Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 5 (75) 2015

Back to issue

Пам’яті видатного нейрохірурга Цимейка О.А.

Categories: Neurology

Sections: Memory pages

print version

Статья опубликована на с. 183-184

 

3 травня 2015 року, в день свого 74-річчя, після тяжкої хвороби помер один із найкращих нейрохірургів України доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Орест Андрійович Цімейко.

Народився Орест Андрійович 3 травня 1941 року в українській сім’ї у Польщі, в містечку Перемишлі. У 1946 році звідти були виселені всі українці (операція «Вісла»), і сім’я переїхала в містечко Стрий Львівської області. Тяжким було дитинство в багатодітній сім’ї, але його підтримувало бажання здобути освіту та стати лікарем-хірургом. Закінчивши в 1958 році середню школу, він працює медстатистиком у Дашавській районній лікарні 3 роки. Тричі у зв’язку з великими конкурсами намагається вступити до Станіславського, потім Івано-Франківського медичного інституту і стає студентом у 1961 році. Але з 1961 по 1963 рік був призваний до лав Радянської армії, після чого продовжує навчання в медінституті та цілеспрямовано іде до своєї мети — стати хірургом. Під час навчання Орест Андрійович активно працює в хірургічних гуртках, медбратом у хірургічному відділенні, де опановує практичні навики медичної діяльності.

Після закінчення медінституту в 1969 році О.А. Цімейко був направлений на роботу хірургом у Петровську районну лікарню Кіровоградської області. У 1970 році він одержав пропозицію опанувати фах нейрохірурга та працювати в нейрохірургічному відділенні Кіровоградської обласної лікарні. І з цього часу все життя Ореста Андрійовича пов’язане з ней-рохірургією. Пройшовши первинну спеціалізацію з нейрохірургії в Київському інституті удосконалення лікарів, він до 1972 року працював у Кіровоградській обласній лікарні, де здобув перші навики практичної нейрохірургії, надання невідкладної допомоги нейрохірургічним хворим. Цей досвід став неоціненним у подальшому освоєнні професії.

У 1972 році Орест Андрійович за конкурсом був прийнятий до клінічної ординатури з нейрохірургії при КІУЛ, де навчався під керівництвом професора Г.П. Педаченка. З 1974 по 1976 рік — аспірант Київського НДІ нейрохірургії. За час перебування в клінічній ординатурі та аспірантурі опанував методики обстеження нейрохірургічних хворих і типових нейрохірургічних операцій.

Після закінчення навчання був залишений працювати в Київському інституті нейрохірургії на посаді молодшого наукового співробітника. У подальшому вся науково-практична діяльність О.А. Цімейка була пов’язана з цим закладом. У 1977 році тут він захистив кандидатську дисертацію на тему «Ангіографічна діагностика забоїв головного мозку». З 1983 року став старшим науковим співробітником.

З 1979 року Орест Андрійович за пропозицією директора інституту академіка АМН СРСР А.П. Ромоданова і заступника директора з наукової роботи професора Ю.П. Зозулі починає займатися науковими та практичними проблемами судинної нейрохірургії, проявляє себе перспективним і цілеспрямованим співробітником у цій галузі. Під науковим керівництвом академіка АМН України Ю.П. Зозулі за безпосередньою участю О.А. Цімейка почали розроблятися проблеми мікрохірургічного лікування ішемічних порушень мозкового кровообігу. Він першим в Україні запровадив мікрохірургічні реконструктивні операції при стенотично-оклюзивних ураженнях магістральних мозкових судин, удосконаливши існуючі методики. Входив у наукову групу з координації й узагальнення результатів реваскуляризаційних операцій у Радянському Союзі. Був нагороджений почесним дипломом і бронзовою медаллю ВДНГ СРСР 1985 року за розробку та впровадження в практику судинних відділень вітчизняного мікрошовного матеріалу. Наукові розробки О.А. Цімейка були узагальнені в докторській дисертації «Реваскуляризаційні операції при оклюзійно-стенотичних ураженнях судин півкуль великого мозку», яку він захистив у 1993 році. Три роки працював в Африці, у Камеруні.

З 1995 року О.А. Цімейка завідувач клініки хірургічного лікування патології судин головного мозку, виконує найскладніші операції на мозкових судинах, яких проведено було понад 3500. У відділі, керованому О.А. Цімейком, були розроблені і впроваджені сучасні методи диференційованого лікування (ендоваскулярного та мікрохірургічного) гострих порушень мозкового кровообігу, обумовлених ішемічними ураженнями, розривами артеріальних аневризм, артеріовенозних мальформацій. Уперше в Україні були впроваджені міні-інвазивні хірургічні методики транслюмінальної ангіопластики з ендопротезуванням при стенотичних ураженнях сонних і хребтових артерій. Це дозволило підняти можливість нейрохірургічної допомоги при судинних захворюваннях в Україні до світового рівня.

Наукова робота у відділенні виконувалася в декількох напрямках:

— вивчалися можливості транслюмінальної ангіо-пластики, включаючи стентування, у профілактиці ішемічних інсультів при атеросклеротичних ураженнях сонних і хребтових артерій;

— проводилися експериментальні та клінічні дослідження з профілактики та лікування ангіоспазму церебральних судин у гострий період розриву мішкоподібних артеріальних аневризм, у післяопераційний період і після мікрохірургічного виключення;

— удосконалювалося диференційоване лікування АВМ та МА різними методами (ендоваскулярним, мікрохірургічним або поєднанням обох методів) залежно від розмірів, локалізації, наявності супутньої внутрішньомозкової гематоми.

О.А. Цімейко — автор понад 450 наукових праць, 8 винаходів, 35 рацпропозицій, 7 методичних рекомендацій. Під його керівництвом виконано 8 кандидатських дисертацій, виконуються докторська і 2 кандидатські дисертації. Свій великий нейрохірургічний досвід він передавав молодим нейрохірургам, які з його допомогою навчалися тонкощам судинної мікрохірургії. Його учні працюють в Україні і за кордоном (в Росії, Африці, Індії, Грузії, Азербайджані).

Оресту Андрійовичу були притаманні висока особиста вимогливість, відповідальність у ставленні до службових обов’язків, працелюбність, людяність. Хворі не тільки в Україні, а й далеко за її межами знали його як висококваліфікованого та відданого їм лікаря.

Вічна пам’ять унікальному нейрохірургу і патріоту України.

Співробітники клініки Інституту нейрохірургії

імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України

 

 

Від імені неврологів (дорослих і дитячих) України висловлюємо співчуття родині Ореста Андрійовича та соратникам-нейрохірургам. Вони втратили чудового нейрохірурга та чудову Людину. Його роботи та роботи його учнів із судинної патології унікальні та затребувані в неврології. Ми сумуємо за непоправною втратою для вітчизняної нейрохірургії та неврології.

 

Редакція «Міжнародного

неврологічного журналу»Back to issue