Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" 5 (60) 2014

Back to issue

Вельмишановна Людмило Василівно!

Статья опубликована на с. 10

Президія та відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України сердечно вітають Вас зі славним ювілеєм.

Наукова громадськість добре знає Вас як відомого вченого в галузі анестезіології та реаніматології.

Багато Ваших досліджень присвячено вивченню механізмів адаптації гомеостазу при різних критичних станах, Вами обґрунтовані нові підходи до вибору адекватних варіантів анестезіологічного забезпечення, розроблено оригінальні методи життєзабезпечення постраждалих при техногенних аваріях і катастрофах, перш за все в гострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми, технології застосування екстракорпоральних методів детоксикації у хворих із гострою хімічною травмою. Це дозволило зберегти життя численним хворим.

Ваш творчий доробок становить понад 500 наукових праць, серед яких 26 монографій, довідників, підручників, 12 патентів та авторських свідоцтв.

Велику увагу Ви приділяєте підготовці наукової зміни, вихованню висококваліфікованих спеціалістів. Серед Ваших учнів понад 50 докторів та кандидатів наук.

Гідним визнанням вагомого внеску в науку стало обрання Вас членом-кореспондентом Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, присудження Вам Державної премії України в галузі науки і техніки, присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України», нагородження почесними грамотами Кабінету Міністрів, президії НАМН та МОЗ України.

Інтенсивний творчий пошук Ви, шановна Людмило Василівно, органічно поєднуєте з великою науково-організаційною та громадською діяльністю. Ваші організаторські можливості і талант керівника з особливою яскравістю проявилися на посадах ректора Дніпропетровської державної медичної академії, завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії. Як член проблемної комісії «Анестезіологія та інтенсивна терапія» МОЗ та НАМН України, член правління Української і Дніпропетровської асоціації анестезіологів, почесний член наукового товариства анестезіологів і реаніматологів Грузії та Федерації анестезіологів і реаніматологів Росії, фундатор «Фонду пошуку і підтримки талановитої молоді», член редакційних рад низки провідних наукових журналів Ви багато робите для розвитку фундаментальних досліджень і практичної медицини.

Притаманні Вам особисті якості — глибока ерудиція, працьовитість, доброзичливість, уважне ставлення до колег — викликають заслужену повагу в наукових колах.

У знаменний день ювілею щиро зичимо Вам, шановна Людмило Василівно, доброго здоров’я, щастя, нових творчих звершень на благо нашої країни.

 

Президент Національної академії наук

України, академік НАН України

Б.Є. Патон

В.о. головного вченого секретаря

Національної академії наук України, член-

кореспондент НАН України

В.Л. Богданов

Академік-секретар відділення біохімії,

фізіології і молекулярної біології НАН України,

академік НАН України

С.В. Комісаренко


Similar articles


Back to issue