Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Науково-практична конференція «Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика» 27–28 листопада 2014 р. (м. Київ, вул. Госпітальна, 18)

Sections: News

print version

Українська військово-медична академія

Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» МО України

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб

ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного

університету імені О.О. Богомольця

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

 

 

Актуальні

інфекційні

захворювання.

Клініка. Діагностика.

Лікування та профілактика

27–28 листопада 2014 р.

(м. Київ, вул. Госпітальна, 18)

(метро Печерська)

 

 

ПРОГРАМА

 

Українська військово-медична академія

Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» МО України

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб

ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного

університету імені О.О. Богомольця

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

 

запрошує Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції

«Актуальні інфекційні захворювання.

Клініка. Діагностика. Лікування

та профілактика»

що відбудеться 27-28 листопада 2014 року

 

Відкриття конференції: 27 листопада 2014 р. о 10.00

в Актовій залі клубу Головного військово-медичного клінічного центру

«ГВКГ», м. Київ, вул. Госпітальна, 18

Реєстрація учасників: 27-28 листопада 2014 року з 9.00

Проїзд: станція метро «Печерська».

Телефони для довідок:

(067) 500-42-76, (097) 376-65-83

ПРОГРАМА

Науково-практична конференція

27 листопада

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.00 – 13.00

Урочисте відкриття конференції

 

 

Президія

Андронатій В.Б., полковник медичної служби, директор Військово-медичного департаменту МО України (Головний державний

санітарний лікар МО України), м. Київ

Савицький В.Л., д.мед.н., професор, полковник медичної служби, начальник Української військово-медичної академії, м. Київ

Казмірчук А.П., к.мед.н., генерал-майор медичної служби, начальник Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ»

МО України, м. Київ

Задорожна В.І., д.мед.н., професор, директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН

України», м. Київ

Зайцев І.А., д.мед.н., професор

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету

ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Трихліб В.І., д.мед.н., професор кафедри Української військово-медичної академії, м. Київ

Дуда О.К., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика, м. Київ

10.00-10.20

Вітальне слово директора Військово-медичного департаменту МО України (Головного державного санітарного лікаря

МО України) полковника медичної служби Андронатія В.Б.

Вітальне слово Начальника Української військово-медичної академії, полковника медичної служби, д.мед.н., професора

Савицького В.Л.

Вітальне слово Начальника Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ», генерал-майору медичної служби, к.мед.н. Казмірчука А.П.

Вітальне слово директора ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», д.мед.н., професора Задорожної В.І.

10.20-10.40 АКТУАЛЬНІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В МИНУЛОМУ РОЦІ

Трихліб В.І., д.мед.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, м. Київ

10.40-11.00 ХВОРОБА, ВИКЛИКАНА ЕНТЕРОВІРУСОМ ТИПУ 68: ТЕНДЕНЦІЯ ДО ЕПІДЕМІЧНОГО ПОШИРЕННЯ ТА НОВІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Задорожна В.І., д.мед.н., професор, директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

11.00-11.20 ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С, ГЕНОТИП 1: ЯК ПРАВИЛЬНО ВІДІБРАТИ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ І МОНІТОРУВАТИ ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ

Зайцев І.А., д.мед.н., професор

11.20-11.40 ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С І ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ФІБРОЗА

Дуда О.К., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

11.40-12.00 ПЕРЕБІГ ХВГС В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ

Пришляк О.Я., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського Національного медичного університету, м. Івано-Франківськ

12.00-12.20 НАВІЩО ПОТРІБНА НАЦІОНАЛЬНА НАСТАНОВА З ГЕПАТИТУ В

Зайцев І.А., д.мед.н., професор

12.20-12.40 ПРОТИВІРУСНА ТЕРАПІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

12.40-13.00 ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ РЕСПІРАТОРНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Дуда О.К., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

 

ПЕРЕРВА

13.00–14.00

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

14.00–18.00

 

Президія

Виноград Н.О., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри епідеміології Львівського Національного медичного університету ім. Д.

