Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 15 (558) 2015

Back to issue

Medical and psychological monitoring of the human Report on the scientific and practical conference with international participation November 5, 2015

Authors: Panchenko О.A. - MD, Professor, President of Ukrainian professional psychiatric League, Нead of Scientific rehabilitation and diagnosis center, Ukraine

Sections: Medical forums

print version

Статья опубликована на с. 21 (Укр.)

 


Контроль стану людини є одним з головних завдань практичної медицини та психології. Він здійснюється в різних випадках: при первинній діагностиці стану фізичного та психічного здоров’я хворої людини, при аналізі динаміки лікувальних, реабілітаційних, корекційних заходів, при оцінці стану здорової людини в межах профілактичних медичних оглядів, при професійному доборі тощо. Сучасний розвиток медичної техніки та апаратурного забезпечення лікувально-діагностичного процесу дозволяє проводити оцінку стану людини, залучаючи передові технології отримання, обробки та інтерпретації результатів.


Організатор конференції — Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України».
Учасники: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), Українська інженерно-–педагогічна академія, Інститут фізіотерапії ім. Яна Кохановського (Польща), Міжнародний державний екологічний інститут ім. А.Д. Сахарова (м. Мінськ, Білорусь), ДНУ «Інститут тепло та масообміну ім. А.В. Ликова» НАН Білорусі, державне підприємство «Український медичний центр безпеки дорожнього руху і інформаційних технологій» МОЗ України, громадська організація «Товариство учасників руху», Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького.
Пролунали вітання до учасників конференції: директора ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», президента ГО «Всеукраїнська професійна психіатрична ліга», заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, доктора філософії, професора кафедри медичної інформатики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Олега Анатолійовича Панченка, проректора з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, доктора педагогічних наук, професора Миколи Івановича Лазарєва, директора Інституту фізіотерапії імені Яна Кохановського, доктора медичних наук, професора Збігнєва Слівінскі, доцента ДНУ «Інститут тепло та масообміну ім. А.В. Ликова» НАН Білорусі (м. Мінськ, Республіка Білорусь), кандидата медичних наук Марка Львовича Лєвіна, директора ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху і інформаційних технологій» МОЗ України Юрія Олеговича Чорного, президента ГО «Товариство учасників руху», академіка АНТК України, кандидата технічних наук Олександра Миколайовича Сітенка, зав. науковим відділом ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», віце-президента ГО «Всеукраїнська професійна психіатрична ліга», доктора медичних наук, заслуженого діяча науки та техніки України Ігоря Івановича Кутька.
У рамках програми конференції відбувся відеозв’язок із Олександром Миколайовичем Сітенком, президентом громадської організації «Товариство учасників руху», академіком АНТК України, кандидатом технічних наук.
У конференції взяли участь 100 осіб, два академіки АНТК України, три заслужених діячі науки й техніки України, один заслужений лікар України, 9 професорів, 13 докторів наук, 6 кандидатів наук, співробітники ДЗ «НПМ РДЦ МОЗ України», фахівці з вищеперерахованих установ, практичні психологи міського психіатричного диспансеру, практичні психологи центру практичної психології управління освіти міськради м. Костянтинівки.
Науково-практична конференція «Медичний та психологічний контроль стану людини» продемонструвала високий науковий рівень доповідей і зібрала значну кількість лікарів, психологів, викладачів вищих навчальних закладів, а також представників державних і громадських організацій, які займаються питаннями медичного та психологічного контролю стану людини.
На конференції обговорювались сучасні теоретичні, концептуальні, методологічні та практичні аспекти, стратегії та світові тенденції, перспективи розвитку медико-психологічного контролю стану людини, питання організації надання допомоги особам, постраждалим внаслідок ситуації політичного протистояння 2013–2015 років, надання медико-психологічної допомоги дітям з вадами розвитку. Учасниками засідань були проаналізовані питання нормативно-правового регулювання функціонування центрів медико-психологічної реабілітації, значна увага була приділена новітнім технологіям медико-психологічного контролю стану людини в сучасних умовах розвитку медичної галузі.
У зв’язку з вищевикладеним:
1. Увага до питань медичного та психологічного стану людини, профілактики, вдосконалення організаційної роботи, оснащення сучасною лікувально-діагностичною апаратурою, забезпечення загальнодоступною висококваліфікованою допомогою, максимальне й ефективне використання ресурсів мають стати пріоритетним напрямком власних структур МОЗ України, обласних державних адміністрацій, охорони здоров’я, громадських організацій, що призведе до зміцнення здоров’я нації та профілактики осіб з шкідливими видами трудової діяльності.
2. Вважати за необхідне впровадження змін до існуючої системи профілактичних медичних оглядів працівників, які б відзначалися, по-перше, більш широким залученням до здійснення контролю стану людини психологічних засобів, по-друге, розширенням ролі інформатизації цього напрямку у зв’язку із збільшенням числа аварій пасажирських автобусів, зумовленим різними факторами: зростанням кількості ризиків на дорогах; значно вищим, ніж у минулі роки, навантаженням на водія; порушеннями режиму праці та відпочинку; низькою якістю медичних оглядів, які в більшості випадків мають формальний характер; недосконалістю системи державного контролю за видачею медичних висновків про допуск водіїв до керування транспортним засобом; ігноруванням ролі психологічних і психофізіологічних якостей, які й стають причиною низької професійної надійності водіїв.
3. Впровадження до системи профілактичного контролю стану працюючої людини обов’язкових психологічних обстежень, тобто системи медико-психологічного контролю стану працюючої людини, має бути закріплено законодавчо.
4. Поставити завдання розробки критеріїв для психологічної оцінки стану осіб з екстремальними, небезпечними, шкідливими умовами праці з метою стандартизації діяльності психолога в цьому напрямку.
5. Необхідно створити інформаційну систему для формування бази осіб з екстремальними, небезпечними, шкідливими умовами праці з метою щоденного динамічного контролю та обліку їх стану.
6. Вважати цінним та необхідним розширення співробітництва та обміну досвідом із зарубіжними колегами щодо питань медичного та психологічного контролю стану людини.
7. Підготувати до друку й опублікувати збірку матеріалів конференції.
8. Надалі організовувати науково-практичні конференції та брати активну участь у подібних заходах на базі інших науково-практичних установ та закладів.
Прийнято учасниками конференції 5 листопада 2015 року


Back to issue