Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Науково-практична конференція «Наукові засади боротьби з інфекційними хворобами в Україні» присвячена щорічним "Читанням" пам’яті академіка Л.В. Громашевського (8–9 жовтня 2014 року)

Sections: News

print version

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДУ «ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ»

УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ЕПІДЕМІОЛОГІВ, МІКРОБІОЛОГІВ ТА

ПАРАЗИТОЛОГІВ ім. Д.К.,ЗАБОЛОТНОГО

АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР «ГВКГ»

 

Науково-практична конференція

Наукові засади боротьби з інфекційними хворобами в Україні

присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка

Л.В. Громашевського

 

 

Запрошення

8–9 жовтня 2014 року

м. Київ, вул. Госпітальна, 18

(метро Печерська)

 

Шановний(а) колего!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь

у роботі науково-практичної конференції

«НАУКОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ

З ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ В УКРАЇНІ»,

яка відбудеться

8-9 жовтня 2014 р. у м. Києві

(м. Київ, вул. Госпітальна, 18, актова зала клубу)

Відкриття конференції о 10:00

Реєстрація учасників о 9:00

 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

- Сучасний стан і тенденції розвитку епідемічного процесу актуальних інфекційних та паразитарних хвороб.

- Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами та шляхи його вдосконалення.

- Новітні наукові досягнення у подоланні епідемії ВІЛ-інфекцій в Україні.

- Опортуністичні інфекції: клініка, діагностика, лікування.

- Нові інфекції та інфекції, що повертаються: епідеміологія, діагностика, профілактика, контроль.

- Сучасний стан та напрямки вдосконалення діагностики інфекційних хвороб: технології індикації та ідентифікації збуд-

ників, стандарти і алгоритми лабораторної діагностики.

- Проблема антимікробної/антивірусної резистентності збудників інфекційних хвороб.

- Хронічні вірусні інфекції.

- Терапія бактерійних, вірусних та паразитарних хвороб: проблеми, досягнення, перспективи.

- Актуальні питання вакцинопрофілактики і вакцинотерапії інфекційних хвороб.

- Соціально значимі інфекції: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика.

- Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій.

- Регіональні аспекти інфекційної патології та нагляду за інфекційними хворобами.

 

Конференція внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів,

науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів

на 2014 рік за №165.

Всі учасники отримають сертифікати

За додатковою інформацією звертатися

за тел. (097) 376 65 83, e-mail: Conference_n@ukr.net


Similar articles