Галицького, м. Львів

Чабан Т.В., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету, м. Одеса

Мороз Л.В., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології Вінницького національного ме-

дичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця

Незгода І.І., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця

Шостакович-Корецька Л.Р., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія», м. Дніпропетровськ

Чумак А.А., д.мед.н, професор, директор Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини

НАМН України», м. Київ

14.00-14.15 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ

Незгода І.І., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця

14.15-14.30 УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГРИП ТА ІНШІ ГРВІ

Копча В.С., д.мед.н., професор, кафедра інфекційних захворювань, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль

14.30-14.45 ФАРМАКОГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ ПРОГНОЗУ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С

Мороз Л.В., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медично го університету ім. М.І. Пирогова, Матковський І.А., Романчук К.І., кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Кучеренко А.М., Пампуха В.М., Лівшиц Л.А., Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Вінниця

14.45-15.00 ПАТОГЕНЕТИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С

Чабан Т.В., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету, м. Одеса

15.00-15.15 ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТУ В: ВІД АВСТРАЛІЙСЬКОГО АНТИГЕНУ ДО ОКУЛЬТНОГО ГЕПАТИТУ

Шагінян В.Р., д.мед.н., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Сергеєва Т.А., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського», м. Київ

15.15-15.30 ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ ДЕЛЬТА В ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ: РІДКІСНА КЛІНІЧНА ЗНАХІДКА АБО СЕРЙОЗНА МЕДИЧНА ПРОБЛЕМА?

Федорченко С.В., д.мед.н., с.н.с., завідувач науковим відділом вірусних гепатитів та СНІДу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

15.30-15.45 УРАЖЕНІСТЬ ВІРУСАМИ РОДИНИ HERPESVIRIDAE ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Чумак А.А., д.мед.н, професор, директор Інституту клінічної радіології - ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ

15.45-16.00 ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С: ШЛЯХИ ПАЦІЄНТА ВІД ДІАГНОСТИКИ ДО ЛІКУВАННЯ

Шостакович-Корецька Л.Р., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія», Шевченко О.П., к.мед.н., кафедра інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія», м. Дніпропетровськ

16.00-16.15 ЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ HBsAg У ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ХРОНИЧНИЙ ГЕПАТИТ В/ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ

Мельник Т.О., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Шевага І.М., Військово-медичний клінічний центр ЦР, м. Вінниця

16.15-16.30 МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ПРИРОДНООСЕРЕДКОВИХ  ЗАХВОРЮВАНЬ

Виноград Н.О., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Василишин З.П., к.мед.н., Козак Л.П., к.мед.н., кафедра епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів

16.30-16.45 КЛІНІЧНІ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУ-ГАРЯЧКИ У ЛЮДЕЙ НА ЕНДЕМІЧНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Виноград Н.О., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Скальська Н.І., кафедра епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів

16.45-17.00 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ C.DIFFICILE-ІНФЕКЦІЇ

Зінчук О.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного унівеситету імені Данила Галицького, м. Львів

17.00-17.15 АКТУАЛЬНІ КЛІЩОВІ ІНФЕКЦІЇ В ПРАКТИЦІ КЛІНІЦИСТА

Малий В.П., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти, Шепілева Н.В. к.мед.н., кафедра інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків

17.15-17.30 КЛІНІКО-СЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КИШКОВОГО ІЄРСИНІОЗУ У ДІТЕЙ, ЩО МЕШКАЮТЬ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Усачова О.В., д.мед.н., завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету, Сіліна Є.А., к.мед.н., Конакова О.В., к.мед.н., Пахольчук Т.М., к.мед.н., кафедра дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету, Гінзбург Р.М., к.біол.н., Обласна інфекційна клінічна лікарня, м. Запоріжжя

28 листопада

Перше пленарне засідання

10.00 – 13.00

Президія

Іванова Л.А., д.мед.н., професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Дуда О.К., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Руденко А.О., д.мед.н., професор, завідувач відділом нейроінфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

Зінчук О.М., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів

Малий В.П. д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків

10.00-10.20 ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ КЛІНІЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ВИЯВЛЕННІ ШИГЕЛЬОЗУ У ДІТЕЙ

Іванова Л.А., д.мед.н., професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

10.20-10.40 ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ ТА ГРВІ У ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Виговська О.В., к.мед.н., кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

10.40-11.00 НЕБУЛАЙЗЕРНА ТЕРАПІЯ – ДОПОМОГА ЛІКАРЮ ІНТЕРНИСТУ

Дуда О.К., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

11.00-11.20 ВІРУСНІ ДІАРЕЇ У ДІТЕЙ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Палатна Л.О., к.мед.н., Виговська О.В., к.мед.н.; Євтушенко В.В., к.мед.н.; Марков А.І., кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

