Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal 2 (72) 2015

Back to issue

Вельмишановні колеги! ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України» та Асоціація дитячих неврологів України інформують вас та мають нагоду запросити до участі у I Національному конгресі «Актуальні проблеми перинатальної неврології», що відбудеться 22–23 жовтня 2015 р. у м. Києві.

Categories: Neurology

print version

Статья опубликована на с. 12

 

До участі в конгресі запрошуються фахівці за спеціальностями: дитяча неврологія, педіатрія, неонатологія, акушерство і гінекологія, реабілітологія, нейрохірургія, генетика.

Проведення конференції затверджено Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що проводитимуться у 2015 році.
Основні науково-практичні теми конференції:
— пренатальна діагностика вроджених вад розвитку;
— гіпоксично-ішемічне порушення й ураження ЦНС у дітей, проблеми нейропротекції;
— виходжування глибоко недоношених дітей;
— оцінка стану дітей, які перенесли критичні стани в період новонародженості;
— неонатальні судоми;
— епілептичні синдроми та епілептичні енцефалопатії в дітей раннього віку;
— нейрометаболічні епілептичні енцефалопатії;
— орфанні захворювання в дітей раннього віку;
— розлади аутистичного спектра в дітей раннього віку;
— наслідки ураження ЦНС у дітей раннього віку;
— фармакотерапія;
— реабілітація;
— медико-соціальні аспекти допомоги дітям із неврологічною патологією.
Форми участі в конференції: 
— усна доповідь (до 20 хв) і публікація тез;
— публікація тез;
— публікація статті; 
— стендова доповідь.
Вимоги щодо оформлення публікацій
— Робочими мовами конференції є: українська, російська, англійська;
— подані учасниками тези наукових робіт і статті будуть опубліковані в «Міжнародному неврологічному журналі», що надає безкоштовну інформаційну підтримку та включений у міжнародні наукометричні бази; 
— тези чи статті для публікації та заявки на участь у конгресі приймаються в електронному варіанті на електронну адресу: kirilova.lg@yandex.ua;
— роботи, направлені для участі в конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
— один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
— електронний варіант тез або статті має бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Office Word будь-якої версії з такими вимогами: гарнітура Times New Roman, розмір 14 пт; міжрядковий інтервал — 1,5; поля з усіх боків сторінки по 2 см; формат файлу .doc чи .rtf. Ім’я файлу повинно складатися лише з прізвища першого автора російською мовою;
— при написанні статті або тез просимо дотримуватись чіткої структури: 1) УДК; 2) назва роботи українською, російською чи англійською мовою (великими літерами); 3) автор та, якщо є, співавтори роботи; 4) повна назва навчального, лікувального чи науково-дослідного закладу, на базі якого виконана робота; місто та країна, де він розташований; 5) кафедра, прізвище, ініціали та наукове звання завідувача кафедри, прізвище, ініціали та звання наукового керівника;
— при написанні статті треба додатково зробити коротке резюме статті, а також указати ключові слова українською, російською та англійською мовами;
— об’єм статті — 7–10 сторінок;
— при складанні тез не допускається наявність у тексті нерозшифрованих абревіатур, скорочень, графіків, рисунків, схем, формул;
— у кінці тез або статті вказати повністю прізвище, ім’я, по батькові та контактні телефони всіх авторів. 
Оргкомітет конференції приймає тези та статті в період з 1 березня до 1 серпня 2015 р.
Просимо надсилати заявки на участь у конгресі електронною поштою на адресу kirilova.lg@yandex.ua. У заявці просимо вказати прізвище, ім’я та по батькові учасника, повну назву та адресу закладу, де працює учасник, місто, країну, контактний телефон, адресу електронної пошти, форму участі в конгресі. 
При бажанні виступити зі стендовими доповідями необхідно вказати про це у заявці. Організаційний внесок (100 грн, під час реєстрації) включає участь у наукових заходах конгресу, отримання програмних матеріалів.
 
Адреса оргкомітету: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 8, 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».
Тел.: (044) 483-62-24; (063) 732-38-84; (067) 500-20-28 
E-mail: kirilova.lg@yandex.ua
Веб-сайт: http://www.adnu.com.ua

Similar articles


Back to issue