Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology 7 (63) 2014

Back to issue

До 60-річчя від дня народження професора В.В. Поворознюка

Categories: Endocrinology

Sections: Anniversaries

print version

Статья опубликована на с. 9-10

22 жовтня 2014 року 60-річний ювілей відсвяткував науковий керівник відділу клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», президент Української асоціації остеопорозу і Української асоціації менопаузи, андропаузи і захворювань кістково-м’язової системи, член правління Міжнародної асоціації остеопорозу, директор Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Владислав Володимирович Поворознюк.

Владислав Володимирович Поворознюк народився й виріс у селі Сидори Великополовецького (нині — Білоцерківського) району Київської області, де і пройшло його дитинство. Після успішного складання іспитів у 1971 році він став студентом лікувального факультету Київського медичного інституту ім. акад. О.О. Богомольця. Під час навчання теоретичне пізнання медицини поєднував із практичною діяльністю, працюючи фельдшером на станції швидкої допомоги м. Києва. Робота на станції стала для молодого фахівця першою й найсуворішою школою життя. Отримані навички невідкладної медичної допомоги, а особливо діагностики складних захворювань та станів, клінічного мислення Владислав Володимирович не втратив і до сьогодні.

Після закінчення медичного інституту і військової служби В.В. Поворознюк пройшов навчання в клінічній ординатурі, а з 1982 року вступає до аспірантури за спеціальністю «Травматологія та ортопедія» в НДІ геронтології. У 1986–1987 роках працював молодшим науковим співробітником відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, у 1987–1992 роках — головним лікарем клініки Інституту геронтології. У 1988 році захищає кандидатську дисертацію «Дегенеративно-дистрофічні зміни шийно-грудного відділу хребта та їх вісцеральні прояви (вертеброгенні кардіалгії) у людей різного віку». Після обрання за конкурсом із січня 1992 року працює провідним науковим співробітником, а з березня 1992 року до сьогодні є керівником відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату Інституту геронтології НАМН України. У січні 1999 року захистив дисертацію «Остеопороз у населення України: фактори ризику, клініка, діагностика і лікування» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. У 2000 році отримав звання професора, а у 2006 р. — почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Наукові дослідження професора В.В. Поворознюка охоплюють широке коло теоретичної та клінічної медицини: вивчення особливостей дегенеративно-дистрофічних змін хребта та суглобів у людей різного віку, визначення основних показників структурно-функціонального стану кісткової тканини й клінічних проявів старіння кісткової системи, нервово-м’язового апарату передньої грудної стінки, що відповідають за виникнення синдрому вертеброгенної кардіалгії в людей різного віку. У 1995 році спільно з Європейським відділенням Асоціації геронтологів В.В. Поворознюк розробив програму курсів підвищення кваліфікації для лікарів «Актуальні проблеми геріатричної ортопедії», які щорічно проводить у різних областях України. За ініціативи В.В. Поворознюка у 1996 році створена Українська асоціація остеопорозу, президентом якої він став. У тому ж році був створений Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, що надає консультативно-діагностичну допомогу пацієнтам із різних регіонів України. В.В. Поворознюк входить до правління IOF (International Osteoporosis Foundation) та бере активну участь у роботі цієї організації. У 2002 році за ініціативи професора В.В. Поворознюка створена Українська асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м’язової системи, яка в тому ж році була включена до складу Європейської асоціації менопаузи та андропаузи (EMAS). Професор В.В. Поворознюк є автором та співавтором понад 800 наукових робіт, 20 монографій, 46 методичних рекомендацій, 35 авторських свідоцтв. Із 2007 року за редакцією В.В. Поворознюка для практичних лікарів видається збірник наукових праць «Сучасні принципи діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку». Під керівництвом В.В. Поворознюка захищено 30 кандидатських та 10 докторських дисертацій, у тому числі одна кандидатська дисертація за межами України. На сьогодні сфера його наукових інтересів охоплює питання епідеміології, патогенезу, діагностики, профілактики та лікування захворювань опорно-рухового апарату, його вікових змін та особливостей при супутній патології різних органів і систем.

Особливою гордістю професора є визнання та популярність серед практичних лікарів України міжнародної школи «Кістково-м’язова система та вік», яка традиційно з 2008 року проходить у місті Яремче, а лекторами школи виступають провідні вчені світу та України. Колектив учнів та молодих науковців, який створив і очолив В.В. Поворознюк, активно співпрацює з асоціаціями остеопорозу інших країн. З 2012 року професор В.В. Поворознюк є членом експертної групи з підготовки рекомендацій щодо профілактики та лікування недостатності та дефіциту вітаміну D у Центральній Європі. У співпраці з професором П. Плудовські (Польща) проводяться дослідження з даної проблеми, результатом стала перша в Україні монографія, присвячена дефіциту та недостатності вітаміну D.

Професор В.В. Поворознюк має активну життєву позицію, непохитний авторитет серед науковців та практичних лікарів не тільки в Україні, а й на теренах країн пострадянського простору.

Підтвердженням вагомого внеску у вивчення проблем остеопорозу та міжнародного визнання професора В.В. Поворознюка є його співавторство в таких європейських виданнях, як «New Europe: Consensus on Osteoporosis» (2003), «The Eastern European and Central Asian Regional Audit Epidemiology, costs and burden of osteoporosis in 2010» (2011), «Practical guidelines for supplementation of vitamin D and treatment of deficits in Central Europe: Recommended vitamin D intakes in general population and groups being at risk of vitamin D deficiency» (2013).

У квітні 2014 р. професор В.В. Поворознюк був нагороджений почесною відзнакою — медаллю Міжнародної асоціації остеопорозу та Комітету національних товариств за активну участь у діяльності комітету та поширення місії IOF.

Професор В.В. Поворознюк — головний редактор журналів «Біль. Суглоби. Хребет» і «Проблеми остеології», член редколегій журналів «Проблеми старіння і довголіття», «Gerontechnology», «Gerontologija», «Medix. Antiaging», «Український ревматологічний журнал», «Ортопедія, травматологія та протезування», «Annals of Gerontology and Geriatric reserch», «Міжнародний ендокринологічний журнал».

Редакційна колегія «Міжнародного ендокринологічного журналу» щиро вітає професора Владислава Володимировича Поворознюка з ювілеєм та бажає міцного здоров’я, творчої наснаги та нових досягнень на довгі роки!     Back to issue