів-гінекологів, неврологів, хірургів, ангіологів, кардіологів, офтальмологів — усіх, хто за родом діяльності і професійних інтересів має відношення до ендокринології. Сторінки журналу є відкритим майданчиком для професійного діалогу фахівців у цій галузі.

Редакція й надалі розвиватиме «Міжнародний ендокринологічний журнал» як повноцінне міжнародне наукове періодичне видання. Критеріями результативності фундаментальних і пошукових досліджень повинні стати показники публікаційної активності і значущості публікацій (імпакт-фактор журналу, цитованість автора статті, індекс Хірша).

Сподіваємося, що наш журнал і далі залишатиметься другом і помічником у вашій складній, але такій важливій роботі. Бажаю колективу редакції та усім читачам міцного здоров’я, творчих успіхів, цікавих ініціатив та змістовних ідей!

 

Науковий редактор,

ректор Буковинського державного медичного

університету МОЗ України доктор медичних наук,

професор Тарас Миколайович Бойчук


Similar articles

Appeal of Editor-in-Chief
Authors: Володимир Іванович Паньків
International journal of endocrinology Том 15, №4, 2019
Date: 2019.08.14
Sections: In the first person

Back to issue