Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 7 (77) 2015

Back to issue

Tamara Serhiivna Mishchenko

Статтю опубліковано на с. 143-144

 

Тамара Сергіївна Міщенко

Доктор медичних наук, професор, 
академік Академії наук вищої освіти України, 
заслужений діяч науки та техніки України, 
завідувач відділу судинної патології головного мозку 
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
 
Народилася 28 березня 1954 року у місті Богодухові Харківської області. У 1977 р. закінчила Харківський медичний інститут з відзнакою, того ж року почала працювати в Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до керівника відділу судинної патології головного мозку. У 1982 р. захистила кандидатську дисертацію, а у 1992 р. — докторську дисертацію за спеціальністю «нервові хвороби». У 2001 р. Т.С. Міщенко присвоєно звання професора, у 2007 р. — почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.
З 2005 р. — головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «неврологія». З 2009 року є академіком відділення охорони психічного здоров’я Академії вищої освіти України. 
Тамара Сергіївна Міщенко — талановитий вчений, який активно розробляє та впроваджує в повсякденну клінічну практику нові методи діагностики, лікування та реабілітації після неврологічних захворювань. Вона очолює та розробляє такий важливий напрямок у клінічній медицині, як лікування та профілактика судинних захворювань головного мозку, організація допомоги хворим з цією патологією.
Т.С. Міщенко запропонувала проведення епідеміологічних досліджень щодо поширеності, захворюваності, смертності та факторів ризику судинних захворювань головного мозку в різних регіонах України. Провідний спеціаліст з питань не тільки судинної патології головного мозку, але і інших напрямків клінічної неврології.
Має 645 друкованих робіт, 12 монографій, 16 методичних рекомендацій, 8 патентів на винахід. Бере активну участь у розробці та виконанні Національних програм МОЗ та НАМН України.
Приділяє багато уваги підготовці кадрів, під її керівництвом захищені 22 кандидатських та 4 докторських дисертації, продовжує виконуватись ще 6 дисертаційних робіт. 
Тамара Сергіївна є головним редактором міжнародного журналу «Інсульт», членом редакційних колегій провідних медичних фахових журналів України.
На посаді головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «неврологія» проявила себе вмілим організатором неврологічної служби в Україні. Бере активну участь у проведенні національних конгресів, науково-практичних конференцій із міжнародною участю, шкіл молодих неврологів в Україні. Член Європейської федерації неврологічних товариств, Європейської ініціативи з інсульту, національний координатор багатоцентрових досліджень. Виступає з доповідями на міжнародних конгресах і конференціях. Є членом спеціалізованої вченої ради щодо захисту докторських і кандидатських дисертацій з неврології, психіатрії та наркології.
За значний внесок у розвиток медичної науки і підготовку висококваліфікованих наукових і лікарських кадрів Т.С. Міщенко неодноразово була нагороджена Почесними грамотами президії Академії медичних наук України, Харківської обласної державної адміністрації, дипломом міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».
Тамара Сергіївна Міщенко відзначається високою вимогливістю до себе, принциповістю, вміло поєднує риси сучасного вченого, керівника, організатора та педагога.
Тамара Сергіївна — не тільки сучасний учений-невролог, аналітик, але й високопрофесійний клініцист, має організаторський талант. 
Обіймаючи посаду позаштатного невролога країни, за 10 років своєї діяльності вона сприяла успішному розвитку сучасної неврологічної школи в Україні. Сьогодні в практичну неврологію впроваджені інноваційні підходи в лікуванні інсультів (тромболізис), розвиваються нові напрямки на шляху розв’язання проблеми «німих» інфарктів мозку й васкулярної патології в осіб молодого віку, розробляється сучасна методологія первинної й вторинної профілактики інсультів. Проф. Т.С. Міщенко стала організатором багатьох успішно проведених республіканських науково-практичних конференцій і симпозіумів неврологів. Як член багатьох закордонних неврологічних товариств Т.С. Міщенко представляла нашу країну за рубежем.
Тамара Сергіївна — скромна, інтелігентна і чуйна людина. Саме професіоналізм і людяність сприяли тому, що кандидатура проф. Т.С. Міщенко була рекомендована неврологами країни в рубрику «Еліта вітчизняної неврології».
Дані про проф. Т.С. Міщенко зібрані з різних джерел (ювілейні дати, виступи на конференціях, з’їздах, публікації в пресі, інформація в Інтернеті, відгуки колег).
 
Редакція «Міжнародного
неврологічного журналу»

Similar articles

State Institution «Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the NAMS of Ukraine»
Authors: Maruta N.O. - Deputy Director of the State Institution "Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology NAMS of Ukraine" for scientific work, head of neuroses and borderline states, Honorary Scientist and Technician of Ukraine, MD, professor
International neurological journal 8 (78) 2015
Date: 2016.02.18
Categories: Neurology
Sections: Нistory of medicine
Професор І.І. Кутько: життєвий шлях та наукова спадщина (до 80-річчя з дня народження)
Authors: Петрюк О.П.(1, 2), Петрюк П.Т.(3), Сосін І.К.(4)
1 - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
2 - КЗОЗ «Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3» (Сабурова дача), м. Харків, Україна
3 - Харківський міський благодійний фонд психосоціальної реабілітації осіб із проблемами психіки, м. Харків, Україна
4 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"News of medicine and pharmacy" 9 (621) 2017
Date: 2017.09.13
Sections: Memory pages

Back to issue