Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology 5 (69) 2015

Back to issue

Професору Зябліцеву Сергію Володимировичу — 50 років!

Categories: Endocrinology

Sections: Anniversaries

print version

Статья опубликована на с. 183-184

 

Сергій Володимирович Зябліцев — доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, завідувач відділу патофізіології, ендокринології та трансплантології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Сергій Володимирович Зябліцев народився в м. Свердловську (сьогодні Єкатеринбург) у 1965 р. У 1982 р. після закінчення середньої школи вступив у Донецький державний медичний інститут, який закінчив у 1989 р. Студентські роки відзначалися успішним оволодінням медичною спеціаль-ністю та неабиякими науковими досягненнями. Студентська робота, виконана  за його участю, посіла в 1988 році перше місце на республіканській олімпіаді наукових праць. Уже в 1992 році він захистив кандидатську дисертацію, присвячену питанням патогенезу травматичного шоку. У 1994 році С.В. Зябліцев організував сучасну наукову лабораторію, у якій одним із перших в Україні впровадив новітню методику молекулярно-генетичного аналізу на базі полімеразної ланцюгової реакції. Цей метод дозволяє точно і швидко ідентифікувати мікроорганізми, що підняло на суттєво новий рівень сучасну мікробіологію. Крім того, С.В. Зябліцев – експерт із питань установлення особистості в судово-медичній практиці завдяки впровадженню ідентифікації геному людини. Пріоритетною є й розроблена професором С.В. Зябліцевим оцінка генетичного ризику розвитку захворювань (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, атеросклероз та ін.). Під керівництвом С.В. Зябліцева протягом 2006–2012 рр. розроблено та впроваджено в медичну практику лабораторну інформаційну систему «Уран», застосування якої дозволило суттєво підвищити рівень якості лабораторної інформації, необхідної для діагностики, контролю ефективності лікування, профілактики захворювань.
Широку практичну діяльність С.В. Зябліцев завжди поєднував з активною науковою роботою. У 1996 році він отримав премію Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Неодноразово брав участь у роботі наукових форумів. У 2005 році захистив докторську дисертацію. Робота виконана в руслі однієї з найвидатніших наукових шкіл Донбасу — школи академіка В.М. Єльського, у якій протягом останніх 30 років проблемам травматизму, особливо шахтного, надається пріоритетне значення. У 2007 році отримав вчене звання професора за фахом «патологічна фізіологія». Сьогодні С.В. Зябліцев має і своїх учнів — під його керівництвом виконано 5 і готуються до захисту ще 3 кандидатські дисертації. Активно займається педагогічною діяльністю: читає цикл лекцій із патологічної фізіології для студентів та, крім того, цикл лекцій для лікарів-лаборантів із лабораторної імунології. Він є членом двох спеціалізованих вчених рад, членом редакційної колегії низки медичних часописів, а віднедавна і «Міжнародного ендокринологічного журналу». Автор понад 400 наукових робіт, 12 монографій, 11 патентів. С.В. Зябліцев — науковий консультант клінічної лабораторії Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, проводить консультації пацієнтів і лікарів, впроваджує новітні методи лабораторної діагностики, серед яких визначення гормонів, біологічно активних речовин, молекулярно-генетичних маркерів раку щитоподібної залози (BRAF, KRAS) та інших органів.
Видатні наукові досягнення С.В. Зябліцева оцінено науковою громадою України — з 2008 року він обраний академіком Академії наук вищої освіти України. За самовіддану та плідну наукову, педагогічну та організаційну працю С.В. Зябліцева відзначено медаллю Академії наук вищої освіти України «За успіхи в науково-педагогічної діяльності» (2010 р.), почесною медаллю «20 років АНВОУ» (2012 р.), медаллю Ярослава Мудрого, медалями «Флагман освіти і науки України» (2013), «Флагман сучасної медицини» (2014) та грамотами «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України» Верховної Ради та Міністерства освіти і науки України (2013, 2014 рр.). Весь свій багатий досвід та знання С.В. Зябліцев віддає служінню медицині, вдосконаленню наукової діяльності. Прекрасний організатор і наставник, він не буває байдужим до проблем співробітників та хворих, за що користується заслуженою повагою колег. 
Високий професіоналізм, доброта, чуйність до хворих, інтелігентність, ерудиція, доброзичливість зумовлюють авторитет відомого вченого.
Свій 50-річний ювілей професор Сергій Володимирович Зябліцев зустрічає в розквіті творчих сил та наукових задумів.
 
 
Редакційна колегія «Міжнародного ендокрино-
логічного журналу» щиро вітає шановного ювіляра й
бажає йому міцного здоров’я, наснаги, подальшої на-
укової невгомонності та нових творчих здобутків на
ниві ендокринології.

Similar articles


Back to issue