11.20-11.40 ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ КЛІНІЧНИХ ТА ЛАБОРАТОР НИХ ПОКАЗНИКІВ У ВИЯВЛЕННІ ШИГЕЛЬОЗУ У ДІТЕЙ

Гарас М.Н., к.мед.н., кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

11.40-12.00 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДОРОСЛИХ

Дуда О.К., д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

12.00-12.20 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КАШЛЮКУ У ДІТЕЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Воронов О.О., к.мед.н.;

Євтушенко В.В., к.мед.н.; Шпак І.В., к.мед.н.; Весна В.М.;

Умахі І.Г.; Шашкіна А.В.; Надворська Ю.Є.; Колінько Т.А.;

Пилипенко О.С., кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

Камінська Т.М., к.мед.н., Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, м. Київ

12.20-12.40 ОРФАННІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ ІНФЕКЦІОНІСТА

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Палатна Л.О., к.мед.н., Личак Х.І., Белякова І.М., кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Буяло В.К., Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня; Терещенко А.В., к.мед.н.; Дубініна Т.Д., к.мед.н.; Нестерець О.Л., к.мед.н., МОЗ України, м. Київ

12.40-13.00 ІНТЕРФЕРОНИ a2b В ЛІКУВАННІ ГЕРПЕСВІРУСНИХ УРАЖЕНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Руденко А.О., д.мед.н., професор, завідувач відділом нейроінфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», Муравська Л.В. к.мед.н., старший науковий співробітник, Дьяченко П.А. к.мед.н., старший науковий співробітник, Пархомець Б.А. науковий співробітник, Сидорова Ж.П., Луценко В.Ю., ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

ПЕРЕРВА

13.00- 14.00

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

14.00 – 18.00

 

Президія

Кожокару А.А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри військово-практич ної медицини Української військово-медичної академії, м. Київ

Усачова О.В., д.мед.н., завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя Трихліб В.І., д.мед.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, м. Київ

Матяш В.І., д.мед.н., відділення інтенсивної терапії та детоксикації, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

14.00-14.15 РОЛЬ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕРЕЖІ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ЕЛІМІНАЦІЇ КОРУ ТА КРАСНУХИ В УКРАЇНІ

Демчишина І.В., Національна лабораторія з діагностики кору та краснухи, м. Київ

14.15-14.30 РІДКІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ЕКЗАНТЕМАМИ

Трихліб В.І., д.мед.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, м. Київ

14.30-14.45 ХРОНІЧНИЙ ПРОГРЕДІЄНТНИЙ ПЕРЕБІГ НЕЙРОІНФЕКЦІЙ

Панасюк О.Л., к.мед.н., Матяш В.І., д.мед.н., Ярош О.О., д.мед.н., відділення інтенсивної терапії та детоксикації, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

14.45-15.00 КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК: ГОСТРИЙ ГЕРПЕСВІРУСНИЙ ЕНЦЕФАЛІТ У ВАГІТНОЇ, АССОЦІЙОВАНИЙ З ВГЛ 7 ТИПУ

Окружнов М.В., к.мед.н., Голуб А.П., Сухов Ю.О., кафедра інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Войтова А.І., Окружнов О.М., Олександрівська міська клінічна лікарня, м. Київ

15.00-15.15 ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ГНІЙНИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ МЕНІНГІТІВ В УКРАЇНІ

Мохорт Г.А., к.мед.н., кафедра епідеміології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

15.15-15.30 ВІЙСЬКОВО-ЕПІДЕМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ, ОФІЦЕРІВ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ

Кожокару А.А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії, Литовка С.Л., Центральне санітарно-епідеміологічне управління МО України, м. Київ

15.30-15.45 КЛІНІЧНІ МАСКИ АМЕБІАЗУ

Жигарев Ю.О., к.мед.н, Колесник Р.О., кафедра інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

15.45-16.00 ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ РОТОГЛОТКИ У ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ

Шостакович-Корецька Л.Р., д.мед.н., професор, завідуюча кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія», Шевченко О.П., к.мед.н., Литвин К.Ю., к.мед.н., ДЗ «Дніпропетровська медична академія», м. Дніпропетровськ

