Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 7 (69) 2014

Back to issue

Дисертації захищено

Статья опубликована на с. 123-124

Спеціалізовані вчені ради України (за спеціальністю 14.01.15 — «нервові хвороби») повідомляють, що дисертації, пов’язані з неврологією, у 2014 р. захистили:

1. Подушка І.І. Добовий профіль артеріального тиску та активність ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих на гострий ішемічний інсульт [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Подушка Ірина Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії і наркології». — Х., 2014. — 20 с. : табл.

2. Черненко М.Є. Стан гематоенцефалічного бар’єра у хворих на розсіяний склероз [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Черненко Максим Євгенович ; Нац. акад. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2014. — 20, [1] с. : табл.

3. Борзенкова Л.М. Стан мозкового кровообігу та клініко-неврологічна характеристика хворих з високим кардіоваскулярним ризиком [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Борзенкова Лілія Миколаївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 177 арк. : рис., табл.

4. Стоянов О.М. Стан та корекція дисфункцій вегетативної системи на різних рівнях її організації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Стоянов Олександр Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2014. — 40 с. : рис.

5. Солодовнікова Ю.О. Значення динаміки імунного і вегетативного статуса для прогнозу перебігу та результату ішемічного інсульту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Солодовнікова Юлія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2014. — 18 с. : рис.

6. Кузнєцов А.А. Інтегральна характеристика біоелектричної активності головного мозку та церебральної гемодинаміки в гострому періоді мозкового ішемічного супратенторіального інсульту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Кузнєцов Антон Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Харків, 2014. — 20, [1] с. : рис.

7. Гудзенко Г.В. Клінічний перебіг, показники якості життя та інвалідизації хворих на розсіяний склероз залежно від виду лікування [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Гудзенко Ганна Володимирівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2013. — 185 арк. : табл., мал.

8. Ласткова Н.Д. Особливості неврологічних порушень при вібраційній хворобі від локальної вібрації та їх лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Ласткова Наталія Дмитріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Харків, 2014. — 20 с.

9. Корженевська Н.М. Півкульні особливості функціонального стану центральної нервової системи і структури сну у хворих у відновному періоді геморагічного інсульту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Корженевська Наталія Миколаївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 20 с. : рис.

10. Литвин О.В. Особливості перебігу гіпертонічної енцефалопатії у хворих з гіпотиреозом та патогенетичне обґрунтування медичної допомоги в умовах поліклініки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Литвин Олена Вікторівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 18 с.

11. Тягнирядко А.К. Особливості порушень мозкової гемодинаміки у хворих молодого віку з різними неврологічними проявами патології шийного відділу хребта та методи їхньої корекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Тягнирядко Андрій Костянтинович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології». — Харків, 2014. — 21 с. : табл., мал.

12. Рожелюк І.Ф. Вплив препаратів нейромедіаторного механізму дії на клініко-нейропсихологічні та нейрофізіологічні параметри у пацієнтів похилого віку з когнітивними розладами альцгеймерівського і судинного генезу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Рожелюк Ірина Федорівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 21 с. : рис.

13. Кіт І.В. Шляхи оптимізації надання допомоги хворим з геморагічним інсультом в умовах нейросудинного відділення багатопрофільної лікарні [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Кіт Ірина Валеріївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 19 с.

14. Кавуля Е.В. Клініко-патогенетичні особливості дисциркуляторної енцефалопатії у хворих з фібріляцією передсердь [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Кавуля Едуард Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Харків, 2014. — 20 с.

15. Ліскевич І.І. Оптимізація лікування та прогностичної оцінки перебігу невропатії лицевого нерва у дітей та підлітків [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Ліскевич Ірина Ігорівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 20 с.

16. Мисула М.С. Клініко-метаболічні та імунологічні особливості у хворих, які перенесли ішемічний півкульний інсульт [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Мисула Маріанна Сергіївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 20 с.

17. Пулик О.Р. Післяінсультні порушення когнітивних функцій та шляхи їх відновлення [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Пулик Олександр Романович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 36 с. : рис.

18. Іванцова О.О. Клініко-функціональні та когнітивні порушення у хворих з наслідками черепно-мозкової травми [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Іванцова Ольга Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Харків, 2014. — 20 с. : табл.

19. Антоненко К.В. Фактори ризику, особливості клінічної картини та наслідки ішемічних інфарктів вертебрально-базилярного басейну [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Антоненко Катерина Володимирівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 20 с.

20. Третьякова А.І. Клініко-нейрофізіологічні аспекти вертеброгенної шийної мієлопатії [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Третьякова Альбіна Ігорівна ; Держ. установа «Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика». — Київ, 2014. — 44 с. : рис.

21. Балицький О.П. Особливості застосування транскраніальної магнітної стимуляції у хворих на ішемічний інсульт у гострому та ранньому відновлювальному періодах [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Балицький Олександр Петрович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 20 с.

22. Храмцов Д.М. Комплексна патогенетична терапія паркінсонізму, який розвинувся після легкої черепно-мозкової травми, з урахуванням модуляції внутрішньомозкового нейромедіаторного забезпечення (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Храмцов Денис Миколайович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 23 с.

23. Ларіна Н.В. Функціональний стан мозку у хворих на ішемічний інсульт з різними варіантами генетичного поліморфізму [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Ларіна Наталя Валеріївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 24, [1] с. : табл.

24. Дельва М.Ю. Ішемічний інсульт та ожиріння: обґрунтування патогенетичних підходів до діагностики та лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Дельва Михайло Юрійович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 40 с.

25. Глушко С.Ф. Патогенетичні механізми постінсультної депресії у хворих похилого віку та шляхи їх фармакологічної корекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Глушко Світлана Федорівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 19 с.

26. Шкляєва О.П. Особливості розвитку ішемічного інсульту у хворих на фібриляцію передсердь [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Шкляєва Оксана Петрівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 19 с.

27. Скачкова Н.О. Комплексний аналіз впливу транскраніальної магнітної стимуляції на функціональний стан головного мозку та серцево-судинну систему у хворих на ішемічний інсульт [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Скачкова Наталія Олександрівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2014. — 19 с.

 

З повним текстом авторефератів і дисертацій можна ознайомитися в бібліотеках Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Спеціалізована вчена рада Д 26.613.01), Харківської медичної академії післядипломної освіти (Спеціалізована вчена рада Д 64.609.01), Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського за адресами:

 

04112, Україна, м. Київ, вул. Дрогожицького, 9

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

 

61176, Україна, м. Харків, вул. Корчагінців, 58

Харківська медична академія післядипломної освіти

 

МОЗ України

03039, Україна, Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського


Similar articles

Стан науково-дослідної діяльності в галузі психіатрії у вищих навчальних закладах України за період 2010–2012 рр. та I півріччя 2013 р.
Authors: Пінчук І.Я. – Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України; Богачев Р.М., Осійчук М.С. – Міністерство охорони здоров’я України, м. Київ; Шум С.С., Суховій О.О. – Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
"Journal of Ukrainian psychiatrists Association" (01) 2014
Date: 2014.04.15
Categories: Psychiatry
Sections: Specialist manual

Back to issue