Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 15 (558) 2015

Back to issue

Order of the conclusion of contracts in healthcare institutions

Authors: Elena Babich

Sections: Specialist manual

print version

Статья опубликована на с. 15 (Укр.)

 

Я хочу працювати головним лікарем у лікарні та мені пропонують укласти контракт. Чи можу я передбачити в контракті особливі умови, відмінні від трудового договору? Та чи є особливості при укладанні контрактів у закладах охорони здоров’я?

Питання укладання контрактів як в медичних закладах, так і в інших закладах регулюється перш за все Кодексом законів про працю України, також дане питання регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» (далі — Постанова № 170).

Отже, що таке контракт та які його особливості?

Контракт — це особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Відповідно до Постанови № 170, «контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника. Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними».
Згідно зі статтею 24 Кодексу законів про працю України, контракт укладається у письмовій формі та підписується роботодавцем і працівником, якого приймають на роботу за контрактом. Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін контракту. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, укладеною у письмовій формі.
Однією з особливостей контракту є те, що істотні умови можна передбачити за угодою сторін.
Зокрема, у контракті передбачаються: обсяги пропонованої роботи, вимоги до якості та строків її виконання, строк дії контракту, права, обов’язки і взаємна відповідальність сторін, умови оплати й організації праці, підстави припинення й розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей і фінансових можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.
Питання укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я регулюється Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (далі — Закон) та спеціальним нормативно-правовим актом, а саме Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі — Постанова № 642).
У статті 16 Закону зазначається, що керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладання з ними контракту строком від трьох до п’яти років. Також Постановою № 642 передбачено, що призначення на посаду керівника закладу охорони здоров’я здійснюється відповідно до законодавства керівником органу, в управлінні якого перебуває заклад, або за рішенням обласної, районної ради чи сільським, селищним, міським головою. Контракт укладається на строк від трьох до п’яти років, проте, якщо після закінчення строку дії контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія контракту вважається продовженою відповідно до закону.
У контракті можуть бути передбачені особливі умови, відмінні від законодавства про працю, зокрема підстави розірвання контракту. У разі розірвання контракту на підставах, установлених у контракті, але не передбачених законом, керівник закладу звільняється з посади на підставі п. 8 ч. 1 статті 36 Кодексу законів про працю України (п. 8, ч. 1, ст. 36 — підстави, передбачені контрактом).
Отже, укладання контрактів у закладах охорони здоров’я регулюється чинним законодавством України, згідно з яким ви можете за згодою сторін встановити особливі умови трудових відносин у контракті.


Back to issue