16.00-16.15 ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕНІТУ НАТРІЮ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ ПРИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІНАХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

Матвєєва С.Л., к.мед.н., Харківський національний медичний університет, м. Харків

16.15-16.30 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ПАПІЛОМАВІРУСІВ ВИСОКОГО КАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ

Артемчук Г.П., кафедра вірусології, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

 

Закриття конференції. Вручення сертифікатів

 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ:

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ

Виговська О.В., к.мед.н.; Крамарьов С.О., д.мед.н., професор - Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Тарадій Н.М., к.мед.н. – Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України; Мостовенко Р.В., к.мед.н. – Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»; Лінник М.Ю. – Київський коледж міського господарства Академії муніципального управління, м. Київ

ЦИТОКІНОВИЙ СТАТУС У ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Євтушенко В.В., к.мед.н.; Виговська О.В., к.мед.н.; Крамарьов С.О., д.мед.н., професор; Марков А.І. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Мощич О.П., д.мед.н., професор; Дєєв В.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ У ДІТЕЙ

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор; Виговська О.В., к.мед.н.; Палатна Л.О., к.мед.н.; Євтушенко В.В., к.мед.н.; Шпак І.В., к.мед.н.; Умахі І.Г.;

Шашкіна А.В.; Надворська Ю.Є.; Колінько Т.А.; Пилипенко О.С. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО АСТЕНІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ ІЗ ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

Кириця Н.С.; Крамарьов С.О., д.мед.н., професор;

Виговська О.В., к.мед.н. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Камінська Т.М.; Головач О.В.; Савіна О.В. - Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, м. Київ

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІТРЯНОЇ ВІСПИ У ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор - Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Мощич О.П., д.мед.н., професор; Дєєв В.В. - Національна медична академія післядипломної освіти П.Л. Шупика, м. Київ

ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЯК ВАЖЛИВА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ ВІДОМИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор - Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Тихоненко Н.М.; Вербицька О.В.; Кіт Ю.П. – КГСМ №1; Романова М.І.; Тимкін М.В.;

Капран С.Б.; Лінник М.Ю. - Київський коледж міського господарства Академії муніципального управляння, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИЧНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ ТА ГРВІ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор; Виговська О.В., к.мед.н. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Спірина Л.О., Романова І.Ю. - КГСМ №1; Бабан С.М. – КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді»; Романова М.І.; Малишко Л.П.; Лінник М.Ю. - Київський коледж міського господарства Академії муніципального управління, м. Київ

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА ПРОБЛЕМА ВЕДЕННЯ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧИМИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ, ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ДИСТРЕСУ, В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор; Виговська О.В., к.мед.н. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Трихліб В.І., д.мед.н., професор кафедри військової терапії; Осьодло Г.В., д.мед.н., професор - кафедра військової терапії УВМА; Романова М.І.; Тимкін М.В.; Устименко-Говдя Н.П.; Лінник М.Ю. - Київський коледж міського господарства Академії муніципального управляння, м. Київ

ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ЗУБІВ, АСОЦІЙОВАНІ ІЗ ГЕРПЕСВІРУСАМИ

Крамарьов С.О., д.мед.н., професор; Виговська О.В., к.мед.н. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Дуднікова М.О. – Кафедра терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ; Дібрівна Н.О.; Адамова Л.О. – КЗОРР «Обухівська районна стоматологічна поліклініка», м. Обухів; Романова М.І., Тимкін М.В.; Малишко Л.П.; Лінник М.Ю. - Київський коледж міського господарства Академії муніципального управління, м. Київ

РОТАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ У ДІТЕЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ – ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ

Корбут О.В., к.мед.н.; Крамарьов С.О., д.мед.н., професор; Дмитрієва О.А., к.мед.н.; Юхименко Г.Г., к.мед.н.; Буц О.Р., к.мед.н. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Євтушенко О.М. – Київська міська дитяча клінічна лікарня №2, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ПНЕВМОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Литвиненко Н.Г., к.мед.н.; Дорошенко В.О., д.мед.н., професор; Крамарьов С.О., д.мед.н., професор; Закордонець Л.В., к.мед.н. -

Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

ПЕРИНАТАЛЬНА ПЕРЕДАЧА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ВІД МАТЕРІ ДО ДИТИНИ: РИЗИК ВЕРТИКАЛЬНОЇ ТРАНСМІСІЇ ТА МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ

Петулько А.П., Литвин К.Ю., Волікова О.О., Панікова Т.М., Митрохіна О.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

ЦМВ-ІНФЕКЦІЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ: ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧИ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Петулько А.П., Литвин К.Ю., Волікова О.О., Панікова Т.М., Митрохіна О.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

ТАКТИКА РОЗРОДЖЕННЯ ВАГІТНИХ ПРИ ГЕНІТАЛЬНОМУ ГЕРПЕСІ

Петулько А.П., Литвин К.Ю., Волікова О.О., Кушнєрова О.А., Панікова Т.М., Митрохіна О.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

ПОШИРЕНІСТЬ ТОКСОПЛАЗМОЗУ У ГРУПІ TORCH-ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД ВАГІТНИХ

Суременко М.С., к.мед.н.; Шевченко О.П., к.мед.н., Шевельова О.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА ТЛІ ТОКСОКАРОЗНОЇ ІНВАЗІЇ У ДІТЕЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Усачова О.В., д.мед.н., Дралова О.А. - кафедра дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІД ЧАС ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН

Трихліб В.І., д.мед.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, м. Київ; Грушкевич В.В., клініка інфекційних хвороб ГВМКЦ «ГВКГ», м. Київ; Ткачук С.І., клініка інфекційних хвороб ВМКЦ Західного регіону, м. Львів; Павловська М.О., клініка інфекційних хвороб ВМКЦ Південного регіону, м. Одеса; Щур А.Б., клініка інфекційних хвороб ВМКЦ Центрального регіону, м. Вінниця; Шандер Т.А., клініка інфекційних хвороб ВМКЦ Північного регіону, м. Харків

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ

З ЕПШТЕЙН-БАРРВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

Шадрин В.О; Крамарьов С.О., д.мед.н., професор; Виговська О.В., к.мед.н. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Мартинова Л.Т.; Токар Л.О.; Большакова Л.А.; Чемеркіна Н.В.; Храпко Л.В. - Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, м. Київ

НЕВРОЛОГІЧНІ УРАЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ЛЕТАЛЬНОСТІ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ

Шостакович-Корецька Л.Р., д.мед.н, професор; Литвин К.Ю., Волікова О.О., Кушнєрова О.А. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

B-2 МІКРОГЛОБУЛІН ТА НЕОПТЕРИН, ЯК ФАКТОРИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

Шостакович-Корецька Л.Р., д.мед.н, професор, Волікова О.О., Литвин К.Ю., Кушнєрова О.А., Крячкова Л.В., Панікова Т.М., Митрохіна О.С., Петулько А.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

СИСТЕМА HLA ІІ КЛАСУ - ЇЇ РОЛЬ У ПЕРЕБІГУ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

Шостакович-Корецька Л.Р., д.мед.н, професор, Волікова О.О., Литвин К.Ю., Кушнєрова О.А., Крячкова Л.В., Митрохіна О.С., Панікова Т.М., Петулько А.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

ВІЛ-АСОЦІЙОВАНА ВЕБ-ІНФЕКЦІЯ – ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ІМУНОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Шостакович-Корецька Л.Р., д.мед.н, професор, Кушнєрова О.А., Литвин К.Ю., Волікова О.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ: ПОШИРЕНІСТЬ КО-ІНФЕКЦІЇ ТА СТРУКТУРА ЛЕТАЛЬНОСТІ СЕРЕД ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ

Шостакович-Корецька Л.Р., д.мед.н, професор, Ревенко Г.О. , Шевченко О.П., к.мед.н., Литвин К.Ю., к.мед.н. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В У ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ВІЛ/ГЕПАТИТ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ВААРТ

Шостакович-Корецька Л.Р. д.мед.н, професор, Ревенко Г.О., Шевченко О.П., к.мед.н. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

ВИЖИВАНІСТЬ У ХВОРИХ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СХЕМИ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ

Шостакович-Корецька Л.Р. д.мед.н, професор, Шевельова О.В., к.мед.н.

Шевченко О.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ

ПОРУШЕННЯ У ТРОМБОЦИТАРНІЙ ЛАНЦІ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С

Верба Н.В., кафедра інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету, м. Одеса


Similar articles